tisdag 2 oktober 2018

How safe is Afghanistan? Stockholm Oct 4 2018


How do I dare? That's what I ask myself also. To arrange an international scientific conference in two months, with no budget, no professional support, no knowledge about marketing, not the right contacts, etc. etc. etc.

torsdag 30 augusti 2018

Min viktigaste fråga i valet 2018

Text insänd till SVT Din röst i augusti 2018.
Val 2018 #Din röst läser jag upp texten. Skrolla neråt, titta till vänster. 
Lyssna hellre på Youtube.


Vad som oroar mig är att de känslor av solidaritet, empati, medkänsla, bry sig om andra utanför sin egen grupp, som växte fram under 60-80-talen, har fått stryka på foten. Det accelererade från 90-talskrisen, där man ansåg att privatisering och new public management skulle vara lösningen på problemen. 

torsdag 12 juli 2018

INSHALLAH - Jalal & Ruhollah framför afghansk folkmusik!Skivomslaget: Jalal och Ruhollah framför några av granarna på Skogskyrkogården i Stockholm.

Två tonårsmusikanter fann varandra på vägen från Afghanistan till Sverige hösten 2015. Båda hade de musicierat sedan barndomen: Jalal sång och harmonium, Ruholla dhol (trumma).

De lyckades återfinna varandra i Sverige och fick förmånen att bo tillsammans. De har gått i skolan, lärt sig svenska och svenska värderingar, och att sköta ett hushåll. Under tiden har de utvecklat sin musik.  

Med hjälp av trumslagaren Petter Berndalen och Statens kulturråd fick de spela in CD-skivan Inshallah.

Du kan köpa CD-skivan för 125 kr inklusive moms + minst 25 kr till föreningen Stöttepelaren som ger mat till afghanska ungdomar som faller utanför samhällets insatser. Frakt tillkommer (25 kr för en skiva, 40 kr för 2-3 st). 
Betala med Swish 070 557 31 93 eller med postgiro 86 46 19-2.
Glöm inte ange adressen dit skivan ska skickas, t.ex. via e-mail ingrid.eckerman@gmail.com eller messenger. 

Bilder och musik finns på facebooksidan

lördag 30 juni 2018

Får drottningen stanna om SD och Alternativ för Sverige vinner valet?

Hur svensk är kungafamiljen?

Jag funderar på det här med drottningen och hennes barn. Får de stanna om Sverigedemokraterna/Alternativ för Sverige får inflytande? De säger att de som kom efter 1972 (eller möjligen 1975, uppgifterna varierar) ska återvandra. Drottningen kom till Sverige genom giftermål 1976. Ska hon återvandra? I så fall, till Brasilien eller till Tyskland? 

fredag 16 februari 2018

Etikseminarium: Asylsökandes och nyanländas hälsa


Uppdrag psykisk hälsa är ett statligt finansierat SKL-projekt. Till detta har lagts satsningen Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända. Den 25 oktober anordnades ett etikseminarium om asylsökandes och nyanländas hälsa.