måndag 25 november 2013

Politiker abdikerar till förmån för riskkapitalbolag

Om politikerna abdikerar från sitt uppdrag att ta tillvara folkets intressen, vem ska då göra det?

I Uppsala läns landsting har politikerna lämnat över sekretess- och integritetsfrågor till ett riskkapitalägt TV-bolag. De har inga kommentarer till hur bolaget utformar pläderingen i rätten för att försvara att patienter filmas med eller utan samtycke. Zaremba skriver om detta.
Detta får ju inte mitt förtroende för alliansens politiker att öka.

Det är dessa politiker som kört över de fackliga företrädarna genom att, utan samråd, besluta att alla patienter ska ha omedelbar tillgång till alla delar av journalerna. Facken hade inga synpunkter på ATT patienter ska kunna läsa sina journaler - däremot på NÄR, kanske också vilka delar.

I Stockholms läns landsting tänkte politikerna överlåta hela upphandlingen av skärgårdstrafiken till ett privat bolag. Detta bolag skulle då, för landstingets räkning, få teckna avtal med underleverantörerna, utan någon som helst politisk eller demokratisk insyn.

Enligt min åsikt är det tveksamt när en myndighetsutövning som bilbesiktning läggs ut på privata företag. Blir det en överetablering och konkurrens ökar riskerna att företag blir "snälla" mot bilägarna och släpper igenom fordon som inte fyller alla krav.

I samma tidning skriver man om hur Stockholms sjukhus har ålagts ett årligt sparbeting som ska motsvara den vinst som ett privat sjukhus skulle vara ålagt. Enda sättet att spara pengar och "effektivisera" i en människointensiv verksamhet är att dra ner på personalen och låta dem som är kvar springa fortare. Det leder i sin tur till att t.ex. sjuksköterskor väljer andra arbetsplatser, vakanser uppstår och sängplatser måste hållas tomma. Visserligen minskar utgifterna - men det gör även inkomsterna och vårdkvaliteten.

För ett sjukhus som går med förlust år efter år finns det flera möjligheter: Ägaren kan skjuta till pengar, sjukhuset kan gå i konkurs - eller det förhandla sig till högre ersättningar från kunden/finansiären. I Sverige är kunden landstingen - för det är väl dit man "säljer vård"? Vi patienter betalar ju bara en liten del av kostnaderna, så vi kan ju knappast kallas kunder.

Om nu politikerna ser ett sjukhus som ett företag som "säljer vård" men som inte bär sig - varför låter de inte sjukhuset gå i konkurs?

LÄS
När en döende patient blev "bra TV"  Maciej Zaremba, DN 25.11.2013
Landstinget inför helt nytt system - 2015  DN Sthlm 25.11.2013

MINA BLOGGAR
Konkurrens
Välfärd
Politik

http://intressant.se/intressant 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar