måndag 23 mars 2015

Young men need contact with children?

12 April 2015: 15 views.

Another terrible gang rape in India. This time an old lady of my own age. A nun - was this the first time she had sex? She also was seriously injured. Which means that the men did not use only ther own penis, but also other things.

We want to connect sexuality with love, affection, tenderness, romance. We want to connect human beings with tenderness, attention, love, concern, solidarity, empathy. How come that some human beings can throw all this aside and behave like monsters?

onsdag 18 mars 2015

Mässlingen skördar fler liv än Ebola?

Läs hur en mässlingsskeptiker fick punga ut 100 000 euro när bevisen lades fram om att mässlingen orsakas av ett virus. Dagens Medicin 19.3.2015.

I Europa pågår en mindre mässlingsepidemi. Det är fr.a. ovaccinerade äldre barn-ungdomar-vuxna som drabbas, bland annat i samband med utlandsresor.

Mässlingen är mycket mer smittsam än ebola. Mässlingen slår hårt mot individer/barn som har försämrad motståndskraft pga. felnäring, trångboddhet mm. - dvs. de som lever i ett fattigare samhälle än Sverige. Följdsjukdomar och dödsfall är vanliga.

fredag 6 mars 2015

India's daughter: The travel towards a modern society has started

55 viewers on April 12, 2015. Bad marketing! ;-)

See India's daughter here!!!

India's daughter was shown on Swedish TV2 Sunday 8 March. It is now on SVTplay until April 7.  

It will also be sent by CBC, Monday 9, 8.30 AM Indian time. (I hope I counted right.)

INDIA - such a big, multicultural, marvellous and terrible country. The country of Gandhi and civil defence. The country where people dare to go out on the streets to protest - and where they do it. The country of strong female leaders. The largest democracy of the world. A country to be proud of.

A country with old traditions and attitudes that some are ashamed of. A country with old philosophies that westerners admire. A country under transformation.
Holi is a Hindu festival, the same day as this text was written. The main thing, as far as I understand it, is to throw paint on each others.

Invandringen ger vinster, inte förluster

Läs också: Framtidens pensionärer vinner på invandringen 18.5.2015

Somliga talar mycket om invandringens kostnader. Det har varit ganska schablonartade beräkningar över försörjningsstöd och liknande. Men en kostnad innebär inte alltid förlust. En kostnad kan vara en investering som ger utdelning i form av vinst i ett annat sammanhang, i en annan tid.

Nu finns det bättre uppgifter som dessutom visar att invandring snarare är en vinst för Sverige än en förlust.

tisdag 3 mars 2015

Unga svenskar smittas av mässlingen utomlands

Nu har det hänt - det som gör att jag har svårt att förlåta de föräldrar som låter sina barn gå ovaccinerade genom livet, utan att uppmana dem vaccinera sig innan de reser utomlands.