söndag 5 juni 2011

Beror bidöden på "modern" biodling?

I min blogg december 2010 i Dagens Medicin skrev jag om bidöden och människors hälsa:

"Just det, du läste rätt – det handlar om att våra bin, de som gör honung, dör en för tidig död och/eller inte kan reproducera sig. Tidigare hörde vi talas om det från USA, där det blivit en ny business att köra omkring bikupor till lantbrukarna för pollinering. Vi har också sett bilder från Kina, där unga kvinnor sitter i äppelträden och pollinerar blommorna för hand. Nu har bidöden tydligen kommit till Europa. EU-kommissionären för hälso- och konsumentfrågor har lovat att stoppa den."

DN 5.6.2011 finns en insändare "Ställ krav på biodlarna för att få en naturligare honung", en replik till artikeln "När bina tystnar får vi sämre skörd" i DN 22.5.2011. Enligt författaren är varroakvalstret ett av problemen. Nu finns det kvalster som utvecklat resistens mot de pesticier som brukar användas.

Han pekar på ett antal faktorer som kan bidra till att bina försvagas. Bina får som vinterkost i allmänhet näringsfattigt raffinerat vitt socker i stället för honung, som innehåller både mineraler, vitaminer och bakteriehämmande ämnen. När kupor av plast används finns risk att bina utsätts för mjukgörare och andra kemikalier.

För mig låter detta högst plausibelt. Har han rätt så räcker det inte med virus och kvalster - det krävs också andra faktorer som försvagar binas motståndskraft.

När jag söker på nätet hittar jag andra tänkbara faktorer som allt för hård avel och ett jordbrukslandskap som inte längre ger jämn tillgång på föda över hela sommarhalvåret. Genom att pesticider mot kvalstren används så undviker man också att motståndskraftiga bin avlas fram.

Däremot tror jag inte att mobiltelefoner har någon större betydelse. Bin brukar inte uppehålla sig speciellt nära mobiltelefoner. Vad jag vet finns inte visat att bidöden är större i områden där mobler är vanliga än i områden där de är ovanliga.

Det känns absurt att biodling tycks lyckas bättre i städerna än på landsorten. Artrikedomen bland växterna är större, och bekämpningsmedel ofta förbjudna. Med framgång bedrivs biodling på Parisoperans tak, och Malmöoperan har tagit efter. I Sverige kan vi upplåta våra tak för biodlingar.

LÄS MER
Ingen bisak: världens bin dör  odaterad
Bees in Paris slide show  odaterad
bee urban  Bli bikupefadder i Sverige
Urban beegardens  nature.berkley.edu  
Störande mobiltelefoner slår ut bisamhällen  18.5.2011
Bidöden  Sveriges Natur 2/2011
GMO-grödor har också presenterats som en orsak till bidöden 28.1.2011 
Färre humlor ger sämre skörd  DN 10.1.2011
Mysteriet med massdöden av bin löst  DN  10.10.2010
EU satsar mot bidöden  6.12.2010
Låt inte "Bee-movie" bli verklighet  Maria Wetterstrand, Newsmill 23.9.2009
A New Attraction in Paris: Bees!   4.8.2009
Finns det några verkliga överlevare?  Per Ideström april 2009 
Biforskare tonar ner virushot  SvD 8.8.2007


Länkat till Intressant.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar