onsdag 23 november 2011

The girl who silenced the world for 5 minutes

Denna flicka talar vid klimatmötet 2008. Barnen har säkert fått hjälp att sätta ihop talet - men troligen utifrån vad de själva uttryckt. Dessa barn är inga dumbomar.

Hon har antagligen alldeles rätt. Dagens och framtidens barn är inte på beslutsfattarnas agenda.

Lyssna på flickan på Youtube.

lördag 19 november 2011

Sekretessbelagd utförsäljning av St Görans patienter och personal

Stoppa äldrepengen!
Stoppa utförsäljningar av patienter!
Bojkotta Apotek Hjärtat!

FLER HÄNDER I VÅRDEN!

Protesterna börjar växa även mot utföräljningarna inom Stockholms läns landsting. Frågan är vad diskussionerna i kommer att leda till. Jag ser två möjliga utgångar:
- Man lyssnar till opinionen bland väljare och icke-väljare och tar paus med utförsäljningarna. Sätter sig ner och tar sig en rejäl funderare på hur man ska gå vidare utan att det blir fel.
- Man tror att man riskerar förlora nästa val och vill hinna sälja ut så mycket som möjligt innan dess, till vilket pris som helst. Detta har hänt tidigare, när man sålde ut primärvården i södra Stockholm. Då fick man öka ersättningen för att hitta hugade spekulanter.

torsdag 17 november 2011

Joakim Larsson om vad jag kan välja

1934.jpgI ett brev 8 november till Joakim Larsson (m), ordförande i Stockholms stads äldrenämnd, ställde jag några frågor om vilka valmöjligheter jag kommer att ha:

  1. Om jag skulle behöva: skulle jag kunna välja ett äldreboende med tillräckligt mycket personal för att ge mig god vård?
  2. Kommer jag, även framgent, att kunna välja ett offentligtägt äldreboende?
  3. Kommer jag att, som alternativ, att kunna välja ett äldreboende som ägs av personalen, en stiftelse eller en ideell förening?

Politiker tjänar mammon hellre än väljarna?

Inte nog med att familjen Reinfeldt i början av 2000-talet tjänade pengar på välfärdstjänster i Täby. Kristina Axén-Olin, f.d. moderat finansborgarråd i Stockholms stad, har varit rådgivare åt Carema.

Men det andra blocket är inte oskyldigt. Widar Andersson, chefredaktör på Folkbladet och socialdemokrat på högerflanken, är den andra av Caremas vårdgivare. Han talar sig varm för friskolor och valfrihet.

onsdag 16 november 2011

Fortsatt människohandel i Stockholms läns landsting

Dagens citat: "Våra förtroendevalda borde prata för nyttan med offentlig upphandling och motivera alla de som trilskas med att visa på goda exempel, bra affärsmässiga upphandlingar." Sades inför Almedalsveckan av Lisbeth Johnson, ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare, dvs företrädare för dem som handlar för våra skattepengar. Står hon fortfarande för detta uttalande, månne?

tisdag 15 november 2011

Nu ska Storstockholms befolkning auktioneras ut!

Alliansen i Stockholms läns landsting är stark. Här vill man frigöra all välfärd, all infrastruktur från politikernas inflytande. Genom att ge storpåsen med pengar till en privat beställare så gör man i ett slag ett antal offentliga upphandlingar till icke offentliga.

Bojkotta Apotek Hjärtat!

Nu vet snart varenda kotte vad ett riskkaptalbolag* är och vad de innebär för vård, omsorg och skattepengar. Min bild** nedan förstås bättre. (Bilden borttagen av utrymmesskäl.)

måndag 14 november 2011

Homeopatiska terrorvapen senaste faran!

Nu vill jag rekommendera den här bloggen.  ;-)

Hur naiva och okunniga får moderater vara?

PRESSTOPP!!!
Regeringen skakad av äldrevårdsskandalen  SVT rapport 14.11.2011

Regeringen lägger nya förslag om äldrevården  SVT Rapport 14.11.2011
Stockholm stoppar äldreupphandlingar  SVT Rapport 14.11.2011

Stockholms kommun, dvs Joakim Larsson (m), har just slutfört utförsäljningen av de gamla i nio äldreboenden. Attendo får ta över Katarinagården invånare trots att bolaget blivit fråntaget Vintertullens invånare. Nu planerar han att sälja gamla människor i ytterligare två äldreboenden.

För det är faktiskt det han gör. Han säljer på auktion de människor bor eller kommer att bo i dessa hus. Det är inte själva husen som säljs, det är innehållet. Vad vore husen värda utan invånarna???  

fredag 11 november 2011

Vem tar upp den kastade konkurrenshandsken?

Så här skriver folkpartisten Lars Bergsten i DN 12.11: "En berättigad fråga är då vad riskkapital har att uträtta på en nästan riskfri marknad. Är inte meningen med riskkapital, som kräver hög avkastning, att det skall söka sig till branscher med höga eller mellanstora risker och där göra skäl för sina höga avkastningskrav? Riskvilliga pengar som placeras i den svenska äldrevården har nog kommit aningen vilse."

Den borgerliga pressen  Alla, utom förnekarna, inser nu att det här med konkurrens inom välfärden på det sätt det bedrivs idag inte var någon bra idé, och att systemet måste lotsas in på ett annat spår.

Men vem tror att detta kommer att ske? Inte jag. Socialdemokraternas officiella åsikt är att "det spelar ingen roll vem som utför tjänsterna, bara det blir bra". Skälet till denna åsikt? Att rädda sina aktiebesparingar? Eller att rädda pensionssystemet?

Kanske är det redan för sent för att lotsa in på annat spår.

LÄS MER
Vad gör riskkapitalet egentligen i äldrevården?  DN Debatt 12.11.2011
Det finns en naiv tro på konkurrens i välfärden  Dagens Arena 11.11.2011
Riskabelt att skapa låtsasmarknader i välfärden   SvD 11.11.2011
Mina bloggar om konkurrens

Länkat till intressant.

tisdag 8 november 2011

Människor säljs på auktion till riskkapitalbolagen

Är det effektivt att låta våra skattepengar gå till skatteparadisen? Är det bästa sättet att få tillräckliga resurser för en human skola, sjukvård, omsorg? 

Ju mer jag tänker på det, desto mer känns det som att gamlingar, skolbarn, psykiskt sjuka m.fl. säljs till dem som bjuder lägst, för att de ska kunna göra vinst.

När jag tänker ytterligare ett varv inser jag att jag känner igen detta. Det brukade kallas fattigvårdsauktioner och fanns fram till 1918. Socknen eller kommunen ackorderade ut föräldralösa barn, gamlingar m.fl. till den bonde som begärde lägst ersättning. Bonden fick inte bara gratis arbetskraft (många utnyttjades hårt), de fick dessutom kontant ersättning för detta. Först 1945 fick de som tog emot fattigvård fulla medborgerliga rättigheter.

måndag 7 november 2011

Riskkapitalister med Joakim von Anka-ögon

Carema, Attendo, Apotek hjärtat. Vad mera människovårdande verksamheter drivs av människor med Joakim Anka-ögon? Vilka skolor? Vilka daghem? Vilka hem för ungdomar och andra som mår dåligt? Vilka sjukhus? Vilka psykiatriska kliniker? Vilka vårdcentraler?

Jag gråter. Men människorna med Joakim von Anka-ögon gråter inte. De gör vinster. De har dollartecken i ögonen.

söndag 6 november 2011

Mångfald i vårdens drift 3. Arbetsvillkor och ledning

Denna text från 2000 var införd i Läkartidningen 2000;39:4339-43. Jag publicerar här den reviderade versionen som en följetong, med aktuella kommentarer.

5. Otrygg anställning (texten från 2000)
När privatisering av vården diskuteras talas huvudsakligen om de positiva effekterna för dem som arbetar i vården. Upphandlingsförfarandet innebär dock åtskilliga osäkerhetsfaktorer som i slutändan kan medföra en försämrad arbetssituation för många.