lördag 18 juni 2011

Vi måste slåss för att behålla Systembolaget!

regeringens hemsida om alkohol står det så här:  "Den svenska alkoholpolitiken ska begränsa tillgången till (min kurs.) och minska efterfrågan på alkohol, öka kunskapen om konsekvenserna av alkoholdrickande och erbjuda bra vård och behandling."

I höstas kom moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten med ett förslag om utökad "gårdsförsäljning" av alkohol. Inte bara ska det vara som idag, att man på gården kan smaka på produkten och beställa den, för att sedan hämta ut den på något av de tre närmaste systembolagen . Bondgården ska kunna sälja den direkt, varifrån som helst, utan omväg via systembolaget.

Men nu är det så att vi är med i EU. Och då får vi inte ställa upp handelshinder eller snedvrida konkurrensen till förmån för våra nationella intressen. Därför måste bondgårdsföretaget också få lov att sälja andra producenters produkter av samma sort - säljer man egentillverkad whisky måste man också sälja andras whisky. Och denna försäljning kan alltså ske var som helst, t.ex. på marknader eller i affärer.

Och om vi tillåter bondgårdsföretag sälja alkohol i detaljhandeln så finns det ingen anledning att EU ska låta oss fortsätta ha vårt undantag från konkurrensreglerna, dvs detaljhandelsmonopolet Systembolaget. Sedan är det fritt fram för i princip alla företag att sälja alkohol.

Naturligtvis finns det de som tycker detta är bra. Företagarna, tillverkarna och sådana som ser en ökande tillväxt i form av ökande BNP som målet för samhället och världen. Ökad tillgänglighet till alkohol leder till ökad försäljning (vilket ökar BNP) och ökade alkoholskador som ska tas om hand inom sjukvård och socialvård (ökar BNP under förutsättning att verksamheten får mer skattepengar, t.ex. genom vårdcheckar, vårdval etc). Det blir fler brott och mer våld, advokaterna får mer att göra (ökar BNP trots att de till stor del betalas av skattemedel), fler polisingrepp (se sjukvården), fler rättegångar (se sjukvården). Mer skadegörelse som ska åtgärdas och saneras (ökar BNP). Fler trafikolyckor, mer att göra för försäkringsbolag och bilreparatörer (ökar BNP).

Många av oss andra, som värnar om t.ex. barnen och ungdomarna, som vill ha mindre brottslighet och våld, som vill ha en lägre totalkonsumtion av alkohol i samhället, vi gillar inte detta förslag. Själv kommer jag ihåg hur statistiken för familjevåld gick ner då lördagsstängning av Systembolaget infördes. Tyvärr hörde jag aldrig någon statistik om vad som hände när lördagsöppet återinfördes.

Vi kan också se hur det i andra EU-länder finns en ökande medvetenhet om alkholens destruktiva effekter och stora samhällskostnader. Det är bara en tidsfråga innan man kommer att närma sig den svenska modellen, med restriktioner och skatter. Se bara vad som hänt med tobaksfrågan!

Jag letar på nätet för att se vad mig närstående organisationer, dvs Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet, sagt om gårdsförsäljningen. Jag hittar inget remissvar. Bara en artikel av Vårdförbundet och Läkarförbundet gemensamt. Däremot har Folkhälsoinstitutet uttalat sig, både i utredningen och på hemsidan.

Är det inte dags för alla vård- och hälsorganisationer att börja demonstrera på gatorna, skriva insändare och debattartiklar, byta parti? Vi vet hur svårt det kan vara för partier att dra tillbaka ett dumt förslag - det blir en prestigefråga. Men om tveksamma politiker och partier kan förmås att rösta nej så skulle slaget vara vunnet!
Ett slopat monopol kan knappast tas tillbaka inom överskådlig framtid.

Att utbudet av vin, whisky och öl inte kan bli detsamma i livsmedelsbutiker och bensinstationer som på Systembolaget och dess utlämningsställen är något alla finsmakare borde bry sig om.

POSITIVA TILL FÖRSLAGET
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Sverigedemokraterna
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Företagarna
Lantbrukarnas Riksförbund LRF

KRITISKA TILL FÖRSLAGET
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Enstaka centerpartister
Enstaka folkpartister
Socialdepartementet

NEGATIVA TILL FÖRSLAGET
Miljöpartiet de gröna
Vänsterpartiet
Statens Folkhälsoinstitut
Sveriges Läkarförbund
Vårdförbundet

OM ALKOHOL
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=15538
http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/14469/LKT1022s1463_1466.pdf
Alkohol nästan tre gånger så skadligt som tobak för samhället  Dagens Medicin 1.11.2010
Där spriten går in ...  DN Ledare 26.10.2009
EU-ministrar ska diskutera hårdare tag mot alkohol  Dagens Medicin 6.7.2009
En av tio dör av alkohol  Dagens Medicin 26.6.2009
Måttliga mängder alkohol ökar också olycksrisken  Dagens Medicin 23.3.2009
Hjärnan krymper av alkohol  Dagens Medicin 14.10.2008

UTREDNINGEN
Utredning av gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering i särskilda boenden  Dir 2010:21, 4.3.2010 
Tilläggsdirektiv till Utredningen om gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering i särskilda boenden Dir 2010:85, 9.9.2010
Gårdsförsäljning av alkohol  Socialdepartementet 15.12.2010 
Gårdsförsäljning SOU 2010:98, 16.12.2010
Gårdsförsäljning  Wikipedia, hämtat 19.6.2011

OM FÖRSLAGET
JK: Gårdsförsäljning kan stjälpa alkoholmonopolet  DN 18.6.2011
Kritik mot gårdsförsäljning av alkohol  Sveriges Radio 16.6.2011
Vurm för gårdsförsäljning underminerar ansvarslinjen  Politiker (fp), (c), (kd), SvD 15.6.2011
Statens Folkhälsoinstitut avstyrker gårdsförsäljning  Pressmeddelande, Folkhälsoinstitutet 15.6.2011
Delbetänkande om gårdsförsäljning  Folkhälsoinstitutet 15.6.2011
Förtydligande av uppgifter om gårdsförsäljning  Folkhälsoinstitutet 15.6.2011
Gårdsförsäljning av alkohol välkommet  Företagarna 15.6.2011
Gårdsförsäljning av alkohol oroar kommunerna  IOGT-NTO, Folket 14.6.2011
Tillåt gårdsförsäljning av alkohol  LRF, Värmlands folkblad 11.6.2011
Feghet bakom motståndet till gårdsförsäljning  Politiker (c), SvD 7.6.2011
Per Ankersjö redo att offra människors hälsa  SvD 31.5.2011
Gårdsförsäljning en chans att skapa frihet  Politiker (c), SvD 30.5.2011
Vill vi öka utbudet av spel och alkohol?  Två advokater, SvD 26.5.2011
Miljöpartiet säger nej till gårdsförsäljning  Accent 23.5.2011
Gårdsförsäljning inte ett hot mot Systembolaget  LRF, SvD 23.5.2011
Gårdsförsäljning oroar landets socialnämndsordföranden  IOGT-NTO 16.3.2011
Nej till gårdsförsäljning av alkohol  Mikael Wendt (fp) 11.1.2011
Grovt vilseledande kalla det här gårdsförsäljning  Systembolaget, DN Debatt 23.12.2010
Det vore bra om monopolet försvann  Stockholmscentern, DN Debatt 23.12.2010
Gårdsförsäljning hotar Systembolaget  Politiker (fp), (c), (kd), Kristdemokraterna 22.12.2010
S starkt kritiska till förslaget om gårdsförsäljning  Socialdemokraterna 16.12.2010
Gårdsförsäljning beräknas öka alkoholkonsumtionen  Folkhälsoinstitutet 16.12.2010
Potentiella effekter av gårdsförsäljningsutredningens lagförslag på folkhälsan i Sverige  Remissvar, Folkhälsoinstitutet 30.11.2010
Gårdsförsäljning - bara ett svepskäl  KD, SvD 18.11.2010
Svårt att införa gårdsförsäljning  DN Ekonomi 18.11.2010
Moderaterna välkomnar gårdsförsäljning DN 17.11.2010
Avreglering kan kosta liv  Sveriges Läkarförbund och Vårdförbundet, Sydsvenskan 13.11.2010 
Obegriplig slutsats från utredaren om gårdsförsäljning av alkohol!  Egon Frid (v) 25.10.2010
Utredning vill tillåta spritbutiker  DN 17.10.2010
M: gårdsförsäljning kan skötas ansvarsfullt  DrugNews 13.9.2010
Att införa gårdsförsäljning är djupt oansvarigt  IOGT-NTO, DN Debatt 9.6.2010
Gårdsförsäljning av alkohol snabbutreds  Linköpings tidning 18.1.2010 
Gårdsförsäljning inte förenlig med EG-rätt - och med folkhälsan  Folkhälsoinstitutet 3.11.2009
Gårdsförsäljning av viner äventyrar folkhälsan och Systembolagets försäljningsmonopol Vänsterpartiet, MynewsDesk  29.9.2009
Gårdsförsäljning av vin blir möjlig inom kort  Systembolaget, DN Debatt 7.9.2009

Länkat till IntressantInga kommentarer:

Skicka en kommentar