söndag 12 juni 2011

Mer om energi och kärnkraft

Det är alltid intressant att skriva om kärnkraft. Där kan man vara nästan säker att någon hakar på och kommenterar. Och då vet man ju att man har läsare!

Det finns några frågor jag skulle önska svar på från seriösa kärnkraftsförespråkare/motståndare (dvs sådana som verkligen försöker sätta sig in i problemet, inte bara dra på med gamla klyschor).

1. Hur mycket sten/brunkolsmalm måste brytas för att få samma energiinnehåll som ett ton uranmalm med uranhalt 1 promille? Det borde säga något om graden av miljöförstöring vid kol- respektive uranbrytning.

2. Är det nationalekonomiskt långsiktigt lönsamt att redan nu minska energiförbrukningen, oavsett om man använder uran, fossila bränslen, vind eller vatten?

3. Är det miljöekonomiskt långsiktigt lönsamt att redan nu minska energiförbrukningen, oavsett om man använder uran, fossila bränslen, vind eller vatten? 

4. Anser du att vi kan komma igång med storskalig solkraft/urankraft, globalt sett, innan den minskande tillgången till fossila bränslen påverkar världsekonomin? Dvs. att vi inte behöver sluta upp att öka vår energianvändning?

Tyskland anser tydligen att de kan vara utan kärnkraft och ändå hålla EUs mål på minskade utsläpp av växthusgaser. Hur de har tänkt vet jag inte. Det kommer att bli mycket intressant att se. De tyska metallarbetarna citeras i SSUs debattartikel i DN 11.6.2011: "Kärnkraften har ingen framtid ... den är inte heller lämplig som en övergångsteknologi, tvärtom står den i vägen för nya och innovativa lösningar samt en framtidsorienterad omstrukturering av energiutbudet".

Även många kärnkraftsförespråkare anser kärnkraften vara en parentes, bland annat för att uranet är begränsat. En del talar om 30 år och hoppas att vi då har tillräckligt mycket solkraft för att kunna fortsätta med samma energislukande teknik och levnadssätt som idag. Det finns dock andra som anser att tredje generationens kärnkraft kommer att lösa problemen - men de är inte riktigt säkra på tidpunkten.

Åsa Moberg i DN 11.6.2011 (inte på nätet) citerar bland annat Energikommissionen 1977/78: "Riskerna förknippade med mycket osannolika olyckor har bedömts ligga inom godtagbara gränser". Var det det som Tage Danielsson inspirerades av i sin sannolikhetsmonolog 1979?

Åsa skriver också att det inte kommer att bli fler reaktorer än de 434 som var i drift förra året. Hon tror inte att det blir fler reaktorer än de tre som Finland och Frankrike bygger - inte ens i Asien. 130 reaktorer är idag avstängda.

Jag undrar om hon har rätt. Går man till nätet omkring Sveriges nya kärnkraftsbeslut 2004 finner man stor optimism och en rad planerade kärnkraftverk. Indien, Kina och Ryssland ville då satsa starkt på kärnkraft. Jag vet inte hur besluten ser ut idag - men jag tvivlar på att så många fler länder än Tyskland sadlar om. De tycker nog man kan ta risken med osannolika olyckor.

Tanken bakom vårt riksdagsbeslut var att kärnkraften inte ska subventioneras, och att den ska få stå för sina egna försäkringskostnader. Antagligen finns det sätt att gå runt detta. ÅF och Vattenfall har träffat miljardkontrakt om två nya reaktorer som ska startas om 10-15 år. Antagligen höjs försäkringskostnaden nu. Med en kärnkraftsvänlig regering är det högst troligt att man på något sätt kommer att stödja Vattenfall ekonomiskt.

Hon skriver också att fem reaktorer stängts pga. härdsmälta, inklusive de tre i Fukushima. Men det stämmer inte. Hon glömmer Mayak 1957, Idaho 1961 och Leningrad 1975. Så minst åtta reaktorer blir det. Hur många nästan-händelser som inträffat tror jag ingen vet. Bara i vårt land Ågesta, Forsmark och Oskarshamn, minst en gång vardera ...

MER ATT LÄSA
Kärnkraft nu dyrare än solkraft  Supermiljöbloggen 9.6.2011
Fortum vill ha mer kärnkraft i Finland  Energinyheter 7.6.2011
Satsning på vindkraft sänker elpriserna  Energinyheter.se 16.3.2011
Ryssland och Saudiarabien i samtal om kärnkraft  Energinyheter.se 28.12.2010
Turkiet och Japan i kärnkraftssamarbete  Energinyheter.se 27.12.2010
Miljardkontrakt om ny kärnkraft  DN 7.12.2010
Stora kärnkraftsplaner i Kina och Ryssland  DN 1.6.2010
Kärnkraftskolan i DN  Många kapitel kärnkraftskunskap samt länkar till aktuella artiklar.  

MINA BLOGGAR
Vi kan spara mycket mer energi!  1.6.2011
Oklar dödlighet av Bhopal- och Tjernobylkatastroferna  9.5.2011
Minst sex kärnkraftshaverier  17.4.2011
Kärnkraft, energi och ekonomi  18.3.2011
Pompeji och slutförvaring av kärnkraftsavfallet  9.2.2011


Länkat till intressant

2 kommentarer:

 1. 1. Anrikat uran i vanliga reaktorer har en energidensitet på cirka 3,500,000 MJ/kg. Naturligt uran kan därför sägas ha cirka 700,000 MJ/kg (anrikning med en faktor 5). Med en promille uranhalt blir det 700 MJ/kg malm. Brunkol har cirka 14 MJ/kg. Faktorn är alltså cirka 40. Använder man breeder-reaktorer ökar man energiutbytet med en faktor 100, för en faktor på cirka 4,000.

  2. Ja, det är antagligen nationalekonomiskt lönsamt att minska litegrann. Orsaken är att kolets externa kostnader samt subventioner av förnyelsebart medför att energin är billigare än den optimalt skulle vara.

  3. Är det någon skillnad på miljöekonomiskt och nationalekonomiskt, långsiktigt? Det borde det inte vara.

  4. Javisst. Frankrike kunde bygga upp sin kärnkraftsflotta på cirka 20 år. Det kan alla industriländer som ger sig sjutton på det.

  Några kommentarer i övrigt:
  * Dagens ineffektiva kärnkraft har ändå nog med uran för 100 år av 10 gånger mer kärnkraft. Det finns massor med uran, och att det inte reflekteras i siffrorna över kända reserver är helt normalt.
  * Asien bygger fortsatt. Kinas planer har inte påverkas särskilt mycket, och de har idag 26 reaktorer under byggnation, med 100-tals fler på plan. Tack och lov.
  * Försäkringskostnaderna bör man lösa på mellanstatlig nivå. Det vore rätt dumt att få en klimatkatastrof för att vi i just kärnkraftsfrågan kräver att marknaden ska lösa allt, inklusive ett omöjligt statligt krav på extrema försäkringsbelopp.

  SvaraRadera
 2. 1) Jeppen har redan svarat.

  2) 80% av världens energi kommer från fossilt och orsakar enorma miljö- och hälsoskador. Bara i Indien dör varje år 2 miljoner människor per år av det som kallas "Asian Brown Cloud". I Sverige räknar med 5 000 döda per år av luftföroreningar. Value of a Statistical Life i Sverige ligger idag på dryga 20 miljoner SEK, vilket gör att vi förlorar 100 miljarder SEK per år bara på dödsfallen.

  3) Ja. Det fossila måste bort, och i rappet.

  4) Ja, Frankrike och Sverige bevisade det på 70- och 80-talet.

  "Kärnkraften har ingen framtid ... den är inte heller lämplig som en övergångsteknologi, tvärtom står den i vägen för nya och innovativa lösningar samt en framtidsorienterad omstrukturering av energiutbudet".

  Nonsens av tyskarna. Stäng med lagstöd ned några olje/kolkraftverk precis som att de nu stoppade kärnkraftverken och sedan finns hur mycket utrymme som helst. Att skylla på kärnkraften när fossilkraften står för 80% av Tysklands energi är skitlöjligt. Det är där insatsen skall göras.

  Och för att påminna om det jag sade tidigare:

  - Mayak var inte en kärnkraftsreaktor, det var en plutonium-fabrik. Dessutom skedde det som sagt 1957... för över 50 år sedan.

  - SL-1 olyckan - även den för 50 år sedan - orsakades av ett handhavandefel: man kunde manuellt dra ut styrstaven för snabbt. Den olyckan är anledningen till att man bygger lättvattenreaktorer så att det skall fysiskt omöjligt att genomgå den typen av olycka.

  - Leningrad 1975 var en olycka i en reaktor av RBMK-typ, samma typ som Tjernobyl, och därmed redan utdömd som helt olämplig.

  "Riskerna förknippade med mycket osannolika olyckor har bedömts ligga inom godtagbara gränser". Var det det som Tage Danielsson inspirerades av i sin sannolikhetsmonolog 1979?


  Kanske det, men då har han blandat ihop begreppen "sannolikhet" och "risk". De är inte samma sak. Risk är kostnaden för olyckor utslaget på sannolikheten. Så det citatet säger är "Även om en svår olycka inträffar är den kostnaden sådan att vi kan klara den".

  SvaraRadera