fredag 31 december 2010

Finns alternativ till vindkraften?

Hellre har jag 1 100 vindkraftverk utanför fönstret än ett enda kärnkraftverk eller en enda urangruva.

I DN debatt 29.12.2010 skriver konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell att "det är en rättslig skandal" att inte större hänsyn tas till dem som "strider för sin rätt att behålla värdet av sitt närlandskap".

De skriver också att den pågående utbyggnaden av vindkraften är ett intrång i landskapsbilden som till omfång och påverkan är jämförbar med 1900-talets utbyggnad av Norrlandsälvarna. Det är antagligen en rimlig jämförelse.

Men vi har ett enormt problem framför oss. Energin, framför allt den fossila men även kärnkraften, kommer att bli dyrare och dyrare. Vi kommer att få mer och mer bekymmer av klimatförändringarna. Vad har vi för alternativ?

torsdag 16 december 2010

26 års arbete för Bhopal

Natten mellan den 2 och 3 december var det 26 år sedan de giftiga gaserna spred sig över den sovande befolkningen i Bhopal, Indien. Människor vaknade av att det sved som eld i ögon och luftvägar, de fick inte luft, de kräktes och hostade. Alla visste att det handlade om ett utsläpp från Union Carbides fabrik - det hade hänt flera gånger tidigare, och varningar för en stor olycka hade utgått från bl.a. fackföreningarna. Alla ville bort från fabriken. Många av dem som bodde närmast föll döda ner. Andra lyckades ta sig fram till sjukhuset innan de dog - eller överlevde med skador.

söndag 12 december 2010

Hur länge har vi råd med dagens sjukvård?

Det kan tyckas som om vi i Sverige klarat oss bra från den globala ekonomiska krisen. Men krisen pågår fortfarande, och vi har inte lärt oss.

Jag glömmer aldrig den unge mannen som sökte som patient i början av 90-talet. Det var en helt vanligt medelklassfamilj. Båda hade ganska välbetalda jobb. Han hade aldrig behövt söka jobb, hade alltid blivit erbjuden anställningar. De hade bott i bostadsrätt i city, men eftersom de väntade barn hade de just köpt en bra, men inte överdådig, villa i Nacka.

torsdag 25 november 2010

Global marknad ger oss dyrare el och potatis

Konkurrens ska ge oss billigare och bättre varor - det är vad som hela tiden hävdas från dem som gillar avregleringar och utförsäljningar. Men så är det naturligtvis inte. Alla företagare vill maximera vinsten, och det gör man inom de ramar som samhället sätts upp.

lördag 20 november 2010

Frånvarande socialdemokratisk vision

I dagens ledare i DN skriver Lena Anderssson att socialdemokraterna saknar berättelser. "Politik är konst". Jag tror hon har väldigt rätt. Det man inte kan berätta om är visionen för samhället framöver. Olof Palme gav oss en bild av ett solidariskt samhälle, där solidariteten inte känner några nationsgränser.

Idag skulle bilden, skapad av berättelsen, kunna vara ett uthålligt samhälle, där vi lever inom jordens ramar, utan rädsla för konflikter, matbrist, klimatförändringar etc. Det saknas inte möjligheter att genomföra ett sådant samhälle. Men så länge människor inte har bilden framför sig, ser hur bra det skulle kunna vara, så blir det heller inte någon gemensam strävan dit.

Vi behöver en ny Olof Palme!

Läs ledaren

onsdag 17 november 2010

Världsbalansen förändras

I dagens ledare i DN skriver Timothy Garton Ash om "Jättarna i öst". Han beskriver hur Kinas ledare fnissar över teet åt hur småpåvarna i Europa käbblar med varandra. Kina stödjer söndrande händelser vilket bidrar till att öka Kinas makt.

söndag 14 november 2010

Stopp i barnafödandet räddar inte världen

Uppdatering 21.5.2011. Lena Andersson i DN tycker jag är en mycket bra skribent. Nästan hela hennes ledare Jordens feber är mycket bra. Men i sista stycket visar hon att hon inte förstått vilka det är som idag uppfyller jorden - vi som är vuxna, medelålders och gamla. Det föds inte fler barn i dag än vad det gjorde för 20 år sedan.

Det finns många som framför detta mycket viktiga budskap: vi är, och än mer kommer att bli, för många människor på jorden. Om vi alla ska ha en dräglig levnadsnivå så räcker helt enkelt inte jordens resurser till.

fredag 29 oktober 2010

Barnbidrag även i fattiga länder är en bra idé!

På 30-talet, då Sverige var ett fattigt land, infördes barnbidrag till fattiga familjer. År 1947 blev det allmänt, oavsett inkomst.

tisdag 5 oktober 2010

Fattigdomsbekämpning och klimatförnekelse

Det finns en del som säger att det är fattigdomsbekämpning i ska ägna oss åt i stället för att lägga energi på att motverka klimatförändringarna.

söndag 3 oktober 2010

Vi behandlar kvinnor och män olika

Jag rensar min brevlåda på gamla brev. Och hittar Jonas Gardells text om Mona Sahlin i ett brev som kom före valet. Här är texten.

fredag 1 oktober 2010

Ombildning blir hinder för "bostadskarriären"

När den stora omvandlingen från hyres- till bostadsrätter inleddes använde politikerna ordet "bostadskarriär". Tanken var att man köpte en billig lägenhet, sålde den med vinst för att kunna köpa sig en större, etc etc tills man slutligen satt där med en flott villa.

torsdag 30 september 2010

Privatisering = färre jobb?

"Mer pengar till offentlig sektor. Färre ekonomer och fler sociala krav på entreprenörer vid upphandlingar. I vissa fall återregleringar av offentliga tjänster. Det rekommenderar forskare från sex EU-länder i PIQUE, en studie som visar att marknadsanpassning och privatisering inte gett bättre och billigare offentliga tjänster."

Så inleds artikeln i ETC. Läs den!

Tillväxt eller frisk jord?

En stor artikel i pappers-DN om valet i Brasilien och den troliga presidenten Dilma Rousseff.

onsdag 29 september 2010

Ny ekonomi på bynivå i Indien

Man kan få väldigt mycket information i sin brevlåda. Ibland mindre läsvärt, ibland mer.

Jag har funderat mycket över dagens ekonomiska system, baserat på "tillväxt" och penninghandel, och kommit fram till att det är absolut inte hållbart. Snarare stödjer det och stärker en icke hållbar utveckling. Jag är inte ensam om dessa funderingar. Bland annat har australiska läkare gått ut med en kampanj. Gå in på http://www.lakareformiljon.se/, klicka på "Globala miljöfrågor" och sedan "Ekonomi och hälsa". Här finns också en del referensmaterial.

tisdag 28 september 2010

Att ha en egen blogg

Jag har under många år behövt en blogg där jag kan skriva om alla ämnen och verksamheter som jag är engagerad i. De senaste åren har jag bloggat i Dagens Medicin, men där måste jag hålla mig till ämnen som har med sjukvården och välfärden att göra. Vi har inte infört någon blogg på hemsidan för Läkare för Miljön, men om vi gör det så måste det handla om miljön. På min hemsida bloggar jag på engelska om mina svårigheter att få visum till Indien. På Facebook lägger jag länkar till lite av varje, men där är väldigt många av mina vänner musikvänner och kanske inte alls intresserade.

Jag behöver en blogg där jag kan skriva om vad som händer i Kollektivhuset Sockenstugan, om miljöfrågor, om välfärdsfrågor, om folkmusik, om Bhopal, om annat. Somliga texter på engelska. Kanske blir det här? Värt ett försök i alla fall.