onsdag 29 februari 2012

Tack för träd, diskussionsbidrag, mat och musik!

Häromveckan fyllde jag gammalt. Jo, jag tycker jag passerade en gräns. Den förra var vid 55, då jag fick möjlighet att ta ut min privata pension. Då förstod jag att jag nu var inne i en annan, avslutande, fas av mitt yrkesliv.

måndag 27 februari 2012

För mycket valfrihet skapar ohälsa?

Ett mycket intressant och roligt inlägg på Youtube (en TED-föreläsning) om att allt för stor valfrihet ofta leder till att vi väljer mindre. Dessutom blir vi oftare frustrerade och otillfredsställda för vi tror att vi kunde göra ett bättre val. Kanske tom. detta bidrar till den ökade frekvensen av depressioner.

lördag 25 februari 2012

De viktigaste kostråden

1. Det viktigaste kostrådet ur hälsosynpunkt är: Rör på dig mycket och undvik tomma kalorier från fasta och flytande födoämnen.
2. Det viktigaste kostrådet ur miljö- och klimatsynpunkt är: Var återhållsam med rött kött.

Det spelar ingen roll vad olika falanger säger - dessa två råd står sig. Fett, protein och kolhydrater är kroppens byggstenar, och vi behöver alla tre.  


onsdag 15 februari 2012

Vi gör inte som dom säger

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg - när bytte ni bank senast?

Ett problem för sjukvården är att patienterna "inte gör som vi säger". Patienterna bestämmer själva om de ska ta medicinen eller bry sig om receptet på fysisk aktivitet. Bristande compliance, följsamhet, diskuteras ständigt. Därför har speciella samtalsmetoder tagits fram som ökar chansen för concordance, överensstämmelse, om vilka beteendeförändringar vi ska genomföra. Där läggs huvudvikten på patientens synpunkter och önskemål. 

Idag har de styrande bekymmer med hela svenska folket. Vi gör inte som dom säger.

tisdag 14 februari 2012

Moderaterna ändrar historien igen

Igår råkade jag lyssna på ett program om minnet. Här beskrevs hur vi ändrar historiebeskrivningen för att slippa komma ihåg saker vi tycker är obehagligt att minnas.

Moderaterna har gjort det tidigare. Sofia Arkelstens uttalande om att partiet kämpade för kvinnlig och allmän rösträtt är det mest kända. Nu ändrar hela stockholmsalliansen historien.

söndag 12 februari 2012

Hurra! Bankekonomin förklarad!

Sociala media är roligt - om man har tid. Via Twitter hittade jag aktuella inlägg i Cornucopia, och därifrån hittade jag fram till Parasitstopp och Ett nytt penningsystem. Parasitstopp skäller på Cornucopia för att han och hans gästbloggare inte förstår att det inte är inlånade pengar som bankerna lånar ut. I stället är det sina lånade krediter de lånar ut!

lördag 11 februari 2012

Kommunism 5.0 - är det verkligen bästa utvägen?


En av de böcker jag läser just nu är Bortom BNP - nationalekonomi och företagsekonomi för hållbar utveckling av nationalekonomen Peter Söderbaum. Han börjar med att förklara hur det kommer sig att den neoklassiska nationalekonomiska teorin under efterkrigstiden fått en monopolställning över jorden. Han menar att detta monopol är en slags fundamentalism som utgör en viktig del av de problem vi står inför. Det finns ingen pluralism, ingen mångfald på ledande ekonomiuniversitet idag. Den neoklassiska matematiska modellen är den enda rätta. Detta monopol understöds också av Riksbankens pris i ekonomiska vetenskaper till minne av Alfred Nobel.

fredag 10 februari 2012

Röda korset i Stockholm behåller de torterade flyktingarna!

Meddelande från Monica Brendler Lindqvist, verksamhetschef vid Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar:

Röda Korsets Center för torterade flyktingar har bedrivit vård för tortyr- och svårt krigstraumatiserade flyktingar i 26 år. Hösten 2011 förlorade vi Stockholms läns landstings upphandling till företaget WeMind AB. Efter överklagan har vi idag fått rätt i förvaltningsdomstolen. Det innebär att Röda Korsets Center för torterade flyktingar kommer att ge behandling till tortyr- och krigsskadade flyktingar under ytterligare fyra år. Vi ser med tillfredsställelse fram emot att få ägna oss åt våra 400 patienter som nu går i behandling hos oss och att få ta emot de nya som söker sig hit.
Jag byter karriär

Reinfeldt vill att vi ska byta karriär flera gånger under vårt yrkesliv, och att det ska hålla på åtminstone till 75.

Jag har bytt karriär flera gånger. Från leg.läk. UNS (ospecificerad) till specialist i allmänmedicin och distriktsläkare. Sedan till folkhälsoläkare. Nu, när jag ska fylla 70, påbörjar jag en ny karriär: redaktör.

torsdag 2 februari 2012

Det finns en supermedicin mot de flesta krämpor!

Om man ser den här filmen, 23 ad ½ hours: What is the single best thing we can do for our health? så får man reda på vilken medicin det är som har hög effekt mot en rad krämpor och riskfaktorer. Man skulle kunna tro att det är ett s.k. alternativmedicinskt preparat - de brukar ju ståta med många och stora effekter. Men det är en evidensbaserad behandling som används inom den konventionella medicinen - dock i alldeles för låg grad.

De som inte orkar titta på filmen kan ju nöja sig med bilden nedan.