tisdag 7 juni 2011

Komplementär medicin, mässlingsvaccination och skattefinansiering

I min blogg på Dagens Medicin 2009 "Ayurvedisk medicin - har den något att tillföra oss?" avslutar jag med dessa ord:

"Frågan är om det finns delar av den komplementära medicinen som borde integreras i vår västerländska medicin för att stärka patienternas upplevelse av hälsa, oavsett om de är sjuka eller ej. Ska det offentliga i så fall betala metoder som inte är evidensbaserade?"

Min medbloggare i Dagens Medicin, Mats Reimer, har alltid gått till strid mot ovetenskaplig "medicin". I DN Debatt 7.6.2011 "Landstingsstödd klinik ger farliga råd om mässlingen" citerar han Vidarklinikens material "Vård och behandling av mässling". Vidarklinikens vårdcentraler och barnavårdscentraler är finansierade av landstingsskatten.

Jag har stor respekt för Vidarkliniken med dess helhetssyn på människan och läkekonsten. Skolmedicinen har mycket att lära där. Det finns ökande evidens för att stresshantering, kulturutövning, fysisk aktivitet mm. har en positiv hälsoeffekt. Jag tror att Vidarklinikens huvudmetod är avstressning - i form av miljö, färgval, bemötande, långsamhet, massage, musik, rytmik och mycket annat. Det ger svårt sjuka patienter en möjlighet att acceptera sitt tillstånd och på så sätt få bättre livskvalitet. Kanske det också förlänger livet för några, eller minskar sjukdomsaktiviteten.

Däremot är jag tveksam till behandlingen med olika preparat. Jag tycker inte om tanken att byta det ena kanske onödiga preparatet (registrerat läkemedel) mot ett annat (registrerat hälsokostpreparat). Det är en fortsatt medikalisering av kanske existensiella problem.

Och naturligtvis är jag lika positiv till mässlingsvaccination som Mats Reimer är. För snart 40 år sedan mötte jag ett antroposofbarn som inte var poliovaccinerad - med samma motiv, att det skulle vara utvecklande för barnet att få polio, med eller utan följdsymtom. Jag kunde inte förstå det då heller.

Förr i tiden ville föräldrar gärna att barnen hade alla "barnsjukdomar" som små, eftersom små barn oftast blev lindrigare sjuka än större eller vuxna. Sjukdomar som vattkoppor och polio kunde gå förbi utan att att observeras, pga. lindriga symtom. Immuniteten var alltså förhållandevis god i tonårs- och vuxenpopulationen. Den mest fruktade barnsjukdomen var polio, som kunde medföra död eller bestående allvarliga men hos större barn och vuxna men också hos små barn. Idag lever 15 000 svenskar med postpoliosyndrom. Mässlingen kunde medföra olika hjärnskador, bland annat dövhet. Påssjuka hos tonårspojkar eller vuxna män kunde ge sterilitet. Kikhosta var farligast för spädbarn där risken att dö var förhållandevis hög.

Vissa vaccinationsmotståndare visar på statistik där dödligheten i barnsjukdomar gick ner under första halvan av 1900-talet, långt innan vaccinerna kom. Det stämmer. All dödlighet minskade då, troligen pga. förbättrade levnadsvillkor med bättre mat, bättre bostäder, åtskillnad mellan boskap och människor, bättre sjukvård mm. Emigrationen gjorde att befolkningstrycket inom landets gränser minskade. Det kan betyda att lika många fick barnsjukdomarna, men fler överlevde. Det kan också betyda att mängden virus som cirkulerade i befolkningen var mindre. Detta skulle kanske kunna förklara de svåra polioepidemierna på 50-talet som tycktes drabba större barn och vuxna - därav de svåra följdverkningarna.

I dagens Sverige är risken att smittas inom landet med polio eller mässlingen ganska liten. Till skillnad från före vaccinationseran kommer dessa barn inte ha en chans att utveckla en immunitet. När de sedan i tonåren eller vuxen ålder börjar resa runt världen är risken mycket större att de smittas, och de kommer då att bli mycket sjukare än om de blivit smittade som små.

Om viruset importeras till Sverige, t.ex. genom besökande från andra länder, finns risk att en miniepidemi utvecklas i gruppen av ovaccinerade. Miniepidemier med polio har hänt flera gånger, i Sverige och Holland bland annat. Antalet kända fall 2010 uppgår till 1 288, vilket är en fantastiskt låg siffra - men ändå visar att polio ännu inte är utrotat. Just nu pågår miniepidemier av mässling i Finland och Danmark. Mässling finns i 38 av Europas länder, flest fall i Frankrike. Enligt Smittskyddsinstitutets statistik för 2011 har 17 fall i Sverige - hittills. Av dessa har 6 smittats i Sverige, övriga utomlands. - Dessa miniepidemier drabbar ovaccinerade i alla åldrar. Har föräldrarna tänkt på det? Finns detta med i informationen från Vidarkliniken?

Jag hoppas de ovaccinerade barnen är förnuftiga och vuxenvaccinerar sig så fort de blivit myndiga.

Alla mina läsare kanske inte vet att den artikel av Andrew Wakefield m.fl. som publicerades i Lancet 1998 om att MPR-vaccination bl.a. orsakade autism blev tillbakadragen 2010. Det hade då visat sig att i stort sett alla data var fejkade. Hans "forskning" finansierades av ett advokatbolag vars affärsidé var att ordna skadestånd till autistiska barn. Han har sedan blivit av med sin legitimation.

Jag instämmer med Mats Reimer att den information som Vidarkliniken lägger ut på sin hemsida ska vara i överensstämmelse med den officiella informationen från finansiären, dvs. Stockholms läns landsting. Vill man ha en avvikande policy så ska man avstå från skattepengarna.

Jag anser att vi måste ha mycket mer forskning om icke-farmakologiska metoder och få fram god evidens. En offentlig diskussion om huruvida ökad livskvalitet utan förlängd överlevnad ska betalas med skattemedel behövs också.

LÄS OM
Polio
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
WHO

Mässling

Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
WHO
Vaccinationer
Vacciner till barn - skyddseffekt och biverkningar  SBU 2009

LÄS MER
Växande mässlingsutbrott i Danmark  DN 12.6.2011
Vi ska granska våra råd om mässling  Vidarkliniken, DN 10.6.2011
Global Polio Eradication Initiative  8.6.2011
Vetenskapsradion om Vidarkliniken  Ett antal bloggar om Vidarklinikens reaktion på Mats Reimers artikel
Measles, vaccination and homeopaths  30.5.2011  En genomgång av mässlingsstatistiken inklusive dödlighet i bl.a. Storbritannien och USA.
2011 Annual Letter from Bill Gates: Ending Polio
Polio - barnförlamning - ska utrotas!  Rotary 16.4.2011 Bra information om polioepidemiernas historia.
Det går ett spöke genom Europa  Läkartidningens studentredaktör  8.1.2011
Kistlocket öppnas  Läkartidningens redaktionsblogg 7.1.2011
Artikel om MPR-vaccin och autism dras tillbaka  Läkartidningen 3.2.2010
Risk för att allmänhetens tillit till vaccinationsprogrammen minskar  Läkartidningen 49/2002

BLANDAT
Mats Reimers blogg  Dagens Medicin
Förespråkare för alternativmedicin kan skada mp  SvD Brännpunkt 18.5.2011
Skattebetalarnas pengar ska inte gå till sockerpiller  Föreningen Vetenskap och folkbildning, DN Debatt 15.10.2010
Skeptikerskolan    

Länkat till Intressant.

5 kommentarer:

 1. Hej Ingrid! Vilken är din åsikt om dessa artiklars innehåll avseende nyttan och faran med vaccin?

  Vaccinationsindustrin lurade skolmedicinen och världen – värdet av vaccin ifrågasätts: http://wp.me/p17M3t-14C

  International Medical Council on Vaccination avslöjar vilseledande vaccinpropaganda: http://wp.me/p17M3t-1b9

  Narkolepsiskandalen är lika stor som neurosedynskandalen: http://wp.me/p17M3t-1BQ

  Positive Association found between Autism and Childhood Vaccination in US: Positive Association found between Autism and Childhood Vaccination in US

  78 % of Pakistani children with polio were allready given polio vaccines: http://wp.me/p17M3t-24G

  Hälsn Torbjörn Sassersson

  SvaraRadera
 2. Fina grafer Torbjörn! Har du läst denna?

  http://scienceblogs.com/insolence/2010/03/the_intellectual_dishonesty_of_the_vacci.php

  SvaraRadera
 3. @Eckerman och Anonym;
  Här är lite mer grafer som sträcker sig lite längre tillbaka till pesticid/insekticid introduktionen i USA och det första polioutbrottet 1871;

  http://www.harpub.co.cc/pestintr.htm
  http://www.harpub.co.cc/overview.htm

  Notera hur graferna slaviskt följer varandra betr produktion av DDT Bly Arsenik och BHC och polioförekomsten.

  Människor med integritet har rätt att välja annat än konventionella alternativ i samhället. Då de också betalar skatt som alla andra vilka följer rekommendationer mm måste alternativ som Vidakliniken accepteras och inte så rabiatiskt motarbetas.

  Kritikerna har svårt att inse att det inte finns mycket kvar förutom integritet som inte kan beskattas eller förvägras de som på ett kritiskt sätt samlar info och bearbetar denna för att senare fatta beslut de kan känna sig bekväma med.

  Den dag läkemedelsbolagen tar fram studier som visar hur de olika vaccinen interagerar med varandra kommer vi aldrig att uppleva tror jag. De är ju beroende av ökad vinstgenerering
  varje kvartal och kommer inte själva att såga av den gren de sitter på.

  PS en liten länk till Gates som föredrar i USA hur vaccin bla kan minska befolkningsökningen med 10-15 %;

  http://www.youtube.com/watch?v=6WQtRI7A064

  SvaraRadera
 4. Hej! Det var konstiga kurvor du sände mig. På en ser man hur poliotoppar och -dippar hela tiden legat före pesticid-dito. På en annan ser man inget samband alls mellan polio och bly/ca-arsenat (vet ej svenska namnet). På några ser man att de följer varandra, men det finns ingenting som talar om orsaken.

  En kollega till mig brukar tala om gula fingrar och lungcancer (han tänker före cigarettfiltren). Eftersom lungcancerpatienterna ofta hade gula fingrar måste det vara orsaken. Men det var fel. Den gemensamma orsaken var rökningen.

  Det är sådant som gör statistik så svårt. Under långa perioder händer saker som påverkar flera av de saker man mäter, kanske på samma sätt. Det blev ovanligare med gula fingrar samtidigt som frekvensen lungcancer gick ner - därför att förre rökte.

  En "riktig" statistiker garderar sig mot sådana "confounding factors" och mot "bias" på olika sätt. Så ett material som är statistiskt genomarbetat är tillförlitligt på ett helt annat sätt än några kurvor som är uppritade.

  Det går alltså inte att säga vare sig bu eller bä om kurvorna du sände.

  SvaraRadera
 5. Sasserson:
  Artiklarna du postar är ju skrivna av dig själv på din egen bisarra website. Du har ju tydligen i TV påstått dig kunna utföra "astralresor".

  Det är fullständigt bisarrt att konspirationsteoretiker fortsätter driva de här livsfarliga lögnerna om vaccins påstådda farlighet. Du, precis som Veira Scheibner, fortsätter skriva saker som ni uppenbarligen inte har kunskap om. Varför? Är det så roligt när barn dör?

  SvaraRadera