tisdag 6 oktober 2015

Kan Hans Rosling ha fel?

I dagens DN frågar sig Johan Croneman: Vem vågar sätta sig upp mot Gud fader Hans Rosling? Här kommer några synpunkter.

Först vill jag säga ifrån - jag är en Hans Rosling-fan! Han har gjort mycket för att vi ska kunna förstå världen. Han har med Gapminder gett mig tillgång till användbara siffror om utvecklingen i fattiga och rika länder. Han har gett mig argument för att det inte är realistiskt att med fler preventivmedel hejda befolkningsökningen, eftersom det är vi som är 50+ som står för den, inte de nyfödda barnen.

tisdag 23 juni 2015

Fundamentalism, tolerans och bostadspolitik

I Sverige har vi varit noga med att vara toleranta mot oliktänkande, mot andra religioner, mot andra kulturer. Vi har talat om ett multikulturellt samhälle, där alla är välkomna.

tisdag 9 juni 2015

Hjälp Nepal!

Hjälp människor i Nepal! Bidra till återuppbyggnad av skolor och bostäder!

Kathmandu består av tre gamla byar som vuxit ihop. Varje by har en "gamla stan" med hus byggda av tegel och trä, utsmyckade med snickerier.
Ett äldre hus byggt i traditionell stil.
Fortfarande efter den första stora jordbävningen stod många av dessa hus upp, även om de fick sprickor. Men när den andra stora jordbävningen kom kollapsade de för gott.

När människorna bygger upp sina hus igen blir det nog i modern stil, utan snickarglädje. "Gamla stan" kommer att förlora sin karaktär helt och hållet.

måndag 18 maj 2015

Framtidens pensionärer vinner på invandringen

Sverige ligger bra till jämfört med övriga EU-länder när det gäller möjligheten att ta hand om sina framtida pensionärer. Invandrarna fyller här en viktig funktion, oavsett om vad den totala invandringen kostar ekonomiskt.

onsdag 15 april 2015

Women's rights also in China and Nepal?

It is not only in India and Western countries that the fight for women's right to move freely and safely outside home has started. The stone seems to have started to roll also in China, the world's largest country.

måndag 23 mars 2015

Young men need contact with children?

12 April 2015: 15 views.

Another terrible gang rape in India. This time an old lady of my own age. A nun - was this the first time she had sex? She also was seriously injured. Which means that the men did not use only ther own penis, but also other things.

We want to connect sexuality with love, affection, tenderness, romance. We want to connect human beings with tenderness, attention, love, concern, solidarity, empathy. How come that some human beings can throw all this aside and behave like monsters?

onsdag 18 mars 2015

Mässlingen skördar fler liv än Ebola?

Läs hur en mässlingsskeptiker fick punga ut 100 000 euro när bevisen lades fram om att mässlingen orsakas av ett virus. Dagens Medicin 19.3.2015.

I Europa pågår en mindre mässlingsepidemi. Det är fr.a. ovaccinerade äldre barn-ungdomar-vuxna som drabbas, bland annat i samband med utlandsresor.

Mässlingen är mycket mer smittsam än ebola. Mässlingen slår hårt mot individer/barn som har försämrad motståndskraft pga. felnäring, trångboddhet mm. - dvs. de som lever i ett fattigare samhälle än Sverige. Följdsjukdomar och dödsfall är vanliga.

fredag 6 mars 2015

India's daughter: The travel towards a modern society has started

55 viewers on April 12, 2015. Bad marketing! ;-)

See India's daughter here!!!

India's daughter was shown on Swedish TV2 Sunday 8 March. It is now on SVTplay until April 7.  

It will also be sent by CBC, Monday 9, 8.30 AM Indian time. (I hope I counted right.)

INDIA - such a big, multicultural, marvellous and terrible country. The country of Gandhi and civil defence. The country where people dare to go out on the streets to protest - and where they do it. The country of strong female leaders. The largest democracy of the world. A country to be proud of.

A country with old traditions and attitudes that some are ashamed of. A country with old philosophies that westerners admire. A country under transformation.
Holi is a Hindu festival, the same day as this text was written. The main thing, as far as I understand it, is to throw paint on each others.

Invandringen ger vinster, inte förluster

Läs också: Framtidens pensionärer vinner på invandringen 18.5.2015

Somliga talar mycket om invandringens kostnader. Det har varit ganska schablonartade beräkningar över försörjningsstöd och liknande. Men en kostnad innebär inte alltid förlust. En kostnad kan vara en investering som ger utdelning i form av vinst i ett annat sammanhang, i en annan tid.

Nu finns det bättre uppgifter som dessutom visar att invandring snarare är en vinst för Sverige än en förlust.

tisdag 3 mars 2015

Unga svenskar smittas av mässlingen utomlands

Nu har det hänt - det som gör att jag har svårt att förlåta de föräldrar som låter sina barn gå ovaccinerade genom livet, utan att uppmana dem vaccinera sig innan de reser utomlands.

söndag 4 januari 2015

Om SD - nationens räddare

SD:s hat mot demokratin är konstant  DN 7.1.2015

Sverigedemokraterna utger sig för att vara nationens räddare. Det vi ska räddas från är invandrarna och invandringens kostnader. Därför är det intressant att läsa några aktuella texter. Jag har försökt hitta intressanta inlägg med Mattias Karlsson, men det har inte varit lätt.

torsdag 1 januari 2015

Jultomten - ett exempel på kulturblandning

Jultomten, med ca 150 år på nacken, tycks ha kommit till genom ett mångtusenårigt utbyte av gener och kulturer. Vår svenske Tor, den tyske Oden, de brittiska alverna och Sankt Nikolaus från Mindre Asien är de viktigaste förfäderna.

Dessa tomtar tycks även ha ostasiatiskt påbrå.