torsdag 13 oktober 2016

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Oktober 2016: Efter flera dagars ganska intensivt arbetande har det blivit ett upprop där 45 stycken undertecknare offentliggjorts och ytterligare 90 har lovat skriva under. Uppropet på nätet blev tidigarelagt eftersom min e-brevlåda fylldes.

Maj 2017: Aldrig hade jag kunnat inse att det skulle bli så här stort och så här långvarigt. Uppropet har 8000 undertecknare. Facebookgruppen 9000 medlemmar. Över 100 inlägg finns på hemsidan - de flesta publicerade som pressmeddelanden på MyNewsdesk, där de även nått alla riksdagspolitiker. Mängden fakta i de olika flikarna ökar ständigt. I takt med att avslagen träder kraft får vi ökande kontakt med desperata uppgivna ungdomar och förtvivlade "hjälpare".

Nu kan ni gå vidare:
Uppropet - skriv under!
En hemsida - läs om bakgrunden, debattartiklar, fakta
En grupp på Facebook - gå gärna med!

Tänkvärt:
  • 1939 sade vi nej till 10 asylsökande judiska läkare från Tyskland. Vi skäms.
  • 1945 utlämnade vi 146 baltiska soldatr till Sovjet. Vi skäms.
  • 2017 planerar vi för att skicka 12 000 tonåringar till ett land i kaos. Ska vi skämmas?
Hemsidan:
Startsidan
Uppropet
Läkares ansvar
Psykisk hälsa
Om apatiska ungdomar
Hur mår hjälparna?
Åldersbedömningar
Skolgång och uppehållstillstånd
Kan man gömma sig i Afghanistan?
Statistik
Nytt från Afghanistan
Vad kostar en invandrad ungdom?
Asylreglerna
Pressnytt
Bakgrund
Andra protester
Hjälprganisationer

Artiklar

Tio procent av åldersuppskrivna ungdomar får stanna!  6.5.2017

Krigare, sexsäljare, narkoman, papperslös eller självmord - en afghanpojkes val 27.12.2016

Migrationsverket svarar på frågor  26.12.2016

Till dig som är riksdagsledamot för socialdemokraterna  22.12.2016

Döda inte Wares Khan!  22.12.2016

Upprop till alla partier: Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna!  19.12.2016

Korruptionen i Kabul tar återetableringsstöden? 17.12.2016

Värnas asylrätten av utvisningar?  17.12.2016

Deportationen 12 december: Polisen och Migrationsverket motarbetar mänskliga rättigheter 15.12.2016

Läkare i Norge kritiserar åldersbestämningarna  13.12.2016

Vår debattartikel i ETC  12.12.2016

Ställ in planet till Kabul!  10.12.2016

Sparar vi 3 miljoner kronor på varje invandrad ungdom?  7.12.2016

Morgan Johanssons siffror från Migrationsverket  4.12.2016

Afghanistan säger nej till återtagandeavtalet  30.11.2016

Är (s) berett att ompröva sin flyktingpolitik?  29.11.2016

Samhällsförtroende och flyktingpolitik  26.11.2106

En halv seger om utvisningarna?  25.11.2016

Antalet barn med uppgivenhetssyndrom ökar igen  25.11.2016

Pressmeddelande: Nu måste vi ta hand om ungdomarna!  18.11.2016

Debattartikel: Stoppa utvisningarna av afghanska tonåringar!  18.11.2016

Landet dit de sänds  16.11.2016

UNHCR om varför barnen flyr  15.11.2016

Sånt som vi svenskar skäms för  11.11.2016

Frågor till Migrationsverket  8.11.2016

Gatuteater om tvångsavvisningarna  31.10.2016

Tidigare artiklar får du leta efter på hemsidan.fredag 30 september 2016

Ge alla hazarer asyl!

Vi är ett gäng som förbereder ett upprop mot de grymma avvisningarna av ungdomar. Detta är mitt privata arbetsmaterial inklusive en mängd länkar.

Gå vidare till Stoppa utvisningarna av avghanska ungdomar!
Hemsidan 
Uppropet
Facebook-gruppen

Så här kan vi inte ha det i ett civiliserat land. Vi ryser åt att vi under andra världskriget inte gav inresetillstånd till 15 judiska läkare. Men vad är det vi gör idag? Är det någon skillnad på att skicka hazarer till Afghanistan och att stänga gränsen för judar?

onsdag 13 januari 2016

Nicaraguanska bondemässan - min häftigaste musikupplevlese!

Falu folkmusikfestival var, framför allt de första åren i slutet på 80-talet, en helt fantastisk verksamhet. Där fick man höra musik från världens alla hörn - musik som aldrig tidigare spelats utanför sitt lands/territoriums område. Grönländsk trumdans, konstiga instrument från Afrikas inland, övertonssång från Sibirien, urgammal georgisk stämsång med mera med mera.


tisdag 6 oktober 2015

Kan Hans Rosling ha fel?

I dagens DN frågar sig Johan Croneman: Vem vågar sätta sig upp mot Gud fader Hans Rosling? Här kommer några synpunkter.

Först vill jag säga ifrån - jag är en Hans Rosling-fan! Han har gjort mycket för att vi ska kunna förstå världen. Han har med Gapminder gett mig tillgång till användbara siffror om utvecklingen i fattiga och rika länder. Han har gett mig argument för att det inte är realistiskt att med fler preventivmedel hejda befolkningsökningen, eftersom det är vi som är 50+ som står för den, inte de nyfödda barnen.

tisdag 23 juni 2015

Fundamentalism, tolerans och bostadspolitik

I Sverige har vi varit noga med att vara toleranta mot oliktänkande, mot andra religioner, mot andra kulturer. Vi har talat om ett multikulturellt samhälle, där alla är välkomna.

tisdag 9 juni 2015

Hjälp Nepal!

Hjälp människor i Nepal! Bidra till återuppbyggnad av skolor och bostäder!

Kathmandu består av tre gamla byar som vuxit ihop. Varje by har en "gamla stan" med hus byggda av tegel och trä, utsmyckade med snickerier.
Ett äldre hus byggt i traditionell stil.
Fortfarande efter den första stora jordbävningen stod många av dessa hus upp, även om de fick sprickor. Men när den andra stora jordbävningen kom kollapsade de för gott.

När människorna bygger upp sina hus igen blir det nog i modern stil, utan snickarglädje. "Gamla stan" kommer att förlora sin karaktär helt och hållet.

måndag 18 maj 2015

Framtidens pensionärer vinner på invandringen

Sverige ligger bra till jämfört med övriga EU-länder när det gäller möjligheten att ta hand om sina framtida pensionärer. Invandrarna fyller här en viktig funktion, oavsett om vad den totala invandringen kostar ekonomiskt.