torsdag 17 mars 2022

The Bhopal Disaster

The Bhopal gas tragedy, including Sambhavna and Chingari trusts, was an important part of my life 1994 - 2011, with annual visits to Bhopal. When I was banned from India 2011, it became difficult for me to follow what actually happened. Although I have been able to come back since 2015 (except the pandemic years) to visit the family that has "adopted" me, I have not been able to catch up. Because of this, I have decided to finalize all kinds of engagements in the gas tragedy. 

onsdag 2 mars 2022

Mångfald i driften av offentlig verksamhet - en förlegad modell

På 90-talet, när de stora privatiseringarna skedde under alliansens regeringstid, talades det om att det skulle vara så bra med många olika "utförare" - dvs. mångfald i driften. Det skulle finnas stora fördelar framför fortsatt "enfald", dvs. att enbart region/landsting eller kommuner stod för drift av vård, omsorg, skola och annan lagstadgad  och skattefinansierad verksamhet.