måndag 26 september 2011

Konkurrens - dyrare och sämre?

Nu bråkar man rejält på SNS. Vi som på 60-talet hade en eller två fötter till vänster trodde aldrig på SNS opartiskhet. Nu har vi fått vatten på vår kvarn.

Dess eget förtroenderåd, som utser styrelsen, tar till orda i DN Debatt 26.9. I ekonomidelen samma dag ber VD Anders Vredin Laura Hartman och Olof Petersson om ursäkt. Och idag avgår Anders Vredin!

Geoengineering - ett dåligt sätt att kyla jorden?

Geoengineering kallas det när man ska försöka bygga om jorden i riktigt stor skala. T.ex. ändra klimatet. Nu tror man att man kan hejda uppvärmningen - inte genom att minska energianvändningen, vilket vore det enda riktiga, utan genom att bygga om jorden.

fredag 23 september 2011

Sverige dålig upphandlare

Ett nyhetsbrev från Nej till EU når mig. Här kommer man med en gammal nyhet, som passar bra in i den aktuella debatten om privatiseringar, upphandlingar och uppföljningar.

I rapporten Upphandling och arbete i EU som kom ut 2010 sammanfattar man: "Sverige har valt att som utgångspunkt ge upphandlingslagstiftningen ett vidsträckt tillämpningsområde och att endast i begränsad utsträckning utnyttja den flexibilitet som medlemsstaterna har utanför upphandlingsdirektivens
tillämpningsområden."

onsdag 21 september 2011

Inte poppis forska fram fel resultat!

Nu bråkar man rejält på SNS. Vad blir nästa steg? Vi som på 60-talet hade en eller två fötter till vänster trodde aldrig på SNS troopartiskhet. Nu har vi fått vatten på vår kvarn.
SNS har fallit undan för näringslivets påtryckningar  Dess eget förtroenderåd, som utser styrelsen, tar till orda i DN Debatt 24.9.2011.

Vd ber om ursäkt  I ekonomidelen samma dag ber VD Anders Vredin Laura Hartman och Olof Petersson om ursäkt.

"Äntligen" sägs det på bloggarna och kommentarerna om debattartikeln i DN 7.9.2011 som handlar om SNS rapport Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?

Så började jag min blogg Privatisering saknar fördelar? 7.9.2011. Sedan dess har det skrivits mycket om denna artikel och denna rapport. Vissa har tagit den som bevis för att privatisering är dåligt. Andra har sagt att rapporten har fel eftersom den inte visar att privatisering är bra. Somliga anser att den "förödmjukar entreprenörerna". (Vad den säger är att det saknas bevis för att privatisering och konkurrens ger bättre och billigare verksamheter.)

Min fars mostrar var rösträttskämpar

Enligt Wikipedia upplöstes ståndsriksdagen 1866 och tvåkammarsystemet infördes. Till en början hade endast drygt 20 % av den vuxna manliga befolkningen rösträtt, dvs. de som uppfyllde förmögenhetskraven. De som ägde mycket fick fler röster. Den 12 september 1921 fick kvinnor rösta till andra kammaren för första gången, då "allmän och lika" rösträtt började gälla för både män och kvinnor - dock med en hel del begränsningar som senare successivt  togs bort. Först 1989 fick alla svenskar över 18 år rösträtt, när begreppet omyndigförklaring avskaffades.

Inför 90-årsjubileet tog jag fram den bruna rullen med akvarellmålningen som jag hittade i "mostrarnas" lägenhet på Linnégatan 98, Stockholm. Nu äntligen ska den ramas in, få glas och sättas upp som "månadens konstverk" i kollektivhuset Sockenstugan.

fredag 16 september 2011

Protestera mot försämringarna i sjukvården!

I morgon 17 september äger manifestationer mot nedskärningar rum på flera orter i Sverige. Initiativtagare är en ung ST-läkare från Göteborg, Arvin Yarollahi, som under uppmärksammade former sade upp sig från sin tjänst som protest mot förhållandena. Det gäller både patientsäkerheten och arbetsmiljön. 

Skriv på petitionen!

torsdag 15 september 2011

Är kostnaderna för höga för att rädda Östersjön?

Uppdatering 24.10.2011: handelsminister Ewa Björling sägs nu backa från löftet till industrin att arbeta för att skjuta upp införandet av kraven. Å andra sidan har interpellationen från (v) ännu inte besvarats. Först då får vi kanske tydliga svar.

FN-organisationen för säker sjöfart International Maritime Organisation har för EUs räkning föreslagit sänkta gränser för svavel i fartygsbränsle till 0,5 viktsprocent. För Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen vill man sänka till 0,1 viktsprocent. Beslutet, där Sverige röstade ja, fattades 2008.

Men därefter har både Finland och Sverige aktivt motarbetat detta förslag. Industrin har hört av sig, och regeringarna har lyssnat. Konkurrenskraften är överordnat allt annat.

onsdag 14 september 2011

Allmänläkarnas arbetssituation: bristande bemanning och frustration vid intygsskrivning

Två faktorer tycks idag prägla allmänläkarnas arbetssituation: bristen på utbildade specialister och försäkringskassans orimliga krav. Detta bidrar till att många av mina kollegor går på knäna, och att AT-läkarna avskräcks från att välja allmänmedicin som specialitet.

tisdag 13 september 2011

Fusionsenergi ligger långt fram i tiden

Idag råder en finanskris som vi långt ifrån sett slutet på. I värsta-scenarierna drabbas hela västvärlden av recession, brist på pengar och tillväxt. Följden av detta kan bli energibrist - det blir ointressant att investera i energi helt enkelt.

Kärnkraftsförespråkarna talar om ny teknik som lösning. Fission, fusion och andra termer som jag inte är så bra på. Men nu hittade jag en bra artikel om fusionsenergi. En jättestor tobamak har börjat byggas i Frankrike till enorma kostnader - fast ingen vet om den kommer att bli färdigbyggd. Om folket säger jag räknar man med att kunna börja experimentera år 2019.

"Målet för projektet är att lyckas producera tio gånger så mycket energi som det går åt för att värma upp reaktorn till 150 miljoner grader. Men ännu har ingen fusionsreaktor i världen ens lyckats producera mer energi än vad som går åt för att skapa de enorma temperaturer som krävs."

Verkningsgraden i dessa jätteanläggningar är alltså inte hög. EU planerar ändå för en mycket större anläggning, som ska börja byggas 2030.

Läs artikeln och döm själv. Hur ska vi klara energin fram tills dessa att dessa drömmar eventuellt fungerar? Kommer vi att ha råd att bygga och driva dessa monstruösa anläggningar? Och hur blir det i resten av världen - kan de komma i åtnjutande av energi från dem?

LÄS
Vi kan och bör ställa om till hållbar energi  SvD 18.9.2011
I stället för kärnkraft  Fokus 27.6.2011
Mina bloggar om kärnkraft 
Mina bloggar om energi 

Länkat till intressant.

måndag 12 september 2011

Fel att åtala barnläkaren

I DN debatt 12.9.2011 skriver Madeleine Leijonhuvud mycket klokt om åtalet mot barnläkaren som misstänks ha injicerat för mycket narkosmedel i ett döende flickebarn. Det är det hittills bästa inlägget jag läst. Egentligen är allt hon skriver självklart. Sådant som vi alla vet - men här blir det formulerat på ett klart och entydigt sätt.

Hon beskriver den ansvarsfrihetsgrund som bygger på vårdetik, och som inte finns i lagen, men som sedan länge är vedertagen och inlemmad i lagförarbeten. Det är den vårdetiken som ger oss "rätten" att tillfoga patienten smärta i syfte att bota, eller att förkorta livet i syfte att lindra.

Hon menar också att i detta fall skulle vårdens disciplinära ansvarssystem ha använts, på traditionellt sätt.

Vi får hoppas att vi får klokare åklagare framöver, och att detta blir ett engångsfall.

PS. Marianne Lejonhuvud har gjort ett sakfel - den åtalade läkaren är narkosläkare, inte barnläkare.

LÄS
Åtalet mot barnläkaren saknar stöd i straffrätten  Madeleine Leijonhuvud, DN Debatt 12.9.2011
Vetenskapligt råd ändrar sig - tiopental kan ha tillförts efter döden  Läkartidningen 8.9.2011
Artiklar i Läkartidningen 

Länkat till intressant. 

Läkemedelsvärlden om apoteken

Läkemedelsvärlden september 2011 innehåller en del intressanta artiklar om apoteken och våra läkemedel. Läkemedelsvärlden ges ut av Apotekarsocieteten, "en ideell och obunden organisation som arbetar för ökad kunskap om läkemedel". De flesta viktiga artiklar är åtkomliga över nätet bara om man kan logga in som prenumerant.

onsdag 7 september 2011

Privatisering saknar fördelar?

Läs uppföljarbloggen Inte poppis forska fram fel resultat! 21.9.2011

PRIVATISERING SAKNAR FÖRDELAR?
"Äntligen" sägs det på bloggarna och kommentarerna om debattartikeln i DN 7.9.2011 som handlar om SNS rapport Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?

En del av diskussionen nedan har inspirerats av debatten på Facebook. Tack till vänner och vänners vänner!

fredag 2 september 2011

Har vi rätt att tyna bort och dö?

År 1990 skrev jag i Läkartidningen: Visst har vi rätt att tyna bort och dö! Detta som genmäle till en kollega som upplevde att alltför mycket livräddande åtgärder sattes in på svårt sjuka åldringar. Min erfarenhet från ålderdomshemmet var att vi lät åldringar tyna bort och dö när det var dags. Vi såg ålderdomshemmet som en slutstation, inte i första hand en plats för ett långt liv. Vi satte inte dropp på den som inte kunde eller ville äta. Målet var frihet från smärta och ångest - inte att förlänga livet.

Men idag vet jag inte om det är så. Jag hörde nyligen om en bekant till mig, sedan åratal pga. stroke rullstolsbunden på vårdboende, beroende av andra för allt utom att läsa - och ingen större livslust. Denna person förlorade aptiten. Personalen blev omedelbart tillsagd att ge näringsdryck, extra mellanmål, truga i maten. Personen fick inte en chans att tyna bort och dö. Troligen blir det åtskilliga år framåt i detta miserabla tillstånd, och till slut kanske en död med liggsår och annat elände.