onsdag 22 juni 2011

Uthålligt jordbruk - möjlighet i Indien men ej i Afrika?

Komplettering 30.10.2012. Lyssna på Jorden vi äter del 4 om hur mjölkproduktionen i Indien ska fördubblas.

Indien på 50-talet - bilder av barn med svullna magar, tiggare, svältande. Med jämna mellanrum inträffade hungersnöder på grund av torka och olika pester. Men fr.a. i USA hade en mängd skickliga kemister, under världskriget upptagna med kemiska vapen, ställts till kemikalieindustrins förfogande. Den gröna revolutionen skulle nu råda bot på svälten i hela världen. Bevattning, konstgödning, bekämpningsmedel och högproducerande arter.

lördag 18 juni 2011

Vi måste slåss för att behålla Systembolaget!

regeringens hemsida om alkohol står det så här:  "Den svenska alkoholpolitiken ska begränsa tillgången till (min kurs.) och minska efterfrågan på alkohol, öka kunskapen om konsekvenserna av alkoholdrickande och erbjuda bra vård och behandling."

I höstas kom moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten med ett förslag om utökad "gårdsförsäljning" av alkohol. Inte bara ska det vara som idag, att man på gården kan smaka på produkten och beställa den, för att sedan hämta ut den på något av de tre närmaste systembolagen . Bondgården ska kunna sälja den direkt, varifrån som helst, utan omväg via systembolaget.

Nästan-händelse i amerikanskt kärnkraftverk

Vi vet att det har hänt minst sex haverier i kärnkraftverk - fast ett av dessa var i en plutoniumfabrik. Hur många nästan-händelser som ägt rum vet vi inte. I Sverige minst en vardera i Ågesta, Oskarshamn och Forsmark. I inget av dessa fall har man varit snabb att gå ut med information. I allmänhet har allmänheten fått reda på sanningen långt senare, då hemligstämpeln gått ut eller då en utredning blivit offentlig.

Hur har vi det egentligen med beredskapen för katastrofer?

Uppdatering 25.7.2013. Det tycks inte ha blivit bättre! DN: Det finns stora brister i Sveriges krisberedskap

Den här våren har vi omgivits av katastrofer som inte drabbat oss. Men vilken av dem som helst hade kunnat drabba oss, när som helst.
- Kärnkraftskatastrofen i Japan
- Översvämningarna i USA
- Epidemin med multiresistenta bakterier i Tyskland

Det finns mycket som talar för att även vi kommer att få räkna med katastrofer, av större eller mindre grad. Alla som vet något om klimatförändringarna (oavsett om de är "naturliga" eller "man made") vet att risken för värmeböljor och översvämningar ökar, kanske även för köldknäppar. Multiresistensen sprider sig över jorden - vi kan inte räkna med att behålla dagens tämligen säkra situation. Att säkerheten vid våra kärnkraftverk inte är 100 % vet vi sedan tidigare.

onsdag 15 juni 2011

En vision om en ny ekonomi

Min kollega Anders Romelsjö är nybliven bloggare. Med utgångspunkt från Göran Rosenbergs utmärkta artikel i DN 14.6.2011 diskuterar han möjligheten och fördelarna av ett nytt produktionssystem där produktionsmedlen ägs av demokratiskt valda församlingar, nationellt eller internationellt.

Jag tycker det är utmärkt att skapa sig en vision som man sedan kan skärskåda. Jag håller fullständigt med både Göran Rosenberg och Anders Romelsjö att nuvarande form av kapitalism inte fungerar. Inte heller kan jag se att socialism i dess traditionella form är någon lösning. Jag tror heller inte att vi kan återgå till enbart småskaliga lokala företag - om det någonsin förekommit.

måndag 13 juni 2011

Konspirationsteori dyker upp: Multiresistent "superbug" skapad medvetet!

Nu dyker konspirationsteorierna upp också beträffande den superresistenta colibakterien EHEC, som spritts via böngroddar i Tyskland.

I Natural News 6.6.2011 påstår man att det är otänkbart att en "vild" bakterie skulle kunna utsättas för alla de åtta grupper av antibiotika som den tyska O104-stammen är resistent mot. Den skulle heller inte kunna vara betalaktamasproducerande. Alltså måste den vara framställd medvetet. Läkemedelsindustrin pekas ut på grumliga grunder. Dessutom talar man om "biovapnen" som ska hjälpa oss att klara av infektionen, dvs olika lökar och örter.

söndag 12 juni 2011

Mer om energi och kärnkraft

Det är alltid intressant att skriva om kärnkraft. Där kan man vara nästan säker att någon hakar på och kommenterar. Och då vet man ju att man har läsare!

Det finns några frågor jag skulle önska svar på från seriösa kärnkraftsförespråkare/motståndare (dvs sådana som verkligen försöker sätta sig in i problemet, inte bara dra på med gamla klyschor).

I Senegal äter man fryst kyckling från Europa - SKRIV PÅ!

Texter från Afrikagrupperna:

Har de inte egen kyckling, undrar du säkert? Jo, men på grund av EU:s jordbrukssubventioner (= dina skattepengar) är det billigare med europeisk kyckling.
Se till att det blir lönsamt för Senegal att föda upp sin egen kyckling. Skriv under våra krav till EU!

Visste du om att du bidrog till att 7000 sengalesiska kycklinguppfödare konkurrerades ut när billig fryst kyckling från EU - subventionerad av dina skattepengar - svämmade över Senegals marknad? Om EU:s handelsavtal går igenom i nuvarande skick riskerar fler länder i södra Afrika att hamna i samma situation.
Visa EU att du inte accepterar sådana orättvisor! Skriv under du också – målet är 5000 namnunderskrifter!

Kräv rättvisa handelsavtal!
Skriv på här!

fredag 10 juni 2011

Nermuntrande information om situationen i världen

Jag prenumererar på det nyhetsbrevet Globala utvecklingsfrågor som Forum Syd utger. Aktuellt nummer kan man verkligen inte kalla uppmuntrande.

Exempel:
- Världsbanken glömmer att tänka på de fattiga
- Svenskt bistånd till skattesmitande bolag
- Kritiserat toppmöte för världens fattigaste länder
- 2010 – det dödligaste året sedan 1970
- Fel åtgärder mot den globala matkrisen
- Land grabbing – ett allt större hot mot fattiga länder

onsdag 8 juni 2011

Domedagen kommer smygande

Domedagen, den stora apokalypsen 21 maj, gick i stort sett spårlöst förbi. Den har visst fått ett nytt datum i höst. Men vi bryr oss väl lika lite om den.

I DN Idé och kritik 7.6.2011 skriver Kajsa Ekis Ekman om hur vi undviker att ta till oss de smygande men obevekliga förändringarna i vår livsmiljö som klimatförändringarna medför. De som redan har börjat, men som ännu inte drabbat oss i de rika länderna speciellt hårt än. De som har börjat drabba fattigare länder, men som kommer att slå oändligt mycket hårdare framöver.

Då nämner hon ändå inte den andra, parallella smygande domedagen: den kemiska förgiftningen av vår miljö och oss själva som vi samtidigt jobbar aktivt med. Denna kan påverka inte bara livslängden utan också mänsklighetens förmåga att reproducera sig, dvs. att få barn. Det är inte omöjligt att kemikaliecocktailen vi utsätts för kommer att medföra krympande medellivslängd. Den kan också bidra till utarmning av vår mat, t.ex. minskad återväxt av fisk.

tisdag 7 juni 2011

Komplementär medicin, mässlingsvaccination och skattefinansiering

I min blogg på Dagens Medicin 2009 "Ayurvedisk medicin - har den något att tillföra oss?" avslutar jag med dessa ord:

"Frågan är om det finns delar av den komplementära medicinen som borde integreras i vår västerländska medicin för att stärka patienternas upplevelse av hälsa, oavsett om de är sjuka eller ej. Ska det offentliga i så fall betala metoder som inte är evidensbaserade?"

Min medbloggare i Dagens Medicin, Mats Reimer, har alltid gått till strid mot ovetenskaplig "medicin". I DN Debatt 7.6.2011 "Landstingsstödd klinik ger farliga råd om mässlingen" citerar han Vidarklinikens material "Vård och behandling av mässling". Vidarklinikens vårdcentraler och barnavårdscentraler är finansierade av landstingsskatten.

söndag 5 juni 2011

Beror bidöden på "modern" biodling?

I min blogg december 2010 i Dagens Medicin skrev jag om bidöden och människors hälsa:

"Just det, du läste rätt – det handlar om att våra bin, de som gör honung, dör en för tidig död och/eller inte kan reproducera sig. Tidigare hörde vi talas om det från USA, där det blivit en ny business att köra omkring bikupor till lantbrukarna för pollinering. Vi har också sett bilder från Kina, där unga kvinnor sitter i äppelträden och pollinerar blommorna för hand. Nu har bidöden tydligen kommit till Europa. EU-kommissionären för hälso- och konsumentfrågor har lovat att stoppa den."

onsdag 1 juni 2011

Vi kan spara mycket mer energi!

Kommentar 8.6.2011: Med morgontidningen följde en 16-sidig bilaga som bara handlade om energibesparing. EU har regelverk som ålägger alla medlemsländer energieffektiviseringsåtgärder. Det måste väl finnas något förnuftigt i detta, även för kärnkraftsvänner?

Min artikel i Läkare för Miljön "Ska LfM uttala sig mot kärnkraften?" har kommenterats av ett antal kärnkraftsförespråkare. De efterlyser bl.a. jämförelse med andra energislags miljöeffekter.

Det intressanta är att ingen av dem berör det enda långsiktigt hållbara alternativet: kraftigt minskad energianvändning.