söndag 29 januari 2012

Tortyroffer i Stockholm men inte i Skåne måste säljas till riskkapitalbolag

Stoppa människohandeln i Sverige!
Fler händer i vården!
Välfärd åt alla!


Jag var den första att påpeka att det är människor som säljs vid offentliga upphandlingar av sjukvård, omsorg, skola och trafik. Byggnaderna, tågen och båtarna utan människor i är inte mycket värda.

Jag var den första att jämställa detta med den utauktionering till lägstbjudande av gamla och barn som förbjöds 1918.

Idag är det fler som anammat detta skrivsätt som talar om vad det faktiskt handlar om. Stockholms stad säljer ut förskolebarn, skolbarn och gamlingar, med tillhörande byggnader och personal, till lägstbjudande. Aktuella försäljningar i Stockholms läns landsting (SLL) är tortyrskadade, psykiskt sjuka barn och ungdomar, patienter vid St Görans sjukhus och skärgårdsresenärer.

Jesús Alcalá skriver i SvD 28.1.2011 under rubriken Tortyroffer till salu att Region Skåne ansett sig kunna göra undantag för tortyroffer, utan att kränka EU-direktiven. Stockholms läns landsting däremot anser att de enligt svensk lag måste upphandla behandling av tortyroffer.

När vi, pga. EU-direktiv, antog lagen om offentlig upphandling (LoU) fanns möjligheten att göra undantag för vård, omsorg och skolor. Den dåvarande regeringen tog inte den möjligheten, till skillnad från många andra länder. Hade man gjort det så hade man kunnat fortsätta med avknoppningar, direktkontrakt och annat. Då hade de ökningen av de administrativa kostnaderna inte behövt bli så stora som idag.

Något som jag hört från initierat håll är att Röda Korset inte utvärderat sin verksamhet. Man har långvarig erfarenhet, har utvecklat arbetsmetoder - men inte kontrollerat att de ger avsedd effekt. Man har mångåriga kontakter men följer inte upp hur det går för dem. WeMind lär ha ett program för uppföljning. Kommentar från RKC: "Vården på RKC är kvalitetssäkrad och patientsäker. Vi använder evidensbaserade metoder och vi följer kontinuerligt upp vården genom självskattningsinstrument, patientenkäter samt intervjuer. De kunskaper vi på detta sätt erhåller förs tillbaka till verksamheten och leder till förbättringar i vården."

Men det hade inte hindrat att SLL hade kunnat låta WeMind få köpa en mindre andel av de tortyrskadade, för att bygga upp sin verksamhet och prova utvärderingsinstrumentet. Röda Korset hade kunnat få behålla en större del med krav att de påbörjade utvärdering. Hade SLL varit ett privat företag är det mycket möjligt att man hade handlat på detta sätt.

Det finns personunion mellan WeMinds styrelse och riskkapitalföretag. Är någon förvånad? Det betyder att SLL återigen är berett att låta våra skattepengar lämna landet för principens skull.

Intressant är att när ett försök gjordes att evidensutvärdera vinstdriven kontra icke vinstdriven sjukvård så hittades endast studier som var till fördel för den icke vinstdrivna vården. Den vinstdrivna tycks vara sämre och dyrare. Samma resultat som SNS-rapporten. Ändå ska vi fortsätta skänka skattepengar till riskkapitalbolag.

LÄS MER
Tortyroffer till salu  SvD 28.1.2012
Tortyrskadade till salu  Expressen 24.1.2012
Vinstkrav försämrar och fördyrar vården  Läkartidningen 24.1.2012
Ännu fler rapporter visar att vinst i vården är dåligt och dyrt  Gemensam 28.1.2012
Jag blir rädd för Filippa Reinfeldt  Jinge 28.1.2012
WeMinds anbud är alltför optimistiskt  SvD 19.12.2011
Tortyrskadade kommer att få den bästa vården  SvD 15.12.2011
Flera misstag när vård för torterade köptes in  SvD 9.12.2011

Mina bloggar
Att auktionera ut tortyrskadade till lägstbjudande  24.1.2012
Nästa: Det stora välfärdsrånet?  12.12.2011
Landstinget säljer ut torterade människor för 1 miljon kronor  3.12.2011 
Hur naiva och okunniga får moderater vara?  14.11.2011
Människor säljs på auktion till riskkapitalbolagen  8.11.2011
Alla mina bloggar om männniskohandel

 http://intressant.se/intressant

4 kommentarer:

 1. Bästa Ingrid, Jag har med förvåning läst din kommentar till gårdagens artikel i SvD om upphandling av vård till tortyrskadade. Du skriver att du hört från "initierat håll" att Röda Korsets Center för torterade flyktingar (RKC)inte utvärderat sin verksamhet. Det är helt felaktigt. Vården på RKC är kvalitetssäkrad och patientsäker. Vi använder evidensbaserade metoder och vi följer kontinuerligt upp vården genom psykiatriska/psykologiska bedömningar, självskattningsinstrument, patientenkäter samt intervjuer. De kunskaper vi på detta sätt erhåller förs tillbaka till verksamheten och leder till förbättringar i vårt behandlingsarbete. Du är välkommen att ta kontakt med mig eller med någon av våra läkare om du önskar mer information.
  Bästa hälsningar
  Monica Brendler
  verksamhetschef
  Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar

  SvaraRadera
 2. När jag läser Röda korsets inlägg i upphandlingsdebatten får jag intrycket av att kunskapen om VILKA som drabbas av PTSD och komplex PTSD inte nått ut i Sverige: Amerikanska national center för PTSD skriver bland annat att:

  "..Virtually anyone can develop ptsd. However, there are some factors that can make it more likely. These include being female, having a prior trauma, having been abused as a child..."

  Om det betydligt svårare tillståndet komplex PTSD
  skriver man:

  What types of trauma are associated with Complex PTSD?
  Judith Herman notes that during long-term traumas,
  the victim is generally held in a state of captivity, physically or emotionally. In these situations the victim is under the control of the perpetrator and unable to flee.

  Examples of such traumatic situations include:

  ■Concentration camps
  ■Prisoner of War camps
  ■Prostitution brothels
  ■Long-term domestic violence
  ■Long-term child physical abuse
  ■Long-term child sexual abuse
  ■Organized child exploitation rings

  Mot bakgrund av internationell kunskap ör
  det mycket märkligt att Röda korset skriver
  att :

  "..all erfarenhet visar att det är stor skillnad mellan patienter som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) efter tortyr- och krigsskador och de som har liknande symptom efter trauman till följd av rånöverfall, våldtäkter, grovt våld eller som vittnen till långvarigt våld inom familjen..."

  Den typen av inlägg är djupt diskriminerande mot de som lider av komplex ptds pga
  ■Long-term domestic violence
  ■Long-term child physical abuse
  ■Long-term child sexual abuse

  En NY upphandling borde kräva NOLLtolerans mot diskriminering och kräva att alla svårt traumatiserademänniskor som lider av komplex ptsd kan tas emot av de som tilldelas avtal.


  Källor:

  http://www.ptsd.va.gov/professional/pages/complex-ptsd.asp
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/weminds-anbud-ar-alltfor-optimistiskt_6719327.svd

  SvaraRadera
 3. Hej! Titeln på artikeln du refererar till är "How does short-term trauma differ from chronic trauma?" Man anser alltså att de två tillstånden skiljer sig åt. Det är inte säkert att en specialiserad vård utan vidare kan börja ägna sig åt den andra typen. Idag är säkert RKC bäst på short term trauma, medan WeMind kanske är bättre på det kroniska tillståndet.

  Hur vanligt det kroniska tillståndet är vet jag inte. Men jag är övertygad om att barns upplevelser av t.ex. (alkohol)missbrukande föräldrar, sexuellt utnyttjande och familjevåld sätter spår i deras psykiska och fysiska hälsa som vuxna.

  SvaraRadera
 4. Nu menar jag inte att Wemind är bättre på det du kallar kroniska tillstånd. Tvärtom. Wemind saknar helt kunskap och erfarenhet av strukturell dissocation/komplex PTSD och det vore en katastrof för de drabbade om wemind tilldelades sådana avtal.

  Det finns mycket kunniga vårdgivare som sedan många år behandlar människor som lider av PTSD,
  Komplex PTSD, Strukturell dissociation, t:ex Kris och traumacentrum (KTC).

  KTC ger även årliga seminarer med världsledande experter på området. Nu senast i september gavs seminariet: Följder av trauma i barndomen eftersom aktuell forskning visar att tidiga trauma kan förändra genernas funktion. Internationellt ledande gästföreläsare var bland annat Moshe Szyf,
  James McGill, Vincent Felitti, Giovanni Liotti,och inte minst Kathy Steele, MN, CS, Metropolitan Psychotherapy Associates, USA. En av skaparna av teorin om strukturell dissär ociation.

  KTC arbetar för traumatiserade människors rätt till rehabilitering och återupprättelse och anses besitta landets främsta expertis då det handlar om PTSD, strukturell dissocation och komplex PTSD eller det du kallar kronisk trauamatisering.

  Idag är det så att landstinget tecknar olika avtal med ktc för inrikes och utrikes födda där avtalen endast medger ett fåtal inrikes födda rätt till behandling.

  Röda korset vill över huvud taget inte behandla svårt psykiskt traumatiserade
  inrikes födda. Vilket enligt min uppfattning ren diskriminering.

  Om landstinget började teckna avtal där man krävde att både inrikes- och utrikes födda skulle tas emot vore det ett stort steg framåt. Detta då senare års forskning visar att svåra tillstånd som strukturell dissocation och komplex PTSD eller det du kallar kronisk trauamatisering i lika stor omfattning följer av svåra trauma i barndomen och av upprepad misshandel och övergrepp i vuxenlivet som av upplevelser av tortyr och krig. Röda korset ör en erfaren vårdgivare som borde få nytt avtal
  på villkor att man även tar emot svårt psykisk traumatiserade inrikes födda.
  Kris- och traumacentrum arbetar redan med både inrikes och utrikes födda människors rehabilitering och återuppröttelse och borde få förnyade avtal som ger lika rätt till behandling för de båda grupperna. Den enskildes BEHOV av behandling borde vara avgörande, inte födelseort.

  SvaraRadera