onsdag 29 september 2010

Ny ekonomi på bynivå i Indien

Man kan få väldigt mycket information i sin brevlåda. Ibland mindre läsvärt, ibland mer.

Jag har funderat mycket över dagens ekonomiska system, baserat på "tillväxt" och penninghandel, och kommit fram till att det är absolut inte hållbart. Snarare stödjer det och stärker en icke hållbar utveckling. Jag är inte ensam om dessa funderingar. Bland annat har australiska läkare gått ut med en kampanj. Gå in på http://www.lakareformiljon.se/, klicka på "Globala miljöfrågor" och sedan "Ekonomi och hälsa". Här finns också en del referensmaterial.

Vad som nådde mig idag var en artikel om byutveckling i Indien. Denna byggde inte på konkurrens utan på samarbete, inte på att kämpa för bättre privatekonomi utan på jämlikhet, inte materialism utan andlighet. Den byggde inte på att utveckla modern teknologi utan på att återgå till modernäringen, dvs. produktion av mat utan moderna kemikalier.

Man talar om "bruttonaturprodukt" (Gross Nature Product) eller "de fattigas BNP" (GDP of the poor) som ett alternativ till vår vanliga bruttonationalprodukt (BNP). Att BNP är ett dåligt mått på ett lands utveckling visas av exemplet dammbygge. När människor inte längre själva kan producera det de behöver utan måste handla på marknaden går BNP upp, men befolkningens välfärd har sjunkit.

Man menar att miljöinvesteringar som i byn Hiware kan ge mycket mer tillbaka, både ekonomiskt och ekologiskt.

Ibland tänker jag på byn Skärvången i norra Jämtland som ett exempel på betydelsen av att man förädlar sina egna råvaror - vilket många fattiga länder inte får tillfälle till. Här finns tre fjällgårdar som av tradition har fjällkor och getter. När Arla slutade hämta mjölken ville två av de tre gårdarna lägga ner, och utflyttning till Östersund övervägdes. Den tredje gården protesterade och började undersöka andra alternativ. Studieresor till Frankrike gjordes för att lära sig göra olika typer av ost. Man startade sitt eget mejeri. Idag är verksamheten stor med arbetspendling in från byar runt omkring. Naturligtvis är ostarna ekologiska.

Många uländer har inte fått denna möjlighet. Vi handlar upp deras råvaror, och förädlingen sker hos oss eller i något annat land. Ekonomisk utveckling och arbetstillfällen lokalt uteblir. Detta stämmer å andra sidan med traditionell nationalekonomi: Den som är bäst på en sak ska göra det.

Det är något fel på det ekonomiska systemet! Och på traditionell nationalekonomi. Läs ekologisk ekonomi på universitetet!¨

Läs artikeln 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar