torsdag 26 december 2013

Gemenskap, tillit, samarbete - God jul!

Så här i juletid blir det väldigt aktuellt att reflektera över gemenskap och gemenskapens betydelse. Om inte annat så har familjen Hedenhös satt det på kartan.

Att inleda julen med en fredlig manifestation för mångfald och inkludering kändes alldeles rätt. Nu gäller det att använda sitt sagogryn för att av hela sitt hjärta önska ett samhälle där Robin Hood och Karl-Bertil Jonsson inte behövs för att de rika frivilligt delar med sig till de fattiga. Ett samhälle där alla barn får det bästa av allt för att locka fram deras bästa arvsanlag. Ett samhälle där man förstår att barnen som är framtiden.


tisdag 17 december 2013

Folket och nazisterna i Kärrtorp

Nytt möte söndag 22 december kl 12! Det missar jag inte!

Läs polisernas egen berättelse! TACK!

Jag missade manifestationen mot rasism igår 15 december. När jag såg affischen lade jag den på minnet, men därifrån hade den trillat ner och försvunnit.

Men jag har talat med människor som var där, och jag har läst, lyssnat på intervjuer och sett filmer på Aftonbladet.se, hos Skarpnäcks trädgårdsförening och på nazisternas hemsidor*. En hel del av mina uppgifter nedan kommer från den film som nazisterna själva hade laddat upp på sin hemsida. Möjligen var det en av dem som tagit filmen.

onsdag 4 december 2013

Får "barnläkaren" upprättelse på medicinska riksstämman?

Läs referatet från riksstämman i Läkartidningen 5.12.2013.

Narkosläkaren greps på sin arbetsplats, oförklarligen anklagad för barnamord. Efter mer än två år blev hon friad - därför att hon hade kraft och stöd nog att själv ta fram bevis.

Kjell-Olof Feldt och Birgitta von Otter har nu tagit sig an Viveka Lindén och skrivit en bok om rättsskandalen. I DN 23.11.2013 berättar hon om hur hon fick fly hatet. Tillsammans kommer de att föra ett samtal på medicinska riksstämman 5.12. Kanske kommer hennes kollegor från Astrid Lindgrens* sjukhus att lyssna. Några av dem smiter nog ut ur salen i stället för att gå fram och hälsa.

måndag 2 december 2013

29 YEARS SINCE THE BHOPAL GAS CATASTROPHE - when Union Carbide's plant let out toxic gases over 500,000 people

99 viewers until April 12, 2015

It is now 29 years since the inhabitants of the slum in Bhopal woke up of breathlessness and cough. Eyes and respiratory tracts were aching like fire. Some did never get up from their beddings. The others fled towards the hospital - many in vain. Around 8,000 people died during the first days. Since that, maybe 10,000 or 20,000 have died in gas related diseases. It is estimated that 100,000 of the 500,000 exposed people have permanent injuries.

söndag 1 december 2013

29 ÅR SEDAN GIFTKATASTROFEN I BHOPAL, INDIEN - när Union Carbides fabrik släppte ut giftiga gaser över 500 000 sovande människor

Det är nu 29 år sedan sluminvånarna i Bhopal vaknade av andnöd och hosta. Det sved som eld i ögon och luftvägar. En del hann inte upp ur bädden. De övriga flydde mot sjukhuset - många av dem förgäves. Ungefär 8 000 människor dog under de första dygnen. Därefter har kanske 10 000 eller 20 000 dött i gasrelaterade sjukdomar. Man bedömer att 100 000 personer av de 500 000 som exponerades för gaserna har permanenta skador.

måndag 25 november 2013

Politiker abdikerar till förmån för riskkapitalbolag

Om politikerna abdikerar från sitt uppdrag att ta tillvara folkets intressen, vem ska då göra det?

I Uppsala läns landsting har politikerna lämnat över sekretess- och integritetsfrågor till ett riskkapitalägt TV-bolag. De har inga kommentarer till hur bolaget utformar pläderingen i rätten för att försvara att patienter filmas med eller utan samtycke. Zaremba skriver om detta.

lördag 23 november 2013

torsdag 21 november 2013

Jag har köpt nya dubbdäck

Nu måste jag få skriva av mig lite grann. Efter mina kollegors debattartikel i DN 21.11.2013. De anser att dubbdäck skördar fler liv än om vi alla skulle köra utan dubbdäck.

De gör samma fel som de som hävdar att alla svenskar ska äta en och samma kost, av ena eller andra slaget. Vi är olika, vi har olika körvanor, vi har olika bilar. Varför ska vi alla dras över en kam?

måndag 14 oktober 2013

Kunskapen ökar om kärnkraftens osäkerhet.

Jag har tidigare gjort sammanfattningar om både kärnkraftshaverier och nästan-händelser. Nu får jag frågor om Ågestareaktorn och upptäcker att vissa länkar inte fungerar. Jag har också missat skandalen i Sydkorea, där defekta komponenter skickats till kärnkraftsbyggen. Nedan hittar ni uppdaterad information också om Fukushima.

lördag 12 oktober 2013

Evidens och statistik på nytt sätt

På Twitter får man vara med om allt möjligt. Nu har jag insett att man kan lära sig statistik och annat med hjälp av musik. Får man lite hjälp av Hans Rosling så ännu bättre.

Make It Easy - all about Minimally Disruptive Medicine

The Surrogate Battle - is low always better?  Mein Führer har en betydelsefull roll

Viva La Evidence 

Some Studies that I Like to Quote  

The Joy of Statistics  Hans Rosling


SBU, fetma och LCHF

För några veckor sedan kom SBU:s rapport om mat vid fetma.

Eftersom LCHF (Low Carbonhydrate High Fat) inte sågades direkt har en del refererat den som om SBU förespråkar LCHF för viktnedgång. Men så är det inte. I Aftonbladet 10.10.2013 förklarar de närmare vad de sagt i rapporten.

söndag 1 september 2013

Bättre bakterieflora i tarmen av fibrer och grönsaker

Nej, det går nog inte att komma ifrån. Det är frukt, grönt och fibrer vi ska äta mycket av. Det är här vi ska hämta våra kolhydrater - inte från raffinerade produkter som vitt mjöl och vitt socker. Inte heller från söta drycker som juice och läsk. Och inte från godis förstås.


tisdag 13 augusti 2013

Hesselby Stockholm Folk Festival 2013

Årgång 2 av Stockholm Folk Festival på Hesselby slott var faktiskt en riktig höjdare. När jag läser igenom min recension av förra årets första dag så får jag för mig att arrangörerna tagit mig på riktigt allvar. I år var jag där både lördag och söndag, fram till midnatt. Söndagens kortare program hoppade jag över.


onsdag 26 juni 2013

Läkarmullret växer i styrka!

Det är tid för ett forum för alla som berörs av vården  DN 27.6.2013

Det senaste läkaruppropet har verkligen engagerat. I skrivande stund har det över 7 000 undertecknare, majoriteten läkare. En mängd bloggar och tidningsartiklar har kommenterat det. Jag blir bara glad och hoppas att det verkligen kommer att leda till något. Att socialministrar och sjukvårdspolitiker inser att man allmänt måste ändra spår. Att man engagerar professionen i utformning av kvalitetsregister och ersättningssystem.

tisdag 18 juni 2013

Den mogna kvinnan är mer än klimakteriet

I DN Boklördag 15.6.2013 (på nätet endast för prenumeranter) efterlyser Ulrika Milles aktuell bekännelselitteratur om klimakteriet, om den "mogna kvinnan".

fredag 14 juni 2013

Politiker kämpar för att unga ska bli nikotinister

I vår twitter-kommunikation jämför Erik Helmerson snuset med fett och socker. Men det är inte adekvat. Nikotin är lika vanebildande som heroin. Vi ska därför jämföra tobak med heroin, morfin, kokain och alkohol. Rimligen leder det till att tobak, om det över huvud taget ska vara legalt, borde säljas på systemet, inte i kiosken och macken.

Nog är f.ö. regeringens handlande märkvärdigt! De bryr sig mer om Swedish Match än om människorna och folkhälsan. Inklusive barnministern, f.d. folkhälsoministern, Maria Larsson

I en ledare i DN 14.6.2013 påstår Erik Helmerson att snuset är "bevisat effektivt" när det gäller att få människor att sluta röka: " - svenskarna röker mindre än övriga européer". Själv har jag aldrig hört talas om någon studie som visat att det är snusets förtjänst. Kan Erik Helmerson ta fram bevisen?

onsdag 29 maj 2013

Det mullrar i läkarkåren

Läkarna mullrar högre Ny blogg 26.6.2013

Mer en fråga om hur än vad  Hanne Kjöller, DN 25.6.2013
Våra yrken har kidnappats av ekonomernas modeller Läkarförbundet, Polisförbundet, Lärarnas riksförbund. DN debatt 24.6.2013. 
Hustruuppropet kallar jag denna artikel som verifierar vad läkarna säger.
Skriv på LäkaruppropetLäkarna mullrar!

Kanske har läkarna fått nog. Kanske kommer protesterna mot ekonomistyrning och administration växa sig så starka att politiker och tjänstemän tvingas lyssna. Det var i alla fall mitt intryck när Maciej Zaremba talade på Svenska Läkaresällskapet.

lördag 4 maj 2013

Narkosläkaren och göteborgskravallerna

Jag har mest P2 gående som skvalradio. Men idag visste jag att den s.k. "barnläkaren" på Astrid Lindgrens sjukhus skulle intervjuas. Så då lyssnade jag på den. Och innan jag hann byta kanal började en pjäsen Mammapjäsen, en av tre om Göteborgskravallerna, där min son var med. Båda berättelserna grep tag om mitt hjärta.

söndag 21 april 2013

How to find "The Bhopal Saga" and Wikipedia references

Update June, 2018. When my "granddaughter" was going to marry, I finally was allowed a visa from the Ambassador. So I have visited Bhopal twice, in 2015 and 2017. My plans are to go back in beginning of 2019, as I am expecting a grand-grand-child.

I am not any longer active in the Bhopal case. But I have copies of The Bhopal Saga to sell. Contact me by ingrid/at/eckerman.nu or on Messenger Ingrid Eckerman (my Swedish speaking ID).

This is the most popular of my texts. 2662 views until April 12, 2015. Probably search mashines from US. The other texts about Bhopal have maximum 200 views.

It is soon nine years since my only book The Bhopal Saga - causes and consequences of the world's largest industrial disaster was launched in India, at the 20th anniversary December 3, 2004. (The publisher made it 2005, I don't know why.) The photo below is from the launch. I downloaded it from the start page of an Indian newspaper. Not until 2008 I got problems with my visa, and since 2010 I am banned from India.

måndag 4 mars 2013

Kontrollsamhället - en följd av New Public Management

Uppdatering 18.7.2013. Sju landsting ska pröva andra ersättningsmodeller åtminstone inom kirurgin. Är en förändring på väg?
Att lyssna på patienten gör vården mer effektiv  DN 13.7.2013
Den nordiska modellen kan stå emot omvärlden  DN 11.7.2013
IT och administration har perverterat vården  DN 7.7.2013

Zarembas artiklar om styrning genom kontroll i DN har väckt berättigad uppmärksamhet. Men kommer de att förändra något? Kommer socialdemokraterna att riva upp eller modifiera systemet? De var ju med om att införa det.

Här kommer jag huvudsakligen att lägga länkar till sådant som stödjer vansinnigheterna i vad som pågår.  Att Lagen om offentlig upphandling skulle kräva utökad byråkrati både på beställar- och utförarsidan skrev jag om i Läkartidningen år 2000.

Men jag kunde inte ana i vilken grad det skulle krävas utbyggnad av Kontrollsamhället. Och vilka enorma skatteresurser som läggs ner på det! Tillit är grunden för ett gott samhälle - men här eroderas tilliten av Kontrollerna.

torsdag 28 februari 2013

Mässling åter i Sverige?

Smittskyddsinstitutet: Se över skyddet mot mässling inför utlandsresan.  

Uppdatering 19.6.2013. I Skåne har 14 små barn fått mässlingen. I Värmland har två vuxna ovaccinerade personer fått mässlingen. I Västmanland har två vuxna fått mässlingen, och akutvaccinering har skett på en förskola. I Stockholm-Uppsala var det 17 personer som fick mässlingen i vintras.

Uppdatering 1.5.2013. 1000 personer enbart i Swansea, Wales har insjuknat i mässlingen. 84 har sjukhusvårdats, en ung man misstänks ha dött i mässlingen. 4000 unga 10-18 år har vaccinerats sista månaden men 5000 återstår. (BBC 30.4.2013)  Storbritannien: Omkring 88 procent av barnen vaccineras idag, och man räknar med två miljoner ovaccinerade. Alla ovaccinerade, i olika åldrar, riskerar nu att få mässlingen med ev. biverkningar (se nedan).

Så här säger Hélène Boëthius, ALEF, på Facebook: "Att välja att inte vaccinera sig är att välja en lyx på andra människors bekostnad."

Nu har det hänt. En återvändande turist från mellanöstern har fört med sig mässlingssmitta till ovaccinerade medpassagerare, familjemedlemmar, grannar, arbetskamrater, medresenärer i kollektivtrafiken, medpatienter i väntrummet ...

tisdag 26 februari 2013

Kvinnor i Indien - en bristvara

I efterdyningarna av den våldsamma gängvåldtäkten på Jyoti Singh Pandey i Delhi diskuteras kvinnans ställning i Indien livligt. Nya våldtäkter* rapporteras internationellt, på ett sätt som ej gjorts tidigare.

måndag 18 februari 2013

Jag behöver köpa snöröjning

När skatten sänks så får jag mer slantar över till konsumtion. 50 kronor i månaden - under tusenlappen per år. Räcker det till bättre snöröjning på "mina" trottoarer?