onsdag 5 december 2012

Sverige vann: exportförbud för snus!

Förstasidesrubrik på DN idag: "Sverige förlorar striden om snuset". Men jag tycker Sverige vann. Vi slipper bygga på vårt skamfilade rykte ytterligare med att exportera en beroendeframkallande drog med tveksamma hälsoeffekter. (Annars är det framför allt våra vapenaffärer som är ifrågasatta  - JAS i Sydafrika är väl det mest uppenbara.) Det som hotas är utan ett ganska otrevligt företag, Swedish Match, vars affärsidé är att vara bäst på rökfri tobak och utnyttja detta för att få sälja mer röktobak. Kort sagt vill man öka tobaksanvändningen i världen.

I min ungdom (60-talet) omgavs jag av modiga personer som insett hur tobaksindustrin dolde forskningsrapporter om rökningens hälsoeffekter (då var det sambandet med cancer som var mest tydligt). Detta gäng gav sig ut på gator och t-banor och klistrade lappar, manuellt tillverkade med silkscreen, på reklamaffischerna. När ett tåg stannade på stationen gick de in, talade myndigt om för passagerarna att de måste fram, drog ner fönstret (på den tiden gick det), klistrade upp lapparna och gick ut igen. Det gick så fort så passagerarna inte hann reagera.

Men på reklamaffischerna stod det bland annat:
  • Känt folk dör av Kent
  • Rök Pall Mall - dö knall fall
  • Rök - begå långsamt självmord
  • För grådaskig hy
  • Dö ung i cancer
  • Förbjud tobaks- och spritreklamen!
Den roligaste historien från denna illegala kampanj var en ung kvinna som gav sig ut på natten med långborste, klisterhink och affischer. När polisen undrade vad det handlade om sa hon att hon var påskkäring ...

Idag tvingas amerikanska tobaksbolag att annonsera om att de har ljugit om hälsoriskerna. Vi har kommit en bit på väg!


Men idag gäller frågan vårt snus. Tobaken odlas på andra håll i världen, och det är där miljöskadorna sker. Det sker i extensiva monokulturer där skogen huggits ner, med användning av mycket vatten, bekämpningsmedel (som arbetarna utsätts för) och konstgödsel. Sedan torkas den med ved, vilket ger ännu mer skogsbrist med åtföljande erosion, vattenbrist etc. Fair trade är nog helt okänt här. Sedan importeras den hit, bereds på olika sätt och säljs av ett (åtminstone delvis) medborgarägt företag.

OK, snus är inte farligt på samma sätt som cigaretter utan filter. Men det är minst lika beroendeframkallande. I vissa länder lär de sälja godis med nikotin, för att barnen ska bli tillvanda. När de blir större går de över till andra former av tobak. I Sverige är det i snuset man blandar smaktillsatser för att locka till användning bland unga människor. Tobak och filter som kommer ut i miljön sprider giftiga kemikalier till vattendrag, där fisk kan påverkas.

Snusförespråkarna hävdar att snus i princip är ofarligt. Men det stämmer inte. Exempel på hälsoeffekter av snus är ökad risk för cancer i bukspottskörteln (en otäck sort som går symtomlös länge - när den upptäcks är det sedan länge för sent), ökad risk för dödlig stroke och att en hjärtinfarkt får dödlig utgång, ökad risk för förhöjt blodtryck (som i sig här en riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke), samt munslemhinneförändringar.

Nikotinet har effekt på hälften av nervreceptorerna i kroppen. Detta innebär att en stor mängd av våra hormonsystem påverkas, bland annat könshormoner, med försämrad fertilitet. Det är också kärlsammandragande, vilket inte är så bra under graviditet eller om man redan har trånga åderförkalkade blodkärl (kärlkramp i hjärtat eller benen).

Snusare kommer ofta upp i mycket högre nikotindoser än rökare. Det finns ju för närvarande inga begränsande faktorer, de kan ha prillan inne 24 timmar om dygnet och byta hur ofta som helst. En intensiv tobaksanvändare luktar faktiskt tobak!

Det är mycket svårare att sluta snusa än att sluta röka, abstinenssymtomen blir värre pga. den höga dosen. Snus fungerar inte som rökslutarmedel - många snusare röker också, åtminstone då och då. Vill man bli fri från rökning är det nikotinersättningsmedel i sjunkande doser som gäller. Eller att sluta tvärs och ta abstinenssymtomen.

Är man i sjukvården måste man tänka på vilket budskap man sänder ut. Att stötta patienter till tobaksfrihet och måttlighet med alkohol är exempel på behandlingar som är viktiga för många sjukdomstillstånd. Men vilket budskap sänds ut av en läkare eller annan sjukvårdspersonal som luktar rök, tobak eller alkohol, eller som har en prilla under läppen?

Det borde