torsdag 30 september 2010

Privatisering = färre jobb?

"Mer pengar till offentlig sektor. Färre ekonomer och fler sociala krav på entreprenörer vid upphandlingar. I vissa fall återregleringar av offentliga tjänster. Det rekommenderar forskare från sex EU-länder i PIQUE, en studie som visar att marknadsanpassning och privatisering inte gett bättre och billigare offentliga tjänster."

Så inleds artikeln i ETC. Läs den!

Tillväxt eller frisk jord?

En stor artikel i pappers-DN om valet i Brasilien och den troliga presidenten Dilma Rousseff.

onsdag 29 september 2010

Ny ekonomi på bynivå i Indien

Man kan få väldigt mycket information i sin brevlåda. Ibland mindre läsvärt, ibland mer.

Jag har funderat mycket över dagens ekonomiska system, baserat på "tillväxt" och penninghandel, och kommit fram till att det är absolut inte hållbart. Snarare stödjer det och stärker en icke hållbar utveckling. Jag är inte ensam om dessa funderingar. Bland annat har australiska läkare gått ut med en kampanj. Gå in på http://www.lakareformiljon.se/, klicka på "Globala miljöfrågor" och sedan "Ekonomi och hälsa". Här finns också en del referensmaterial.

tisdag 28 september 2010

Att ha en egen blogg

Jag har under många år behövt en blogg där jag kan skriva om alla ämnen och verksamheter som jag är engagerad i. De senaste åren har jag bloggat i Dagens Medicin, men där måste jag hålla mig till ämnen som har med sjukvården och välfärden att göra. Vi har inte infört någon blogg på hemsidan för Läkare för Miljön, men om vi gör det så måste det handla om miljön. På min hemsida bloggar jag på engelska om mina svårigheter att få visum till Indien. På Facebook lägger jag länkar till lite av varje, men där är väldigt många av mina vänner musikvänner och kanske inte alls intresserade.

Jag behöver en blogg där jag kan skriva om vad som händer i Kollektivhuset Sockenstugan, om miljöfrågor, om välfärdsfrågor, om folkmusik, om Bhopal, om annat. Somliga texter på engelska. Kanske blir det här? Värt ett försök i alla fall.