fredag 14 juni 2013

Politiker kämpar för att unga ska bli nikotinister

I vår twitter-kommunikation jämför Erik Helmerson snuset med fett och socker. Men det är inte adekvat. Nikotin är lika vanebildande som heroin. Vi ska därför jämföra tobak med heroin, morfin, kokain och alkohol. Rimligen leder det till att tobak, om det över huvud taget ska vara legalt, borde säljas på systemet, inte i kiosken och macken.

Nog är f.ö. regeringens handlande märkvärdigt! De bryr sig mer om Swedish Match än om människorna och folkhälsan. Inklusive barnministern, f.d. folkhälsoministern, Maria Larsson

I en ledare i DN 14.6.2013 påstår Erik Helmerson att snuset är "bevisat effektivt" när det gäller att få människor att sluta röka: " - svenskarna röker mindre än övriga européer". Själv har jag aldrig hört talas om någon studie som visat att det är snusets förtjänst. Kan Erik Helmerson ta fram bevisen?
EH vill också att Sverige ska få bestämma över snusets styrka och smaktillsatser. Det svaga, smaksatta snuset riktas till ungdomarna som snabbt blir tillvanda nikotinister. I USA förbjöds smaksatta cigaretter varvid industrin satsade på andra smaksatta tobaksprodukter för unga. Ska vi underlätta och uppmuntra att unga blir nikotinister?

Att EH är snusare och nikotinist (och troligen startade som rökare) verkar självklart. Kanske har han också aktier i tobaksindustrin. Har han barn som kommer att bli/har blivit nikotinister? Bjuder han sina barn/barnbarn på godissnus kanske? För han är kanske en ansvarsfull förälder som inte bjuder dem på alkohol? Förresten - hur har han det med potensen? (Obs: jag känner inte till EH personligen, vet ingenting om ålder, familj, vanor.)

Det egendomliga är att barn- och äldreministern (folkhälsominister tills alliansen tog bort posten) Maria Larsson är den som i EU kämpat för att bruket av muntobak ska öka i stället för minska.  På hennes sida finns hennes vision: "Barn ska kunna ha en trygg uppväxt med närvarande vuxna och utan droger". Har hon inte förstått att nikotin är en drog? Lika vanebildande som heroin? Men hon är inte ensam - även oppositionen kämpar för att unga ska bli nikotinister så fort som möjligt. Fast vissa politiker har förstått.

Det måste vara så att en stor del av de vuxna som började röka som unga har bytt till snus. De tycker de har gjort en prestation och kallar sig "rökfria". Men de kommer upp i högre nikotindoser än tidigare och får ännu svårare att bli tobaksfria. Antagligen vill de rättfärdiga detta med att peka på skillnaden i hälsoeffekter mellan rök- och muntobak. Och eftersom de själva åkte dit på rökning som unga så vill de rättfärdiga detta med att acceptera att dagens unga åker dit - fast nu på snus, som gör att de är ännu mer fast i sitt tobaksbruk.

Det verkar som om varken nikotinister eller snuskramande politiker vill se hur den snuskiga tobaksindustrin med de stora pengarna bär sig åt. Inte heller vad man skulle kunna odla giftfritt på den mark som nu används till giftimpregnerad tobak. Kanske har även politikerna aktier i tobaksindustrin. Kanske tyder inbjudan till Swedish Match och andra ekonomiska intressen att delta i remissvaren till EU om tobaksdirektivet på politikernas särintressen.

Hur ser Erik Helmerson och Maria Larsson på samhällets tolerans mot droger? Var ska gränserna gå när det gäller nikotin, alkohol, cannabis, opiater, kokain, khat? Hur ser de på odling, tillverkning och handel med dessa produkter? Hur ser de på tobaksindustrins arbetsmetoder och inflytande? Hur ser de på tillsatser som ökar det fria nikotinet? Det vore bra med klarläggande.

Intresssant nog är inte bara det hurtiga Norge utan också Danmark, känt för låt gå-principen när det gäller levnadsvanor, långt före Sverige när det gäller kampen mot tobak. Det är inte bara på miljöområdet vi halkar efter och förlorar vårt tidigare försprång.

Som läkare måste vi naturligtvis hävda att det bästa är att ungdomar över huvud taget inte börjar använda kraftigt vanebildande droger som tobak. Regeringen bör därför stödja tobaksdirektivet fullt ut, inte motverka det.

SNUS OCH HÄLSA

Snusets hälsoeffekter bör jämföras med att inte använda tobak alls. Jämfört med rökning är det mindre skadligt.

I Folkhälsoinstitutets rapport Tobak och avvänjning 2004 konstaterar man att forskarna är eniga om följande effekter:
- Snus skapar ett kraftigt nikotinberoende. Blandmissbruk är vanligt och ett samband mellan snus och ökad användning av alkohol och andra droger samt allmänt riskbeteende finns.
- Hjärtat slår 10–20 fler slag per minut. Blodtrycket höjs med 5–10 mm Hg. Fria fettsyror och kolesterol frigörs.
- Mammor som använt snus under graviditeten löper ökad risk att föda för tidigt, få barn med minskad
födelsevikt och att drabbas av havandeskapsförgiftning. Spädbarn som utsatts för nikotin under graviditeten löper ökad risk för plötslig spädbarnsdöd.
- Tandhalsar blottas och skador på käkbenet uppstår på platsen där snuset läggs. Tänderna missfärgas.  Slemhinnan under läppen skadas kroniskt.
- Risken för sen- och muskelskador vid idrottsutövning mer än fördubblas.

Tobaksfakta konstaterar att störst är hälsorisken för foster och spädbarn. Risken för cancer i buskspottskörteln, en lömsk cancer som ofta upptäcks sent och oftast leder till en snabb död, ökar kraftigt. 5 dosor eller mer per vecka leder till ökad risk för diabetes typ 2 och metabola syndromet.


MINA BLOGGAR OM TOBAK
Tobak, musen och snoppen  13.12.2012
Snus - rättvise- och kravmärkt?  13.12.2012
Sverige vann - exportförbud för snuset!  5.12.2012

TOBAKSFAKTA
Snuset skymmer viktig tobaksdebatt  8.4.2013
Sverige missar folkhälsomålen för tobak  24.3.2013
Hälsan viktigare än upprörda ledarskribenter  27.2.2012
EUs tobaksdirektiv

LÄS I DN
Unga väljer snus framför cigaretter  DN 31.5.2013
Färre barn blir rökare när förälder fimpar  DN 31.5.2013
Bakgrund: EU och snuset  DN 28.5.2013
Hopp och frustration om snuset i EU  DN 28.5.2013

LÄKARTIDNINGEN
Tobaksberoende är starkt - och svårt att bryta  13.3.2012
Göran Hägglund går tobaksindustrins ärenden  29.3.2011
Snusning en kontroversiell folkhälsofråga  13.3.2012
Snusning under graviditet ökar risken för neonatal apné  20.10.2011
Snus under graviditet är inget riskfritt alternativ till rökning  18.7.2011
Vi har ingen folkhälsominister  Läkartidningen 29.3.2011

BLANDAT
Flera åsikter om nytt tobaksdirektiv  Drugnews 4.3.2013
Tobaksdirektivet och snuset: tre elefanter  Waldemar Ingdahl 3.3.2013


http://intressant.se/intressant 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar