söndag 29 maj 2011

GMO-tekniken farligare och dyrare än Fagerström vill hävda

LÄS OCKSÅ: Genmodifiering leder till mer besprutning Läkare för Miljön 23.10.2012.

I en debattartikel i DN 29.5.2011 hävdar Torbjörn Fagerström, senior advisor och tidigare prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), att GMO-tekniken är "en framtidsinriktad, lönsam, miljövänlig teknik för växtförädling som enligt vetenskapen är ofarlig bortom allt rimligt tvivel". Han talar om "en totalkrock mellan vetenskap och politik, mellan beprövad erfarenhet och folklig opinion, mellan tillit och misstänksamhet." Fagerström anser att vi i Sverige ska övergå till herbicidtolerant raps och sockerbeta, förutom potatis som är motståndskraftig mot en svampsjukdom.

När Fagerström beskriver vetenskap och beprövad erfarenhet utelämnar han en hel del vetenskap och beprövad erfarenhet. Han nämner inte att grundvatten förorenas av bekämpningsmedel inte bara i fattiga länder utan också i Danmark och Sverige. Han tar inte in miljö- och hälsokostnader för detta i sina beräkningar.

Han negligerar att pester och ogräs utvecklat resistens mot bekämpningsmedlen, så att trots herbicidtoleranta grödor måste man öka mängden herbicider och/eller byta till mer hälsovådliga sorter. Forskare (kanske "unga forskarbegåvningar"?) vid SLU, Fagerströms eget universitet, visar att kemisk bekämpning kan ge mer insektsskador.

Fagerström negligerar också att misstänksamhet när det gäller bland annat multinationella kemiföretag (som också står för läkemedelstillverkningen) är högst befogad. Det finns åtskilliga bevis på att man velat mörklägga effekter av kemikalier. De som dyker upp i mitt huvud är Minimata i Japan, Neurosedyn i Sverige, SMON i Japan, Union Carbide i Indien. Monsanto har betett sig mycket fult mot jordbrukare bl.a. i Kanada. Men naturligtvis finns det hundratals eller tusentals fler exempel.

Indien på 50-talet - bilder av barn med svullna magar, tiggare, svältande. Med jämna mellanrum inträffade hungersnöder på grund av torka och olika pester. Men fr.a. i USA hade en mängd skickliga kemister, under världskriget upptagna med kemiska vapen, ställts till kemikalieindustrins förfogande. Den gröna revolutionen skulle nu råda bot på svälten i hela världen. Bevattning, konstgödning, bekämpningsmedel och högproducerande arter.

Idag vet vi resultatet. Sjunkande och förorenat grundvatten, biologisk utarmning, monokulturer, jorderosion, minskande skördar. Undernäringen är heller inte utrotad, om än inte så uttalad som för 60 år sedan. Cancerfrekvensen tycks stigande. Bekämpningsmedel används för självmord både av olyckligt kära tonåringar och av skuldsatta familjefäder.

I delstaten Punjab, Indien, är nästa 85 % av ytan odlingsmark, jämfört med 40 % i Indien som helhet. Jordbruket är högintensivt. Före den gröna revolutionen odlade man en mångfald av grödor, och man hade tiotals olika varianter av varje gröda. Av vete användes 41 olika varianter, av ris 37. Idag använder man 5 varianter av vete och 8 av ris. Tamboskap har minskat med 12 %, och renodlats till några få varianter av ko, buffel, get, får och höns.

Jorden utsätts nu för allvarlig försämring på grund av erosion och saltdeposition. Fertiliteten, dvs. både makro- och mikroämnen, har stadigt minskat. Detta har i sin tur tvingat bönderna att använda större doser konstgödning - konsumtionen har ökat åtta gånger under de senaste 50 åren, och idag använder man dubbelt så mycket som Indien i genomsnitt. Trots detta har skördarna stagnerat. Samtidigt har grundvattnet förorenats av konstgödningen. Dessutom har användningen av bekämpningsmedel ökat, vilket i sin tur leder till ökad resistens hos pesterna.

Fagerström omyndigförklarar allmänheten och politikerna. Men det var inte forskarvärlden som drev fram förbudet mot antibiotika som tillväxtmedel till grisar vilket minskat risken för resistensutveckling. Det var inte forskarvärlden som krävde förbud mot kadavermjöl till våra kalvar och kon vilket gjorde att vi slapp galna ko-sjukan. Även här går det säkert att leta rätt på hundratals exempel.

Vi ska heller inte glömma att det då och då poppar upp forskningsresultat som påverkats av en kommersiell finansiering. Forskare har också, på uppdrag från företag, propagerat för t.ex. läkemedel samtidigt som de undanhållit obekväma fakta.

Kanske vi ska vara glada att politiker lyssnar även på allmänheten och ideella organisationer? Kanske de har förstått t.ex. försiktighetsprincipen bättre än vissa forskare?

LÄS TORBJÖRN FAGERSTRÖM
Högljudd opinion står i vägen för GMO-grödorna  Torbjörn Fagerström i DN debatt 29.5.2011
I ovetenskapens skymningsland  Torbjörn Fagerström i SvD Krönika 21.3.2011
Hur får vi acceptans för användning av forskningens framsteg?  Torbjörn Fagerström, presentation 10.8.2010
GMO-livsmedel är lika ofarliga som all annan mat  Torbjörn Fagerström i Dagens Industri 25.10.2010
Nyttig genmanipulerad mat stoppas av skräckpropaganda  Torbjörn Fagerström, DN 11.3.2009

LÄS ANNAT
Det ökända företaget Monsanto som har något av en monopolställning i Indien  Hej då GMO 15.6.2011
Monsanto genetically modified cotton: Pushing Indian Farmers into a Death Trap  Global research 31.5.2011
Genmodifierade jordbruksväxter  Naturskyddsföreningen, uppdaterat 30.5.2011
Pesticide resistance  Engelska Wikipedia, hämtat 29.5.2011
Greenpeace städar upp BASF:s kvarlämnade GMO-avfall  Greenpeace, MyNewsdesk 27.5.2011
Ogräsgift i danskt och svenskt grundvatten  Läkare för Miljön 16.5.2011
"Every 30 minutes": New report on farmer suicides, Bt cotton  GM Watch 12.5.2011
Every thirty minutes: Farmer suicides, human rights, and the agrarian Crisis in India  CHRGJ, New York: NYU School of Law, 2011.
Kemisk bekämpning gav mer insektsskador  SLU pressmeddelande 2.5.2011
Positiva och negativa resultat behandlas olika i GMO-debatten  SLU forskarbloggen 14.2.2011
Den gröna revolutionen har förstört Indiens jord  Läkare för Miljön 6.2.2011
Scars of the Green Revolution  India Together 2.2.2011
Resistent ogräs skapar problem i Iowa  Jordbruksaktuellt 29.8.2009
Torbjörn Fagerström om genmodifierade organismer  Erik Svensson, Biology&Politics 11.3.2009
Motstånd mot genmodifierade grödor - även om de är nyttiga  Jan-Erik Nylund, Newsmill 11.3.2009 
Agriculture at a Crossroads  Global Report, International Assessment of Agriculture Knowledge, Science and Technology for Development 2009
Persistent Narratives: Why is the "Failure of BT Cotton in India" story still with us? Ron Herring, AgBioForum 2009;12:1.
Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk - användning och risker för miljö och hälsa  CLU, SLU 2005 

Länkat till Intressant.
Se vad andra skriver via Knuff 

4 kommentarer:

 1. I have been following the corruption of the Swedish experts for years and one always finds a trail that leads to funding by Mega Corporations. You have many mercenary scientists and acedemics for sale in your little Land. If I were a betting man and I haven't been digging, I would say that Mr. TF is on the MonSantan payroll.

  Take care and it's nice to see that you are bringing up these important issues that effect our helath.

  Kind regards,
  Mike

  SvaraRadera
 2. Hej Mike! Jag skriver på svenska eftersom du tycks förstå det. När jag sökte lite mer om Torbjörn Fagerström så ser det ut som om han bedriver en kampanj. Kanske har du rätt om kopplingar till t.ex. Monsanto? Han är en erkänd forskare, har talat mycket om forskningens betydelse. Men varför utelämnar han så mycket forskning och erfarenhet just när det gäller GMO?

  SvaraRadera
 3. Hello Ingred:

  Yes, I have every right to question Mr. Fagerströms motives. I would say his motive is: Pengar, helt klart. Unless Sweden has become a totally Totalaritarian state as it appears to be moving rapidly in that direction.

  There was also an old American Doctor who was in the media claiming that a vaccine was tested with no side effects. There is no medicine or vaccine in this world that isn't harmful to the human body and without side effects. This is an outright lie or else the good doctor has been taking too many pills himself and suffered some tetrible side effects. He was just some retired family doctor that was as tokig and perhaps as I suppect greedy as our Swedish Doc.

  In the States often anyone with a Phd or Doctor for a title is chosen to endorse products often not even with experience of the substance. This gives the illusion of authority. I was in sales and marketing in my younger years and can say without reservation, there is no honesty or ethic where profit is involved.

  I base my opinion on research I have done on scientists and academics who endorse certain products or services. I refer to them as mercenaries for hire. Gardasil is one. I don't have the facts now but 2 of the experts on Swedish TV were on the Pharma payroll that sold the vaccine to the Swedish government.

  For the Gulf Oil link I found information on several Swedish companies that are daughter companies of Helliburton ( I do not spell it properly intentionally)involved in this fiasco.
  I will give you a tip: Search American business reviews and journals and you will get names of many involved. This info is centured here. Read an English, American, and Swedish account of any incident in the news and you will find out just how censored and lacking in ethic is your media.

  Sorry, that I can't supply your Swedish mind with facts and statistics. I could, but in my view thay are often falsified lies or manipulations of figures. You are an intelligent person and could find out many interesting facts that you will never get in the Swedish media if you just dig a bit. Tip:
  Copy and put into a documaent. Often, the most truthful information has a way of disappearing. disappears.

  Take care and it's a pleasure to read such a thoughtful blog,
  Mike

  SvaraRadera
 4. Hej igen! Mitt mål är inte att leta efter korruption eller nära korruption. Det får någon annan göra. Men det gör ingenting om mina texter inspirerar någon att göra det. Mitt mål är att få människor att tänka, att reflektera, att se att världen kanske inte är svart-vit, utan snarare brokig som soldatuniformer.

  Min son gillar att gräva djupare och hitta "ovanlig" information - se http://motbilder.se/. Men jag tror att han numera mest twittrar.

  SvaraRadera