onsdag 15 juni 2011

En vision om en ny ekonomi

Min kollega Anders Romelsjö är nybliven bloggare. Med utgångspunkt från Göran Rosenbergs utmärkta artikel i DN 14.6.2011 diskuterar han möjligheten och fördelarna av ett nytt produktionssystem där produktionsmedlen ägs av demokratiskt valda församlingar, nationellt eller internationellt.

Jag tycker det är utmärkt att skapa sig en vision som man sedan kan skärskåda. Jag håller fullständigt med både Göran Rosenberg och Anders Romelsjö att nuvarande form av kapitalism inte fungerar. Inte heller kan jag se att socialism i dess traditionella form är någon lösning. Jag tror heller inte att vi kan återgå till enbart småskaliga lokala företag - om det någonsin förekommit.

Jag smakar på det: "Fabriken/vårdcentralen/livsmedelsaffären ägs av en förening/stiftelse/kommun/kooperativ rörelse". Nej förresten, en stiftelse är ingen demokratiskt vald församling. Återstår föreningar och politiska församlingar. Tja - kanske det är möjligt.

Jag skulle önska att politiker tänkte lite mer visionärt. Speciellt gäller det socialdemokraterna. Att marknadsföra ett trevligt hållbart samhälle, där ingen far illa, där klyftorna är små och den materiella standarden hygglig, skulle kanske kunna få befolkningen att acceptera obekväma pålagor som höjd bensinskatt, moms på "lyxartiklar" och annat som leder mot ett  hållbart samhälle.

Här är utkast till kriterier för visionen "Hållbart samhälle för våra barnbarn":
- Vi håller oss inom de ramar som det ekologiska systemet och jordens resurser ger oss.
- Graden av tillit till nästan och samhället är stort.
- Alla har sina basala behov uppfyllda och klyftorna är små.
- En låg medborgarlön utgår till alla, oavsett ålder och kön. Via eget arbete kan var och en höja sin materiella standard till önskvärd nivå.
- Alla barn får sina behov tillfredsställda, hemma och i skola, förskola, fritidshem etc. Barngruppernas storlek är anpassade efter barnens behov.
- Alla får sina basala hälsobehov tillfredsställda.
- Det finns ett fungerande och opartiskt rättssystem. Tryck- och yttrandefriheter är stora. Miljö- och arbetsmiljöfrågor tas på allvar i rättssystemet.
- Alla vuxna medborgare har rätt att via ett demokratiskt system påverka samhället.
- ...
- ...

När vi har gjort upp vårt idealsamhälle gäller det att finna vägen eller vägarna dit. Man kan behöva gå en krokig väg förbi ett hinder - men det viktiga är att vägen till slut leder mot målet.

Med ett sådant tänk är det lättare att se vilka beslut som behöver fattas för att vi ska närma oss målet ett hållbart samhälle för våra barnbarn.

LÄS
Marx och krisen  Göran Rosenberg, DN 14.6.2011
Marx och krisen  Anders Romelsjö 15.6.2011
Kapitalistiska systemet i dödskonvulsioner - Kristen etik lösningen?  Bengt Malmgren 15.6.2011
Runt hörnet - det går inte att smita undan  Stefan Hanna 14.6.2011
Rosenberg, Marx och krisen  Offensiv 16.6.2011

Länkat till intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar