onsdag 18 mars 2015

Mässlingen skördar fler liv än Ebola?

Läs hur en mässlingsskeptiker fick punga ut 100 000 euro när bevisen lades fram om att mässlingen orsakas av ett virus. Dagens Medicin 19.3.2015.

I Europa pågår en mindre mässlingsepidemi. Det är fr.a. ovaccinerade äldre barn-ungdomar-vuxna som drabbas, bland annat i samband med utlandsresor.

Mässlingen är mycket mer smittsam än ebola. Mässlingen slår hårt mot individer/barn som har försämrad motståndskraft pga. felnäring, trångboddhet mm. - dvs. de som lever i ett fattigare samhälle än Sverige. Följdsjukdomar och dödsfall är vanliga.
Ebolaepidemin medförde att sjukhus stängde och att det inte längre fanns tillgång till basal hälso- och sjukvård, t.ex. vaccinationer. Mässlingen har aldrig kunnat utrotas helt från dessa områden. Nu har den blossat upp och sprids bland de ovaccinerade, främst småbarnen. Man räknar med dubbla antalet insjuknade, och därmed också en ökad barnadödlighet och fler som får bestående sviter.

Man räknar med att upp till 16 000 barn kommer att dö av mässlingen - ebola har hittills dödat 9 500 vuxna och barn.

Antalet insjuknade i polio, påssjuka och röda hund kommer naturligtvis också att öka. Späd- och småbarnsdödligheten går upp. Kanske leder det till att de vuxna återgår till gammalt tänk - man skaffar många barn för säkerhets skull, för att åtminstone några ska överleva och kunna ta hand om en på ålderns höst.

Naturligtvis innebär detta en ökad risk för ovaccinerade unga och vuxna svenskar att bli smittade, framför allt vid utlandsresor. De bör absolut avrådas från att resa till delar av Afrika.

Tillägg 19.3.2015
Vanuatu är ett fattigt ö-land. Barnen har inte vaccinerats som de borde, och en mässlingsepidemi var på gång när cyklonen drabbade landet. Nu, när infrastrukturen och sjukvården är ännu mer sönderslagen, riskerar epidemin att bli mångdubbelt större. För att motverka stigande barnadödlighet sätter UNICEF igång en vaccinationskampanj.


LÄS MER

Mässling i spåren av ebola  Läkemedelsvärlden 13.3.2015
Mässling i ebolans spår: förutspådd fördubbling av smittade  SR 13.3.2015
Mässlingsutbrott hotar framgång  Läkemedelsvärlden 18.1.2015
UNICEF skyddar barnen på Vanuatu mot mässlingsutbrott  UNICEF 18.3.2015
WHO: Fler borde mässlingsvaccineras  Aftonbladet 25.2.2015

Mina bloggar om vaccinationer

http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar