måndag 13 juni 2011

Konspirationsteori dyker upp: Multiresistent "superbug" skapad medvetet!

Nu dyker konspirationsteorierna upp också beträffande den superresistenta colibakterien EHEC, som spritts via böngroddar i Tyskland.

I Natural News 6.6.2011 påstår man att det är otänkbart att en "vild" bakterie skulle kunna utsättas för alla de åtta grupper av antibiotika som den tyska O104-stammen är resistent mot. Den skulle heller inte kunna vara betalaktamasproducerande. Alltså måste den vara framställd medvetet. Läkemedelsindustrin pekas ut på grumliga grunder. Dessutom talar man om "biovapnen" som ska hjälpa oss att klara av infektionen, dvs olika lökar och örter.

Men betalaktamasproducerande E.coli har funnits i cirka 10 år. Och i reningsverken från farmaceutisk industri i Indien, kanske också i andra länder, finns multiresistenta E.coli som framgångsrikt blivit framodlade i reningsproceduren. Multiresistenta gener finns i vatten i Delhi som används för bevattning, tvätt, mat, dryck etc. Gener kan hoppa från den ena bakterien till den andra, oavsett om de tillhör samma sort eller ej. Och nu har man "superbugs" även i Delhi. Fast man låtsas helst inte om dem, utan fortsätter sprida antibiotika i samhället för att ge patienter ett hopp. Detta innebär säkerligen att ett antal tyskar och svenskar som besökt Delhi (t.ex. jag) bär på superresistenta gener.

Enligt kommande artikel i Läkartidningen 29-31/2011 blir ett fåtal EHEC-patienter långvariga utsöndrare av EHEC. Den som arbetar med oförpackade livsmedel eller vårdar späda barn, förskolebarn eller patienter med gravt nedsatt immunförsvar måste lämna negativa prov före återgång till arbete. Men om man inte varit så sjuk, eller om man behandlats utomlands, så sker inga sådana kontroller. Risken att sprida smittan vidare blir större. Idag vet vi t.ex. inte mycket om hur bra superbakterierna överlever reningsverken.

I Tyskland är det böngroddar från en ekologisk gård som tycks vara källan. "Infekterade frön eller dålig hygien" skulle vara orsaken. Vi har tidigare haft utbrott av magtarmsjuka i Sverige där smittan kom med importerade böngroddar från ett asiatiskt land. Vid ett EHEC-utbrott i södra Sverige var det kor som spred smittan till ett vattendrag där en bonde tog vatten för bevattning av grönsaker. Så det är säkert via bevattning, kanske sprayning, som böngroddarna blivit smittoförande. Böngroddar är väl extra luriga, eftersom de inte kokas och de är svåra att tvätta ordentligt.

Men det finns väl inget annat att göra än att skölja sina grönsaker, också de ekologiska. Nu är det inte i första hand kemikalier man vill tvätta bort, utan skit. Tänkvärt!

Och så får jag hoppas att mina fantastiska rostfria höftleder håller ovanligt länge, tills jag blivit så gammal att jag ändå inte kan gå. För varje år som går ökar risken att den vanliga antibiotikumprofylaxen vid höftledsoperationer inte längre ger något skydd mot de bakterier som råkar förirra sig in i operationsområdet.

LÄS
Groddar källa till EHEC-smitta  Aftonbladet 10.6.2011
"The suberbugs are here"  Läkare för Miljön 10.6.2011
EHEC uppstår inte i grönsaker  Kollega 9.6.2011
EHEC kan ge allvarlig tarminfektion även hos vuxna  lakartidningen.se 30.5.2011
Forensic evidence emerges that European e.coli suberbug was bioengineered to produce human fatalities  Natural News 6.6.2011
The reason why this deadly E.coli makes doctors shudder  Guardian Weekly 5.6.2011
Multiresistenta gener i Delhis vatten  Läkare för Miljön 17.4.2011
Antibiotika i naturen - nytt sätt att fungera  Läkare för Miljön 20.1.2011
Billiga läkemedel - till vilket pris?  Läkare för Miljön 26.9.2010
Våra billiga mediciner skapar multiresistens  Läkare för Miljön 1.9.2010

Länkat till Intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar