måndag 8 september 2014

Festival för 17 osynlig i mediaVar var media? Var det ointressant att bevaka en icke kommersiell festival med allas lika värde som tema? En festival där varken arrangörer, volontärer eller artister tog betalt? En festival som var gratis för alla besökare? En festival utan ekonomiska vinster?

När Sverige inte var svenskt

Människor som anser att ett land ska styras med våld och makt vill gärna möta upp kring statyn av Karl XII den 30 november. De gillar också Gustav II Adolf, den andre krigarkungen.

Men nationalistiska partier, som Svenskarnas parti och Sverigedemokraterna, kan ju knappast gilla krigarkungarna. För på deras tid var Sverige allt annat än etniskt svenskt. Våra krigarkungar bidrog i hög grad till att Sverige blev blandat, etniskt, genetiskt och kulturellt.