torsdag 26 december 2013

Gemenskap, tillit, samarbete - God jul!

Så här i juletid blir det väldigt aktuellt att reflektera över gemenskap och gemenskapens betydelse. Om inte annat så har familjen Hedenhös satt det på kartan.

Att inleda julen med en fredlig manifestation för mångfald och inkludering kändes alldeles rätt. Nu gäller det att använda sitt sagogryn för att av hela sitt hjärta önska ett samhälle där Robin Hood och Karl-Bertil Jonsson inte behövs för att de rika frivilligt delar med sig till de fattiga. Ett samhälle där alla barn får det bästa av allt för att locka fram deras bästa arvsanlag. Ett samhälle där man förstår att barnen som är framtiden.


tisdag 17 december 2013

Folket och nazisterna i Kärrtorp

Nytt möte söndag 22 december kl 12! Det missar jag inte!

Läs polisernas egen berättelse! TACK!

Jag missade manifestationen mot rasism igår 15 december. När jag såg affischen lade jag den på minnet, men därifrån hade den trillat ner och försvunnit.

Men jag har talat med människor som var där, och jag har läst, lyssnat på intervjuer och sett filmer på Aftonbladet.se, hos Skarpnäcks trädgårdsförening och på nazisternas hemsidor*. En hel del av mina uppgifter nedan kommer från den film som nazisterna själva hade laddat upp på sin hemsida. Möjligen var det en av dem som tagit filmen.

onsdag 4 december 2013

Får "barnläkaren" upprättelse på medicinska riksstämman?

Läs referatet från riksstämman i Läkartidningen 5.12.2013.

Narkosläkaren greps på sin arbetsplats, oförklarligen anklagad för barnamord. Efter mer än två år blev hon friad - därför att hon hade kraft och stöd nog att själv ta fram bevis.

Kjell-Olof Feldt och Birgitta von Otter har nu tagit sig an Viveka Lindén och skrivit en bok om rättsskandalen. I DN 23.11.2013 berättar hon om hur hon fick fly hatet. Tillsammans kommer de att föra ett samtal på medicinska riksstämman 5.12. Kanske kommer hennes kollegor från Astrid Lindgrens* sjukhus att lyssna. Några av dem smiter nog ut ur salen i stället för att gå fram och hälsa.

måndag 2 december 2013

29 YEARS SINCE THE BHOPAL GAS CATASTROPHE - when Union Carbide's plant let out toxic gases over 500,000 people

99 viewers until April 12, 2015

It is now 29 years since the inhabitants of the slum in Bhopal woke up of breathlessness and cough. Eyes and respiratory tracts were aching like fire. Some did never get up from their beddings. The others fled towards the hospital - many in vain. Around 8,000 people died during the first days. Since that, maybe 10,000 or 20,000 have died in gas related diseases. It is estimated that 100,000 of the 500,000 exposed people have permanent injuries.

söndag 1 december 2013

29 ÅR SEDAN GIFTKATASTROFEN I BHOPAL, INDIEN - när Union Carbides fabrik släppte ut giftiga gaser över 500 000 sovande människor

Det är nu 29 år sedan sluminvånarna i Bhopal vaknade av andnöd och hosta. Det sved som eld i ögon och luftvägar. En del hann inte upp ur bädden. De övriga flydde mot sjukhuset - många av dem förgäves. Ungefär 8 000 människor dog under de första dygnen. Därefter har kanske 10 000 eller 20 000 dött i gasrelaterade sjukdomar. Man bedömer att 100 000 personer av de 500 000 som exponerades för gaserna har permanenta skador.