torsdag 17 mars 2022

The Bhopal Disaster

Below is material copied from my static website, that is not possible to update. You find articles etc. in my CV.

Podcast: They knew which way to run (2022)

A 7-part podcast series that tells the story of the Bhopal Gas Tragedy and what it means to survive a disaster. I contribute to episode 2 and later.  Website   Google   Spotify   Apple   

Book: Ethics of Chemistry - from poison gas to climate engineering (2021)

My contribution to this book is chapter 5: Corporate and governmental responsibilities for preventing chemical disasters: Lessons from Bhopal.  Videoadvertisment   Reviews   Flyer   

onsdag 2 mars 2022

Mångfald i driften av offentlig verksamhet - en förlegad modell

På 90-talet, när de stora privatiseringarna skedde under alliansens regeringstid, talades det om att det skulle vara så bra med många olika "utförare" - dvs. mångfald i driften. Det skulle finnas stora fördelar framför fortsatt "enfald", dvs. att enbart region/landsting eller kommuner stod för drift av vård, omsorg, skola och annan lagstadgad  och skattefinansierad verksamhet.