onsdag 26 juni 2013

Läkarmullret växer i styrka!

Det är tid för ett forum för alla som berörs av vården  DN 27.6.2013

Det senaste läkaruppropet har verkligen engagerat. I skrivande stund har det över 7 000 undertecknare, majoriteten läkare. En mängd bloggar och tidningsartiklar har kommenterat det. Jag blir bara glad och hoppas att det verkligen kommer att leda till något. Att socialministrar och sjukvårdspolitiker inser att man allmänt måste ändra spår. Att man engagerar professionen i utformning av kvalitetsregister och ersättningssystem.

tisdag 18 juni 2013

Den mogna kvinnan är mer än klimakteriet

I DN Boklördag 15.6.2013 (på nätet endast för prenumeranter) efterlyser Ulrika Milles aktuell bekännelselitteratur om klimakteriet, om den "mogna kvinnan".

fredag 14 juni 2013

Politiker kämpar för att unga ska bli nikotinister

I vår twitter-kommunikation jämför Erik Helmerson snuset med fett och socker. Men det är inte adekvat. Nikotin är lika vanebildande som heroin. Vi ska därför jämföra tobak med heroin, morfin, kokain och alkohol. Rimligen leder det till att tobak, om det över huvud taget ska vara legalt, borde säljas på systemet, inte i kiosken och macken.

Nog är f.ö. regeringens handlande märkvärdigt! De bryr sig mer om Swedish Match än om människorna och folkhälsan. Inklusive barnministern, f.d. folkhälsoministern, Maria Larsson

I en ledare i DN 14.6.2013 påstår Erik Helmerson att snuset är "bevisat effektivt" när det gäller att få människor att sluta röka: " - svenskarna röker mindre än övriga européer". Själv har jag aldrig hört talas om någon studie som visat att det är snusets förtjänst. Kan Erik Helmerson ta fram bevisen?