tisdag 23 juni 2015

Fundamentalism, tolerans och bostadspolitik

I Sverige har vi varit noga med att vara toleranta mot oliktänkande, mot andra religioner, mot andra kulturer. Vi har talat om ett multikulturellt samhälle, där alla är välkomna.


Antagligen har vi varit dåliga på att säga ifrån, att visa vilka gränser vi har mot t.ex. vissa kulturella eller religiösa yttringar. Omskärelse av flickor är förbjudet, men inte av pojkar. Vi accepterar huvudbonader i skolan, på både pojkar och flickor. Kanske har vi accepterat alltför mycket.

Zeliha Dagli i Husby, Stockholm vill "söka asyl i Sverige". Hon kan inte längre fritt diskutera rätten till abort, rätten till sin kropp, rätten till ömsesidg kärlek som inte kan påtvingas, rätten att vistas på och använda offentliga platser. Trots att det är trettio år sedan hon flydde imamerna i sitt hemland följs hon av  deras skugga.

Zeliha får stöd från andra. Det är heller inte första gången det sägs.

Jag är nog inte ensam om att anse att bostadssegregeringen har stor delaktighet i denna utveckling. Här kan vi konstatera att alliansens bostadspolitik har drivit på bostadssegregeringen. Billiga lägenheter har omvandlats till bostadsrätter som kräver kapital. Först nu byggs det åter hyresrätter - men varken unga, invandrare eller äldre har råd att flytta in i dem. Återstår för dem att bo i de mindre attraktiva områden från miljonprogrammets dagar, där det finns mindre efterfrågan på bostadsrätter.

En annan faktor, mer svårbedömd, är att asylsökanden och andra nyanlända invandrar numera kan bosätta sig var de vill - och de vill helst bo med sina landsmän. På så sätt får vi getton där dels olika grupperingar ställs mot varandra, dels ges utrymme för ett religiöst kontrollsamhälle. Samtidigt känns inte idén att tvinga våra nya svenskar till spridda delar av Sverige riktigt mänsklig. Barnen skulle lära sig svenska bättre, men det är inte säkert att föräldrarna skulle kunna hitta arbete lika lätt som i gettot.

Vi måste få slut på islamiseringen av våra förorter. Men hur, utan att kränka religionsfriheten?

LÄS MER
Lägenheter byggs - men de unga har inte råd att flytta in  DN 11.6.2015
Religiöst hat mot kvinnor måste tåla granskning  Dagens Samhälle 3.6.2015
Feminister - ta upp kampen mot radikaliseringen  Dagens Samhälle 2.6.2015
Jag kan inte längre vara mig själv här  Aftonbladet 29.5.2015
Marknadshyror skulle kosta hushållen 17 miljarder  DN 17.5.2015
Bostäder på väg att bli politik på nytt  DN 16.5.2015
Allmännyttan avgörande för att pressa bostadspriserna  DN 7.5.2015
Sverige perfekt land att islamiseras säger ex-muslim  Samtiden 26.1.2015


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar