tisdag 6 oktober 2015

Kan Hans Rosling ha fel?

I dagens DN frågar sig Johan Croneman: Vem vågar sätta sig upp mot Gud fader Hans Rosling? Här kommer några synpunkter.

Först vill jag säga ifrån - jag är en Hans Rosling-fan! Han har gjort mycket för att vi ska kunna förstå världen. Han har med Gapminder gett mig tillgång till användbara siffror om utvecklingen i fattiga och rika länder. Han har gett mig argument för att det inte är realistiskt att med fler preventivmedel hejda befolkningsökningen, eftersom det är vi som är 50+ som står för den, inte de nyfödda barnen.


Men visst har han fel av och till. Han är en obotlig optimist - sådana behövs i denna värld. När det gäller miljöfrågor är han dock inte så påläst. Kanske det blivit bättre sedan han började uppträda tillsammans med Johan Rockström som är global expert på resursfrågor.

Tidigare var kärnkraften en aktuell fråga som Läkare för Miljön förväntades ta ställning till. Av den anledningen arrangerade vi år 2010 ett seminarium om energi och hållbar utveckling. Jag kontaktade då Hans Rosling för att be honom tala om behovet av energi i fattigare länder. Han hade inte tänkt på detta och skulle inte hinna tänka färdigt till vårt seminarium. Men ett halvår senare återkom han, då med berättelsen om tvättmaskinen som revolutionerade husmorsarbetet - en mycket bra bild av vad tillgång till billig energi kan betyda.

Men när jag lyssnade på honom vid ett senare tillfälle blev jag besviken. Han ansåg att miljövänner saboterar genom att bl.a. motsätta sig vattenkraft. Han kunde t.o.m. tänka sig ett eller annat kärnkraftverk i Afrika.

Då har han inte mycken kunskap om vad utbyggd vattenkraft innebär för matproduktionen. Vattenkraften i alla våra stora älvar och små åar har troligen bidragit till minskningen av fisk och förändringen av ekosystemen i Östersjön. Assuandammen i Nilen har dramatiskt försämrat fisket utanför utloppet i Medelhavet. Vattenkraft kräver dessutom luftburna eller nedgrävda ledningar - ett problem på en glesbefolkad fattig kontinent som Afrika.
 
Kärnkraftverk är extremt beroende av ett stabilt samhällssystem med god ekonomi och utan risk för korruption, konflikter eller krig. Det är inte många länder som idag uppfyller de kriterierna.

Verkligheten är mer komplex än vad Hans Rosling vill låtsas om. Det finna inget svart-vitt, inget ja-nej. Johan Rockström påpekade i sitt sommarprogram att fram till 50-talet klarade jordens ekologiska system att parera de påfrestningar som människans utveckling hade medfört. Men när vi fick tillgång till enorma mängder billig energi (dvs. olja) gick det för långt.

Tittar vi tillbaks kan vi se att energiproduktionen dessförinnan var småskalig och lokal. Små vattenkraftverk, väder- och vattenkvarnar, förhållandevis "små" träkolsdrivna järnbruk mm.

Slutsatserna vid seminarierna Mat för livet 2006 och 2007 var att ekologiskt kretsloppsjordbruk är det mest hållbara jordbruket. Då är vi tillbaka vid småskaligheten. Karl-Henrik Robèrt, grundare av Det Naturliga Steget och Läkare för Miljön, har sagt att svenskt jordbruk aldrig varit så effektivt och hållbart som under mellankrigstiden fram till 50-talet. Den gröna revolutionen medförde på kort sikt ökade skördar. På längre sikt har konstgödningen medfört utarmning av jordarna, och pesticiderna har rubbat ekosystemen och bl.a. lett till den stora bi-döden.

De fattigaste länderna ligger förhållandevis nära ekvatorn. Här borde solenergi vara grunden för elförsörjningen. Den kan vara lokal och småskalig, t.ex. för att ladda mobiltelefoner och lampor och för matlagning, och successivt byggas ut för att ge energi till städer och fabriker.

Absolut - råvarutillgången är ett problem. Solceller kräver en mängd mineraler och annat som måste brytas i gruvor. Gruvdrift är inte hållbar: den kräver mängder med energi och den påverkar miljön, ibland drastiskt, för all framtid.

Här har vi komplexiteten igen ... Nej, jag har ingen lösning. Hans Roslings hjärta klappar mycket varmt för de mest utsatta, de mest fattiga. Men en del av de lösningar han förespråkar kan, om de används på fel sätt, göra de fattiga fattigare och totalt minska tillgången till mat.

Min övertygelse är att vi måste tillbaka till småskaligheten, den lokala utvecklingen. Globaliseringen tär alldeles för mycket på jordens resurser. Men hur det ska gå till, och vad det egentligen innebär, det vet jag inte.

Mina bloggar

Halva jordens befolkning bor i sju länder  19.8.2011
Energi och hälsa i de fattigaste länderna  19.2.2011
Stopp i barnafödandet räddar inte världen  14.11.2010

Läs mer

Globala utmaningar kring livsmedelsförsörjning  Agronomuppropet Referat från SLU 5.9.2014
Hans Rosling is ecologically illiterate  Population matters 2013
Hans Rosling och Johan Rockström: Konstgödsla Afrika  Ecoprofile 17.2.2011

Läkare för Miljön

Energi och hållbar utveckling  Läkare för Miljön, seminarium 20.5.2010
Så räddar vi Östersjön  Läkare för Miljön, seminarium 1.2.2008
Mat för livet  Läkare för Miljön, seminarium 2006 och 2007


http://intressant.se/intressant 

5 kommentarer:

 1. Du skriver "att det inte är realistiskt att med fler preventivmedel hejda befolkningsökningen, eftersom det är vi som är 50+ som står för den, inte de nyfödda barnen."
  Nej, det går inte att hejda den befolkningsökning som består i att man lever till hög ålder, även i fattiga länder. (Jo, genom krig och katastrofer...). Men för att befolkningsökningen inte ska bli större än den som Hans Rosling räknar med i sina demonstrationer med staplade lådor, så krävs ju att de som nu är i barnafödande ålder har tillgång till preventivmedel så att den utveckling som skett mot tvåbarnsfamiljer i hela världen inte avstannar eller vänds. Det finns ju inflytelserika länder och kyrkor som motarbetar preventivmedel.

  Karin Lindhagen
  karin.lindhagen@sfam.se

  SvaraRadera
 2. Jag håller med om detta, även om den viktigaste faktorn för små familjer är hygglig materiell standard så att barnen överlever. Då behöver man inte ha "extra" barn för att vara säker på att få sin försörjning som gammal.

  SvaraRadera
 3. Självklart är den viktigaste faktorn, den som har drivit den här utvecklingen, en standard som gör att barnen överlever. Men det bygger väl ändå till rätt stor del på att det finns tillgång till preventivmedel. Individerna struntar nog i stor utsträckning i vad kyrkan säger men när USA vägrar bistånd om p-medel är involverade blir det särskilt folk i de allra fattigaste länderna som förlorar.

  Karin Lindhagen

  SvaraRadera
 4. Hej Ingrid! fann dig genom http://upprop.nu/VVGV
  Härliga färger på din blogg.

  Hans Rosling verkar redan ha fel. Statistiken visar vad som varit, inte vad som kommer.

  I Indien finns det ex. hinduer som uppmanar andra hinduer att delta i avelsracet mot muslimerna. Källa: https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/09/18/hans-roslings-visioner-om-avmattad-befolkningstillvaxt-motarbetas-av-hogervridna-hinduer/

  Där vissa religioner inte stoppas kommer sannolikt inte framtidens statistik se lika behaglig ut.

  Kulturer med tolvbarnsfamiljer kan på fåtalet generationer slå ut Hans Roslings visioner om vi inte är motiverade att verka för upplysning och FUNGERANDE åtgärder.

  Visionen om 9 miljarder, blev till 10 miljarder och senst 11 miljarder...

  Det verkar finnas ett samband med den exponentiella funktionen här...

  Utbildning: "The Most Important Video You Will Ever See - Al Bartlett"

  Personligen misstänker jag att Hans Rosling sponsras på ett hemligt bankkonto av massavlande saudiaraber eller liknande eftersom hans spekulationer tycks sakna sakna både vetenskaplig grund, men även brist på kritik mot de egna glädjekalkylerna.

  Jag har utsett Hans Rosling till årets förvillare:
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/09/09/harmed-nomineras-hans-rosling-till-arets-forvillare/

  MVH

  SvaraRadera
 5. Jag är lessen att jag inte sett din kommentar tidigare - men det var väl för att jag var i Indien.

  "... nämligen behovet av nedväxt av populationen till balans med naturen" skriver du. Jag håller fullständigt med dig om det behovet. Frågan är hur det ska gå till.

  Antalet människor i de lägsta åldergrupperna har börjat minska, något som sker med automatik när genomsnittliga födelsetalet är drygt 2/kvinna (några barn dör innan de själva fått barn). Men antalet människor 50-120 år ökar och ökar. Titta bara på antalet 100-åringar i Sverige!

  I Indien steriliseras de flesta (kvinnor eller män) efter två barn. Idag finns ingen status i att ha 12 barn.

  Vad Rosling inte diskuterar är ofrivillig barnbegränsning - dvs. att män/kvinnor fått nedsatt fertilitet pga. kemikalier och därför får färre barn än de skulle vilja ha.

  Frågan är vad vi ska göra med alla de här 50+ människorna som bara blir fler och fler. Tycker du att vi borde införa någon slags ättestupa, för att minska befolkningen? Eller sprida digerdöden som Rosling talar om?

  SvaraRadera