torsdag 30 september 2010

Privatisering = färre jobb?

"Mer pengar till offentlig sektor. Färre ekonomer och fler sociala krav på entreprenörer vid upphandlingar. I vissa fall återregleringar av offentliga tjänster. Det rekommenderar forskare från sex EU-länder i PIQUE, en studie som visar att marknadsanpassning och privatisering inte gett bättre och billigare offentliga tjänster."

Så inleds artikeln i ETC. Läs den!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar