tisdag 5 oktober 2010

Fattigdomsbekämpning och klimatförnekelse

Det finns en del som säger att det är fattigdomsbekämpning i ska ägna oss åt i stället för att lägga energi på att motverka klimatförändringarna.
Att minska koldioxidutsläppet och på så sätt modifiera klimatförändringarna är fattigdomsbekämpning. Klimatförändringarna innebär att de fattiga blir ännu fattigare. Dels är det de fattiga som bor i områden som drabbas av orkaner, monsunregn, torka, översvämningar, havsnivåhöjningar etc. Dels har de mycket sämre möjligheter att bygga upp en infrastruktur som kan motstå dessa händelser.

DN skriver idag om att fattiga inte har möjligheter att försäkra sig mot uteblivna skördar och andra katastrofala händelser. "Kanske kan försäkringsbistånd användas i stället för matbistånd" säger Liliana Balbi vid FAO.

En bidragande faktor till fattigdom är att jordens befolkning fortfarande växer. Att ytterligare barnbegränsning inte motverkar befolkningsökningen ska jag återkomma till i en annan blogg. Det föds redan idag få barn, men vi som är 50+ blir bara fler och fler. Idag finns ingen befolkningspyramid - snarare en kloss.

Artikeln i DN "Väderkaoset dyrt för världen"  http://www.dn.se/ekonomi/vaderkaoset-dyrt-for-varlden-1.1183011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar