torsdag 13 december 2012

Tobak, musen och snoppen

Det kom en kommentar till min blogg Sverige vann: exportförbud för snus! Några manliga studenter  har kommit fram till att rökande tjejer har torrare mus än de som inte röker och tror att detsamma gäller snusande tjejer.Jag hade väl kunnat publicera den kommentaren, om den varit lite mer jämställd. De tydligaste effekterna av nikotinet märks ju hos männen. Nikotin är kärlsammandragande och kan därför påverka erektionen. Eftersom snusare kommer upp i högre nikotindoser än rökare så borde snusarna bli mer utsatta.

Det märks ju mer hos dem som redan har svag erektion pga. ålder, medicinering eller alltför högt alkoholintag. Ofta går tobaksbruk hand i hand med högt alkoholintag.

Så, kvinnliga studenter - gå till verket! Mät gossarnas snoppar före och efter, ta tid, hitta på hur man vetenskapligt ska kunna mäta detta. Är snusarnas snoppar mjukare än rökarnas?

Förresten - vem vet? Kanske folkhälsoministern och handelsministern slagit sig ihop om detta - ökat tobaksbruk minskar ju fertiliteten, det föds färre människor på jorden, färre lever länge - och vi kan tidigarelägga stoppet i befolkningsökningen! Om vi dessutom får kriga inom Europa så bidrar väl det. Men då får ju Swedish Match inte sälja lika mycket, och då går väl ägaren, dvs. Sverige, i konkurs?

LÄS MER
Naturligtvis förbättra erektion styrka?  Apoteken.net 11.11.2012 (illegal försäljning av Viagra)
Hälsoeffekter av snus  Tobaksfakta

MINA BLOGGAR
Snus - rättvise- och kravmärkt? 13.12.2012
Sverige vann: Exportförbud för snus!  5.12.2012

http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar