tisdag 24 januari 2012

Är blandekonomi lösningen?

Bror Perjus föreslår i DN Debatt 24.1.2012 att det nordiska systemet med en skattekvot på 40-50 procent ska vara den globala modellen som räddar ekonomin. Tom. Jacob Wallenberg ska ha erkänt att den nordiska modellen fungerar för att de fackliga organisationerna tar ett makroekonomiskt ansvar. Jämlikhet skapar social trygghet, lycka och ekonomisk utveckling.


Perjus listar kriser under ”modern” tid:
-         Latinamerika på 80-talet
-         Sverige 1992
-         Sydostasien och Ryssland i slutet av 1990-talet
-         IT-marknaden 2000 – 2001
-         USA och Europa 2007-2008

På tur står Europa, USA och enligt Världsbanken kanske också Kina, Indien och Brasilien.

Följande åtgärder anser han krävs:
-         Större kapitalbuffertar i bankerna
-         En penningpolitik som tar större ansvar för den finansiella stabiliteten
-         Belöningssystem som gör miljövänlig porduktion lönsam
-         Ett BNP-begrepp som tar hänsyn till humankapital och naturkapital
-         Avskrivning av statsskulder
-         Hinder för bankerna att ägna sig åt spekulation
-         En radikal nedskärning av mängden spekulationskapital

Han anser också att skattehöjningar kräver en stark demokrati eftersom de måste vara förankrade i folkviljan. Det globala samhället måste vara jämbördigt med den globala ekonomin.

Ett annat sätt att uttrycka det görs i analysen av Europas socialdemokrati i en annan artikel: ”Socialdemokratins grundläggande idé om att acceptera marknadsekonomin men tämja dess avarter, som fungerat i nationalstaten, sveptes bort av globaliseringen där det internationella kapitalet kan agera fritt.”

Kommer ni ihåg diskussionen om globaliseringen för 10-20 år sedan? Då aktivister jorden över hävdade att den skulle gå ut över den vanliga människan? Och förespråkarna hävdade att den var nödvändig för jordens utveckling? Vem hade mest rätt?

Läser för övrigt i Stockholmsdelen att Stockholm ska försörja sig på hitresande turisters hotellnätter och shopping. Är det en hållbar lösning? Det kräver ojämlikhet – några har mer råd än andra, oavsett hur konjunkturen går. Det tär ytterligare på jordens resurser. Och är mycket konjunkturkänsligt.

LÄS MER

Europas socialister har inte lyckats förklara sin roll  DN Världen 24.1.2012 (ej på nätet)

MINA BLOGGAR


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar