onsdag 8 oktober 2014

Tag ansvar för din egen död!

Hamnar i en Facebook-grupp om "Rätten till en värdig död" (tidigare Rätten till vår död"). Där diskuteras - i vanlig ordning - eutanasi (barmhärtighetsmord) och assisterat självmord. Dvs att någon sjukvårdspersonal utför en dödande handling.