fredag 31 december 2010

Finns alternativ till vindkraften?

Hellre har jag 1 100 vindkraftverk utanför fönstret än ett enda kärnkraftverk eller en enda urangruva.

I DN debatt 29.12.2010 skriver konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell att "det är en rättslig skandal" att inte större hänsyn tas till dem som "strider för sin rätt att behålla värdet av sitt närlandskap".

De skriver också att den pågående utbyggnaden av vindkraften är ett intrång i landskapsbilden som till omfång och påverkan är jämförbar med 1900-talets utbyggnad av Norrlandsälvarna. Det är antagligen en rimlig jämförelse.

Men vi har ett enormt problem framför oss. Energin, framför allt den fossila men även kärnkraften, kommer att bli dyrare och dyrare. Vi kommer att få mer och mer bekymmer av klimatförändringarna. Vad har vi för alternativ?

torsdag 16 december 2010

26 års arbete för Bhopal

Natten mellan den 2 och 3 december var det 26 år sedan de giftiga gaserna spred sig över den sovande befolkningen i Bhopal, Indien. Människor vaknade av att det sved som eld i ögon och luftvägar, de fick inte luft, de kräktes och hostade. Alla visste att det handlade om ett utsläpp från Union Carbides fabrik - det hade hänt flera gånger tidigare, och varningar för en stor olycka hade utgått från bl.a. fackföreningarna. Alla ville bort från fabriken. Många av dem som bodde närmast föll döda ner. Andra lyckades ta sig fram till sjukhuset innan de dog - eller överlevde med skador.

söndag 12 december 2010

Hur länge har vi råd med dagens sjukvård?

Det kan tyckas som om vi i Sverige klarat oss bra från den globala ekonomiska krisen. Men krisen pågår fortfarande, och vi har inte lärt oss.

Jag glömmer aldrig den unge mannen som sökte som patient i början av 90-talet. Det var en helt vanligt medelklassfamilj. Båda hade ganska välbetalda jobb. Han hade aldrig behövt söka jobb, hade alltid blivit erbjuden anställningar. De hade bott i bostadsrätt i city, men eftersom de väntade barn hade de just köpt en bra, men inte överdådig, villa i Nacka.