onsdag 11 januari 2012

När ska vi börja dela med oss?

Jag kan inte se någon annan lösning än att vi i de rika länderna måste dela med oss. Vi måste acceptera en sänkt levnadsstandard för att de andra ska få en höjd. Dagens ekonomiska system verkar i motsatt riktning.

Hans Rosling är en gudabenådad folkbildare. När man lyssnar till honom går informationen vidare från hjärnan till hjärtat - man förstår och anammar budskapet, även om man inte alltid kommer ihåg siffrorna. (Vill man så kan man gå in på Gapminder och leka runt - alltid hittar man något intressant!)

Jag bläddrar runt bland bloggarna som länkar till hans senaste artikel i DN. Stefan Hannas sammanfattar hans budskap: "Det har blivit mycket bättre" och "inse hur det ser ut och satsa där det gör ordentlig skillnad och inte utifrån hur vi gjorde förr".

Bloggarna har olika karaktär. Vissa tolkar som att tillväxt är det som möjliggjort förändringarna. Andra påpekar att det är just den materiella tillväxten som kommer att sätta krokben för fortsatt utveckling. Åter andra påpekar att Rosling koncentrerar sig på de goda förändringarna och då glömmer de problem som fortfarande finns, de lidande människor, de områden där utvecklingen tycks gå åt fel håll.
Motpol tar fasta på hur långt vi har kommit i Sverige. Jag rekommenderar honom att läsa Gunnar Lindgrens beskrivning av sin omvärld under uppväxten på 40- och 50-talen. Det är bara 50-60 år sedan!

Några intressanta företeelser jag har uppmärksammat är:

- Skärvången i norra Jämtland. En by med tre gårdar. När Arla slutade hämta mjölken tänkte man lägga ner djurskötseln. I stället började man förädla sin egen råvara. Idag expanderar byn, man måste importera arbetskraft från andra byar till mejeriet.

- Torestorp i sjuhäradsbyden, där introduktion av bomullsvävning medförde en ekologisk, ekonomisk och social kris på 1860-talet.

- Hur vi löste vår befolkningskris, när det i mitten av 1800-talet inte längre gick att försörja sig på jordbruket, dels med industrialisering, dels genom att låta befolkningen flytta till småländska höglandet, Norrlands inland och USA. Idag är någon enstaka procent av befolkningen sysselsatt med att producera mat åt oss.

- Slutligen en uppsats om boskapsskötsel och småjordbruk i östra Afrika (ännu ej publicerad). Befolkningstrycket medför en successiv utarmning av jordarna vilket i sin tur medför inflyttning till städerna. Jordarna måste skyddas genom minskat tryck, och andra försörjningsmöjligheter måste skapas för den ökande andelen som inte kan leva på jorden.

När det gäller östra Afrika ser jag parallellen med Skärvången. Idag förs råvaror av olika slag i princip helt oförädlade ut ur Afrika. Den värdeökning som sker i samband med förädling (t.ex. av järnmalm till stål, av jordnötter till färdigförpackade jordnötsprodukter) tillfaller helt och hållet företag och människor i andra länder. Så på något sätt måste någon form av industri byggas upp i de fattigaste länderna.

Samtidigt finns det en fara med detta, vilket illustreras av Torestorp. Om det görs utan styrning kan det innebära att människorna hamnar ur askan i elden. Industrier, små och stora, kräver investeringar, energi, råvaror, sophantering, transporter. Här finns risk att miljön belastas ytterligare.

Världens fattigaste 2 miljarder kan inte göra det som en femtedel av Sveriges befolkning gjorde för 150 år sedan: emigrera. Dels har de inte pengar att investera i resan, dels finns det ingen (nästan) tom världsdel som väntar på kolonialisering. Det skulle i så fall vara småländska höglandet, som åter blivit obefolkat. Blir det varmare kan fler delar av Sibirien, Kanada och Norden bli tillgängliga. Men det är knappast några jordbruksmarker!

LÄS MER
En älg, en häst och hungriga barn  Gunnar Lindgren 10.1.2012
Rosling har bara halva sanningen  Åke Blomdahl 7.1.2012 
Skönmålar Hans Rosling?  Anders Romelsjö 5.1.2012
Hans Roslings värld kommer inte att bestå - tyvärr  Fnordspotting 5.1.2012  
Hans Rosling och tvättmaskinen  Skäggmesens atlas 5.1.2012
Tillväxt gör världen till en bättre plats  Elias Granqvist (m) 8.1.2012
Läs på! Världen har förändrats  Hans Rosling, DN 5.1.2012
Ja må sju miljarder leva  Hans Rosling, DN 19.9.2011
Gapminder
Det hade varit bättre om den bomullen aldrig kommit in i vårt land  Uppsats, Göteborgs universitet 2010
Socioeconomic determinants of infant mortality: A worldwide study of 152 low-, middle-, and high-income countries Hans Rosling et al, Scand J Public Health May 2007 vol. 35 no. 3 288-297

MINA BLOGGAR
Halva jordens befolkning bor i sju länder 19.8.2011
Tillit och välfärd  25.3.2011
Energi och hälsa i de fattigaste länderna  19.2.2011
Stopp i barnafödandet räddar inte världen  14.11.2010

Jul 2011


http://intressant.se/intressant 

3 kommentarer:

 1. En fin sammanfattning du gjort !!
  http://newgenerosity.blogspot.com/p/litteratur.html
  Eric

  SvaraRadera
 2. Hello Ingred:

  Whose payroll is he on? That's the question I would ask.

  Take care,
  Mike

  SvaraRadera
 3. Mike: Menar du vems avlöningslista Eric står på? Ersta sjukhus, en kristen stiftelse till största delen finansierad av våra skattepengar (landstinget). I det här landet får man betala allt från sina egna pengar. Inte förrän i år kan vi göra skatteavdrag, men bara om bidragen går till några få stora organisationer som har råd med byråkratin. Så det är upp till oss högavlönade att avgöra hur vi använder våra pengar - till egna och närståendes nöjen eller andras behov. Själv ger jag väl bort 4000 i månaden.

  SvaraRadera