onsdag 1 juni 2011

Vi kan spara mycket mer energi!

Kommentar 8.6.2011: Med morgontidningen följde en 16-sidig bilaga som bara handlade om energibesparing. EU har regelverk som ålägger alla medlemsländer energieffektiviseringsåtgärder. Det måste väl finnas något förnuftigt i detta, även för kärnkraftsvänner?

Min artikel i Läkare för Miljön "Ska LfM uttala sig mot kärnkraften?" har kommenterats av ett antal kärnkraftsförespråkare. De efterlyser bl.a. jämförelse med andra energislags miljöeffekter.

Det intressanta är att ingen av dem berör det enda långsiktigt hållbara alternativet: kraftigt minskad energianvändning.

I DN Debatt 1.6.2011 beskriver tre miljöpartister hur Tyskland lyckats "bli världsledande på el både från vindkraft och från solceller", medan däremot Sverige genom att inte investera i nyteknik blivit av med kanske 130 000 arbetstillfällen. De menar också att om Tyskland kan avveckla kärnkraften kan även Sverige.

Några sidor längre fram finns en jätteannons från e.on som anser att de flesta företag skulle kunna minska sin energiförbrukning med upp till 20 %.

Lars Bohlin, forskare i ekonomi vid Örebro universitet, har visat att om skatten istället var lika hög för alla så skulle Sverige kunna skärpa klimatpolitiken och minska utsläppen utan att behöva sänka levnadsstandarden.

När jag själv för min uppsats för kursen i energi och miljö vid Stockholms universitet tittade på Sveriges och EUs styrmedel för energieffektivisering såg jag att det finns mycket kvar att göra - när det gäller att effektivisera styrmedlen.

Om vi använde alla till buds stående medel för energieffektivisering och kombinerar detta med effektiv användning av förnyelsebar energi så borde vi kunna komma långt - kanske så långt att vi helt kan göra oss oberoende av dyr och farlig kärnkraft.

Varför ser inte kärnkraftsförespråkarna detta som ett seriöst alternativ?

LÄS NÅGRA TIDIGARE TEXTER
Minst sex kärnkraftshaverier  17.4.2011
I väntan på domedagen  1.4.2011
Kärnkraft, energi och ekonomi  18.3.2011
Finns alternativ till vindkraften?  31.12.2010

LÄS MER
Om Tyskland kan avveckla kärnkraften kan även Sverige   DN Debatt 1.6.2011
Sverige har en onödigt dyr klimatpolitik  Pressmeddelande, Örebro universitet 8.11.2010

Länkat till Intressant.


3 kommentarer:

 1. Det är bra att bli av med arbetstillfällen. Det vore katastrof om vi genom att ersätta kärnkraften med exempelvis vindkraft tvingades att ha 130,000 extra arbetare i energisektorn istället för i välfärden!

  Energi-effektivisering kan säkert, till avsevärda kostnader, låta Sverige lägga ner billig och säker kärnenergi, men det är bara för att vi har sån jäkla tur med vattenkraft-resurserna. Folkrika industriländer har inte den turen. I Tyskland är det kol eller kärnkraft som gäller.

  SvaraRadera
 2. 130 000 arbetstillfällen, kanske för lågutbildade, vore väl inte dumt! Arbetslösheten skulle minska. - Själv är jag övertygad om att energieffektivsering är lönsamt på längre sikt, eftersom energipriserna med största sannolikhet kommer att stiga. Det vore bättre att börja ordentligt nu än att vänta tills det blir bråttom.

  SvaraRadera
 3. Kommentar 8.6.2011: Med morgontidningen följde en 16-sidig bilaga som bara handlade om energibesparing. EU har regelverk som ålägger alla medlemsländer energieffektiviseringsåtgärder. Det måste väl finnas något förnuftigt i detta, även för kärnkraftsvänner?

  SvaraRadera