lördag 1 september 2012

Karmastudien om bröstcancer ökar läkemedel i miljön

I våras blev jag kallad till mammografi - man har höjt åldern i Stockholm. Samtidigt fick jag information om Karmastudien, som handlar om förebyggande av bröstcancer, och blev inbjuden att vara med. Jag tackade ja, eftersom jag vet att aktuell forskning tyder på att miljögifter ökar risken för könshormonberoende cancer. Jag tog för givet att miljögifter skulle ingå i en så stor och påkostad studie.