torsdag 28 februari 2013

Mässling åter i Sverige?

Smittskyddsinstitutet: Se över skyddet mot mässling inför utlandsresan.  

Uppdatering 19.6.2013. I Skåne har 14 små barn fått mässlingen. I Värmland har två vuxna ovaccinerade personer fått mässlingen. I Västmanland har två vuxna fått mässlingen, och akutvaccinering har skett på en förskola. I Stockholm-Uppsala var det 17 personer som fick mässlingen i vintras.

Uppdatering 1.5.2013. 1000 personer enbart i Swansea, Wales har insjuknat i mässlingen. 84 har sjukhusvårdats, en ung man misstänks ha dött i mässlingen. 4000 unga 10-18 år har vaccinerats sista månaden men 5000 återstår. (BBC 30.4.2013)  Storbritannien: Omkring 88 procent av barnen vaccineras idag, och man räknar med två miljoner ovaccinerade. Alla ovaccinerade, i olika åldrar, riskerar nu att få mässlingen med ev. biverkningar (se nedan).

Så här säger Hélène Boëthius, ALEF, på Facebook: "Att välja att inte vaccinera sig är att välja en lyx på andra människors bekostnad."

Nu har det hänt. En återvändande turist från mellanöstern har fört med sig mässlingssmitta till ovaccinerade medpassagerare, familjemedlemmar, grannar, arbetskamrater, medresenärer i kollektivtrafiken, medpatienter i väntrummet ...

Åtminstone tio personer har smittats och fått sjukdomen. Hur många de fört smittan vidare till är för tidigt att säga. Inkubationstiden är upp till tre veckor, så tidigast tre veckor efter det att den sist insjuknade blivit frisk kan vi veta. Kanske några blivit smittförande utan att bli så värst sjuka.

Uppdatering 27.3.2013. Mässlingsepidemin i Uppsala-Stockholm är över. Totalt smittades 9 barn 1-14 år och 8 vuxna 31-64 år gamla. Två personer, varav en gravid, arbetade på Uppsala Akademiska Sjukhus. Förutom utbrottet i Uppsala har ytterligare tre personer insjuknat i mässling nyligen efter vistelse i Tyskland, Thailand och Qatar.

I Wales, Storbritannien, började ett utbrott i november 2012. Hittills har 189 fall konstaterats.

Vilka är det som löper störst risk? Ja, de medelålders, som kanske inte blev vaccinerade men inte heller blev utsatta för virus som barn. Skyddet hos vaccinerade kan också ha avtagit med åldern, eftersom det inte späds på av cirkulerande virus. I båda fallen är de med nedsatt immunförsvar naturligtvis speciellt sårbara. Och så förstås de ännu ovaccinerade små barnen, under 18 månaders ålder - de som har störst risk att bli allvarligt sjuka i bakteriella komplikationer.

Komplikationerna till mässlingen är olika bakteriella infektioner, framför allt lunginflammation. Den person som kommer hem från turistresa kan mycket väl vara infekterad med resistenta bakterier - som för övrigt blir allt vanligare även här hemma. Det betyder att det enda skydd vi har mot mässlingskomplikationer kan komma att vara förebyggande, vaccination.

En enskild person må göra det valet att inte vaccinera sig. Men den personen har skyldigheter mot andra. Hen ska inte resa till områden där olika virus och bakterier cirkulerar som omfattas av vårt vaccinationsprogram.

De föräldrar som inte låter sina barn vaccineras har också skyldigheter. Dels genom att inte låta barnet föra hem smitta till omgivningen, dels att informera det större barnet om att hen inte bör utsätta sig för smitta inte bara för sin egen skull, utan av hänsyn till medmänniskorna.

LÄS MER

Mina bloggar om vaccinationer
Tvångsvaccinering och vaccinationsregister 29.12.2012
Komplementär medicin, mässlingsvaccination och skattefinansiering 7.6.2011

Om den aktuella miniepidemin
Mässling är väldigt smittsamt, framför allt inomhus  DN 28.2.2013
Mässling kan drabba medelålders  DN 27.2.2013
Expert: De flesta immuna mot mässlingen  SvD 27.2.2013
Utbrott av mässling i Stockholm och Uppsala  SVT 27.2.2013
Pågående utbrott av mässling  SmI februari 2013
Stockholmarna varnas för mässlingen  beredd.se 27.2.2013
Utbrott av mässling i två län  Skånskan 27.2.2013

Om global mässling
Mässlingsutbrott hotar framgång  Läkemedelsvärlden 18.1.2013
Measles: 189 cases in Swansea, Neath and Port Talbot  BBC News 28.2.2013

 http://intressant.se/intressant 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar