söndag 29 januari 2012

Tortyroffer i Stockholm men inte i Skåne måste säljas till riskkapitalbolag

Stoppa människohandeln i Sverige!
Fler händer i vården!
Välfärd åt alla!


Jag var den första att påpeka att det är människor som säljs vid offentliga upphandlingar av sjukvård, omsorg, skola och trafik. Byggnaderna, tågen och båtarna utan människor i är inte mycket värda.

Jag var den första att jämställa detta med den utauktionering till lägstbjudande av gamla och barn som förbjöds 1918.

lördag 28 januari 2012

Vad är det egentligen vi ska äta?

- Det viktigaste kostrådet ur hälsosynpunkt är: Rör på dig mycket och undvik tomma kalorier från fasta och flytande födoämnen.
- Det viktigaste kostrådet ur miljö- och klimatsynpunkt är: Var återhållsam med rött kött.
DN 27.4.2012 har jämfört lågkolhydratdiet (inte LCHF), lågfettdiet och klassisk medelhavsdiet. Alla ger viktnedgång ur bantningssynpunkt. Varje diet har sina fördelar, beroende på vilket syfte man har. Det stämmer bra med mina slutsatser nedan. 

tisdag 24 januari 2012

Är blandekonomi lösningen?

Bror Perjus föreslår i DN Debatt 24.1.2012 att det nordiska systemet med en skattekvot på 40-50 procent ska vara den globala modellen som räddar ekonomin. Tom. Jacob Wallenberg ska ha erkänt att den nordiska modellen fungerar för att de fackliga organisationerna tar ett makroekonomiskt ansvar. Jämlikhet skapar social trygghet, lycka och ekonomisk utveckling.

Att auktionera ut tortyrskadade till lägstbjudande

Stoppa människohandeln i Sverige!
Fler händer i vården!
Välfärd åt alla!


Utauktionering av människor till lägstbjudande förbjöds i svensk lag 1918. Läs min blogg Landstinget säljer ut tortyrskadade för 1 miljon kronor.

Nästa vecka fattar Stockholms läns landsting beslut om vem som ska får uppdraget att erbjuda behandling till tortyrskadade. Det är sådana som lever hela livet med psykiska trauman, som naturligtvis också påverkar den kroppsliga hälsan, arbetsförmågan, äktenskapet, alkoholbruket, relationerna till barnen etc. Om en sådan person blir i bättre psykisk balans - vad är det värt?

måndag 23 januari 2012

Att sälja människor på Serafen

Stoppa utförsäljningen av människor! Fler händer i vården!

Den här artikelnGemensam, om försäljningen av Husläkarmottagningen Serafens patienter och personal, är så bra att jag kunde skrivit den själv.

Ett misstag har de dock gjort: Det var inte hela sjukhuset Serafimerlasarettet (kallat Serafen bland professionen och Serafimern av allmänheten) som såldes av Stockholms läns landsting, inte ens byggnaderna. Att man kunde sälja patienter och personal hade man inte kommit på än. Så man sålde bara inventarierna.

måndag 16 januari 2012

Läkare måste fråga om silikonimplantat!

Nu är det inte bara levnadsvanor, depression, våld, blodtryck, arv, BMI, kalk, hypothyreos och blodsocker som vi uppmuntras att screena. Kvinnliga patienter med oförklarad värk och andra ospecifika symtom måste man också fråga om de har silikonimplantat.

lördag 14 januari 2012

Är kapitalism 4.0 bästa vägen?

Jag har länge insett att vi behöver ett nytt ekonomiskt system. Jag läste ekologisk ekonomi på Stockholms universitet, men de kunskaperna räcker inte för att jag ska kunna förstå hur ett annat system skulle se ut. Det finns många som på nätet belyser omöjligheten med ett system som är byggt på oändlig tillväxt.

onsdag 11 januari 2012

När ska vi börja dela med oss?

Jag kan inte se någon annan lösning än att vi i de rika länderna måste dela med oss. Vi måste acceptera en sänkt levnadsstandard för att de andra ska få en höjd. Dagens ekonomiska system verkar i motsatt riktning.

Hans Rosling är en gudabenådad folkbildare. När man lyssnar till honom går informationen vidare från hjärnan till hjärtat - man förstår och anammar budskapet, även om man inte alltid kommer ihåg siffrorna. (Vill man så kan man gå in på Gapminder och leka runt - alltid hittar man något intressant!)

Jag bläddrar runt bland bloggarna som länkar till hans senaste artikel i DN. Stefan Hannas sammanfattar hans budskap: "Det har blivit mycket bättre" och "inse hur det ser ut och satsa där det gör ordentlig skillnad och inte utifrån hur vi gjorde förr".

söndag 8 januari 2012

"Generalistläkare" den nödvändiga basen för högspecialiserad vård

I en sjukvård som är allt mer högspecialiserad, där organspecialisternas  kunskapsområde blir allt mindre, är generalisterna nödvändiga.

I höstas väckte det uppmärksamhet i allmänmedicinarkåren när "en av oss" ansåg att allmänmedicin som specialitet och verksamhet kunde utgå så patienterna själva, utifrån sin organkunskap, kunde välja rätt organspecialist.

Det är numera länge sedan (1984) den kontroversielle Göran Sjönell i sin doktorsavhandling (en av de första som gjordes av allmänmedicinare) visade att en s.k. väl utbyggd primärvård (1/5000 tror jag) medförde minskad belastning på akutmottagningarna.

onsdag 4 januari 2012

Varför saknar socialdemokraterna en vision?


Största förnyelsearbetet på 20 år ska modernisera S  DN 23.11.2012
Den moderata regering som vi fått stå ut med alldeles för länge har inte den enskilda medborgaren, de under- eller medelprivilegierade, som målgrupp. Inte heller kommande generationer tillhör målgruppen. Dess målgrupper är framför allt företagen och de redan tämligen förmögna borgarna.

Många - dock alltför få - inser att moderaterna/alliansen inte tar tag tillräckligt bra i de stora övergripande frågorna som vi förr eller senare kommer att ställas inför: klimatförändringarna, stigande energipriser, en djup ekonomisk kris samtidigt som jordens befolkning ökar i antal.

Socialdemokraterna har här en chans som de hittills inte tagit. De skulle kunna ta tjuren/medborgarna vid hornen och tydligt förklara att en kursändring är nödvändig. Om det gjordes på rätt sätt, med upplysning om läget parat med hopp, att det går att göra något, finns chansen att de skulle kunna dra till sig många nya väljare.

måndag 2 januari 2012

Ska vår gröna kil byggas igen?

Hittade en bra film om hur "småhusen" i Stocksund hotas med tvångsinlösning för att ombildas till hyresrätter. Ack om det vore sant! Svart verkstad i Stocksund

Diskussionens vågor går höga på facebook-sidan för Skarpnäcks trädgårdsstadsförening. Det visar sig att medlemmarna har högst olika åsikter om det planerade bostadsområdet och vägen tvärs över den gröna kilen mellan Skarpnäck och Bagarmossen. Inte ens i mitt kollektivhus Sockenstugan tycker vi lika.

Det tog mig flera år att inse att den vilda skogen med sina många gångvägar egentligen bara är en smal remsa mellan de två stadsdelarna. På vintern är den min favoritpromenad - solen över Skarpnäcksfältet lyser in där och det är tämligen lättgånget utan svåra backar. Skogen är en blandskog där man fortfarande kan skönja spåren efter betande boskap. Ljudet från Nynäsvägen påminner dock om att den moderna civilisationen inte är långt borta. Skogen, den gröna kilen, verkar alltid vara befolkad, av alla sorters människor.