måndag 4 mars 2013

Kontrollsamhället - en följd av New Public Management

Uppdatering 18.7.2013. Sju landsting ska pröva andra ersättningsmodeller åtminstone inom kirurgin. Är en förändring på väg?
Att lyssna på patienten gör vården mer effektiv  DN 13.7.2013
Den nordiska modellen kan stå emot omvärlden  DN 11.7.2013
IT och administration har perverterat vården  DN 7.7.2013

Zarembas artiklar om styrning genom kontroll i DN har väckt berättigad uppmärksamhet. Men kommer de att förändra något? Kommer socialdemokraterna att riva upp eller modifiera systemet? De var ju med om att införa det.

Här kommer jag huvudsakligen att lägga länkar till sådant som stödjer vansinnigheterna i vad som pågår.  Att Lagen om offentlig upphandling skulle kräva utökad byråkrati både på beställar- och utförarsidan skrev jag om i Läkartidningen år 2000.

Men jag kunde inte ana i vilken grad det skulle krävas utbyggnad av Kontrollsamhället. Och vilka enorma skatteresurser som läggs ner på det! Tillit är grunden för ett gott samhälle - men här eroderas tilliten av Kontrollerna.

Vi säljer ut patienter/skolbarn/gamlingar/personal samtidigt som vi tror att vi kan styra mot god kvalitet genom detaljreglering. Och samtidigt går en del av köpeskillingen till privatpersoners fickor eller bankkonton i låglöneparadis. Köpeskillingen utgörs av våra inbetalda skatter.

Är det verkligen så här vi vill ha det?

Nya moderaterna tycks ha blivit lite skakade - de har gått ner i opinionsmätningarna - och nu tar de tillbaka planen på att tvinga kommunerna införa "valfrihet", dvs "konkurrens", inom hemtjänst. Kristdemokraterna protesterar - de anser inte att patienternas valfrihetsbehov kan tillfredsställas med kommunal hemtjänst.

Socialdemokraterna har nu en stor chans om de utlovar en rejäl översyn av systemet. Kommer de att ta tillvara den?

Själv har jag blivit lovad av en moderat politiker att "alltid" kunna välja kommunal hemtjänst. Men detta tycks inte längre gälla i Rågsved och Hagsätra. Där finns bara privata företag att välja mellan! Vilken valfrihet är detta?

För övrigt verkar moderaterna fundera på att ompröva det mesta. Nu diskuterar man a-kassa för alla arbetslösa, även de som inte tidigare haft jobb.

MITT MATERIAL
Tillit och välfärd  25.3.2011
Mina bloggar om konkurrens och människohandel.
Min artikel om LoU 2000.
I rapporten Det hälsofrämjande mötet ger jag andra förslag om hur hälsoarbete kan mätas.
Hur mäter man primärvårdens kvalitet? 4.11.2012
Mina bloggar om primärvård.

VAD POLITIKER SÄGER
Lagen om valfrihet bör inte bli obligatorisk (m)  DN 3.3.2013
Valfrihet inom äldrevården kan bli obligatorisk 2014  (kd) DN 15.9.2012
Frivillig LOV kan bli obligatorisk (c) Kuriren 11.10.2012   

NEW PUBLIC MANAGEMENT
New public management i äldrevården/omsorgen  Gunnar Akner 3.3.2013
En ovärdig lek med barnens framtid  DN 4.3.2013
Mätbarheten skapar en falsk bild av skolan  SvD 31.12.2012
Staten och granskandet  Seminarium, SvT 15.2.2013
Zarembas artiklar i DN
Katalys 2   DN 22.2.2013
Katlays 1  DN 18.2.2013
Socialstyrelsen vill registrera osunda svenskar  DN 20.12.2012
Låg kvalitet och fel utbud risk i marknadsstyrd vård  DN 4.11.2012
Ekonomiprofessor  DN 29.10.2012
Två ekonomiforskare  DN 29.10.2012
Två statsvetare  DN 26.10.2012
Henrik Berggren  DN 17.10.2012
Artiklar i SvD
Många missuppfattningar om new public management  Finsk artikel 2008

ANDRAS BLOGGAR
Rosas blogg
Maria Hagbom
Jinge
Cornucopia
Andreas Bergh
Martin Moberg
Olas tankar
Roger Jönsson  
Ristningar
Den hälsosamme ekonomisten
Alliansfritt Sverige
Promenader och utflykter
Veckobladet
LO-bloggen
Bo Widegren
Gemensam


http://intressant.se/intressant 

1 kommentar:

 1. NPM är att göra ekonomen till den enda kompetens som behövs i en organisation. Det gör ekonomen till herre och den ende som vet vad som behöver göras.

  Nån läste Lean Six Sigma och utropade: Nu kan vi göra Henry Ford revolution av ALLT!
  Inledningsvis såg det fantastiskt ut, de kortsiktiga besparingarna var grymma, siffrorna var fantastiska. Mätresultaten av produktiviteten i mätsystemen som man hittat på visar att ens påhittade produktivitetsmått stigit!Det jag mäter är det jag säger att jag mäter är den kvantitativa samhällsvetenskapens misstag, ett av många, blanda in lite postmodernism så är katastrofen ett faktum. Men de stora besparingarna och effektivitetsökningarna leder på sikt inte till att organisationen blir bättre på att fullgöra sitt syfte för kunden. Det är nämligen så att man eliminerat kompetensen i mötet med kunden, den som möter kunden har nu organiserat sig efter de påhittade produktivitetsmåtten och ägnar sig kraft och kreativitet till dem. (Starta 5 reaktioner, kasta 4 och upparbeta en för att ta exempel från forskningen på ett av de stora läkemedelsbolagen.) De som arbetar med patienten, deras omdöme har blivit eliminerat, varje situation är redan värderad av ett system framtagit av någon som har en begränsad förståelse för vård eller organisationens verksamhet.

  I slutändan havererade forskningen på det stora läkemedelsbolaget och det enda som gjorde att någon som helst värdefull forskning bedrevs var forskarnas yrkesheder som ekonomerna inte helt lyckats tvätta bort, en liten gnutta stolthet höll de kvar vid. Men forskningen hade ändå styrts om av de påhittade produktivitetsmåtten, de hade styrt forskarnas val och de hade för längesedan valt vid flera vägskäl, man kan inte backa tillbaka, man är nu committad till ett forskningsspår som valdes för att det gav bättre produktivitetsmått. Vilka val som detta produktivitetsmått bestämmer det är det slumpen som avgör.

  Det visade sig för det stora läkemedelsbolaget att i det långa loppet att slumpen är en dålig forskare, precis som slumpen är en dålig läkare, sjuksköterska, lärare, socialsekreterare.

  SvaraRadera