torsdag 13 december 2012

Snus - rättvise- och kravmärkt?

EUs syn på "det svenska snuset" har väckt en opinionsstorm, troligen framför allt bland dem som snusar. De protesterar både mot att vi inte ska få sprida snusbruket till andra EU-länder och att vi ska tvingas göra snuset till icke-attraktivt för tonåringar.Det finns dock fler anledningar än hälsoeffekter till att vi ska minska användningen även av rökfri tobak.

Tobaksindustrin tillhör en av de fulaste industrierna. Här finns alla kapitalismens dåliga handlingar med: barnarbete, vilseförande reklam, undanhållande av hälsoeffekter, skogsskövling, användande av förbjudna bekämpningsmedel, utnyttjande av fattig arbetskraft, människors exponering för gifter, odling i monokulturer, hård marknadsföring - you name it, listan tar egentligen aldrig slut.

Hade det åtminstone rört sig om en nyttig produkt hade man väl kunnat se genom fingrarna. Kaffe- och bananindustrierna är väl i stort sett lika fula, men båda slutprodukterna har vissa nyttoeffekter. Det gäller dock inte tobak. I stället tar tobaken resurser från matodling, och detta i en tid när jordbruksmark minskar pga. erosion, utarmning, höjd havsnivå, översvämningar, urbanisering mm.

Så här skriver handelsminister Ewa Björling på sin regeringssida: "Handel, investeringar och influenser från omvärlden är centrala förutsättningar för jobben, välfärden och tillväxten - samtidigt som det gynnar viktiga mål som fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter, fred och stabilitet." Hur går det ihop med krig mot EU, tobaksindustrin och svensk snusexport? Hon har inte ens ställt krav på att Swedish Match ska sälja Fair trade-märkt snus, än mindre att det ska vara Krav-märkt.

För två år sedan ifrågasattes hennes agerande från fp- och c-håll. Men idag verkar de tysta.

                       Fairtrade                   Läs om krav   

MINA BLOGGAR OM TOBAK
Tobak, musen och snoppen  13.12.2012
Sverige vann: Exportförbud för snuset!  5.12.2012

LÄS OM EWA BJÖRLING
EU-bossens hemliga hotbrev om snuset  Expressen 13.12.2012
Ewa Björling ny Karl XII?  Västerbottenkuriren 10.12.2012

LÄS OM TOBAK OCH MILJÖ
Regeringens snuskampanj skadar Sveriges varumärke  DN 6.2.2012
Dödligt inflytande - om tobaksindustrins sista strid  Rapport, Tobaksfakta 2012
Ny skrift om tobaksindustrins arbetsmetoder  Tobaksfakta 12.12.2012
Forskare har kartlagt hur tobaksbolagen skövlar miljö och hälsa i fattiga länder Tobaksfakta 8.8.2012
Sida lovar stoppa miljöpris till tobaksbolagen  Tobaksfakta 10.7.2012
Vad gör Sverige åt barnarbetet?  Tobaksfakta 2.7.2012
Handbok ska hjälpa ledare säga nej till tobaksindustrin  Tobaksfakta 31.5.2012
Lögnaktig snuskampanj  Tobaksfakta 20.4.2012
Gifter från fimpar skadar fisk  Tobaksfakta 21.4.2011
Tobaksodling ger svåra miljöskador  Tobaksfakta 20.3.2011
Kritik mot ökad tobaksodling på Jamaica  Tobaksfakta 2.3.2011
Land i Afrika förbjuder tobaksodling  Tobaksfakta 27.2.2011
Förgiftad på tobaksfälten  A non-smoking generation
Urusa arbetsförhållanden på tobaksodling  DN 29.9.2002

http://intressant.se/intressant 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar