lördag 14 januari 2012

Är kapitalism 4.0 bästa vägen?

Jag har länge insett att vi behöver ett nytt ekonomiskt system. Jag läste ekologisk ekonomi på Stockholms universitet, men de kunskaperna räcker inte för att jag ska kunna förstå hur ett annat system skulle se ut. Det finns många som på nätet belyser omöjligheten med ett system som är byggt på oändlig tillväxt.

Så här ser dagens läge ut, belyst av Chris Martensen:
- Som ett resultat av låne- och räntesystemet kräver ekonomin exponentiell tillväxt ("ränta på ränta").
- De sammanlagda skulderna är mycket större än de sammanlagda pengarna.
- Den tillväxtkrävande ekonomin är byggd på ojetillgångar som inte kan växa.
- Vi passerade peak upptäckt olja (discovery peak) redan 1964, och befinner oss nu i peak oil med en hotande oljechock senast 2013. Anledningen är att det går åt allt mer energi (olja) för att få ut olja. För t.ex. oljesand är förhållandet 3:1. Och eftersom hockeyklubban (exponentiell tillväxt) gäller även här går det rasande fort emot 1:1.
- Dessutom närmar vi oss också peak råmaterial, t.ex. sällsynta jordmetaller som behövs till elektronik, solceller mm. Zink, guld, tenn m.fl. kommer att räcka i ett 20-tal år. Kina har insett detta och importerar mycket mer av mineraler och metaller än vad de själva behöver idag.
- Vi har också passerat peak energi. Vi kommer inte, ens om vi använder det lilla uran som finns, att kunna skrapa ihop så mycket energi som vi idag gör av med. Vi har inte i tid satsat tillräckligt på teknikutveckling och investeringar i infrastruktur. När vi plötsligt inte får ut mer än ett fat olja per motsvarande investerad energi så tar det stopp - vi har inte den billiga energi som krävs för att bygga nya anläggningar.

En ny rapport har sammanställts inför Världsekonomiskt Forum i Davos i februari.  Den refereras i en artikel i DN 12.1.2012. Man har listat de fem mest sannolika och de fem mest farliga riskerna - sammanlagt åtta risker. Av dessa åtta risker är fyra direkt relaterade till det ekonomiska systemet. Övriga fyra påverkas också av ekonomisystemet. Två risker hör till både mest sannolika och mest farliga: kroniska offentliga obalanser och kriser i vattenförsörjningen. Till mest sannolika hör också kraftigt ökande inkomstklyftor, växande utsläpp av växthusgaser och cyberattacker. Till de farligaste hör stor finansiell systemkris, kris beroende på livsmedelsbrist och extrema svängningar i energi- och jordbrukspriserna.

Klas Eklund, SEB och regeringens framtidskommission, skriver i DN 14.1.2012 att det är dags för "kapitalism 4.0". Han listar ett antal förändringar: Företag och banker måste ta mer samhällsansvar. Ungdomsjobb måste skapas. Sverige ska vara bra på spetskompetens + enklare tjänstejobb som inte kan flyttas. Bättre kvalitet på upphandlingar av vård och omsorg. Miljövänlig teknik måste stiumuleras.

Till det reformpaket som Tim Jackson och Peter Victor anser åtminstone teoretiskt skulle leda till en fungerande ekonomi med nolltillväxt hör:
- Tydliga tak för resursförbrukning och utsläpp
- Grön skatteväxling
- Arbetstidsförkortning - alltså dela på jobben och omsätta ökad produktivitet i mer fritid istället för mer konsumtion
- En hårdare reglerad finansmarknad
- Satsningar på minskad ojämlikhet
- Styra om investeringar till grön omställning, offentlig konsumtion och satsningar som kollektivtrafik och infrastruktur.

Cirkulär ekonomi eller cradle to cradle (C2C) innebär att produktionen ska imitera naturens kretslopp. Biologiskt material ska återföras till naturen och icke-biologiskt material ska återföras som råvara i produktionen i eviga cykler. All energi som tillförs ska vara förnyelsebar och avfall elimineras som koncept. I förlängningen står rörelsen för en ny cirkulär ekonomi där material aldrig förstörs och där all tillväxt, produktion och konsumtion är av godo.

Omställning Sverige (Transition Sweden) är ett nätverket för lokala omställningsinitiativ för att möta de utmaningar som oljetopp och klimatförändring ställer oss inför. Här talar man om lokal matförsörjning, lokalt utbyte av tjänster - och kanske lokal valuta.

Klas Eklunds artikel är den första ansats jag uppmärksammats från näringslivet. Det är i alla fall första början till ett nytt tänk. Men jag vet inte hur den fungerar med hushållning och jämlik fördelning av jordens resurser. Jag tror på de idéer som Tim Jackson, C2C och transition-rörelsen har. Men jag vet inte hur man ska komma vidare.

Klas Eklund och Tim Jacksons modeller kräver att politiker och företag går hand i hand. Företagen måste stå tillbaka, avstå från att till varje pris vinstmaximera. Alla måste förstå att generositet lönar sig i längden. Hur ska man få med sig dem på tåget?

Tim Jackson inluderar ökad jämlikhet i sina reformer, vilket Klas Eklund inte gör. Det Naturliga Steget inkluderar i sina hållbarhetsprinciper att människor inte systematiskt hindras från att tillgodose sina behov, t.ex. via missbruk av politisk och ekonomisk makt. I ett ojämnlikt och rättsosäkert samhälle minskar tilliten.

Det verkar som om C2C och transition innebär en avglobalisering och ett enklare liv. Jag är inte alls säker på att resurser kommer att frigöras för de fattigaste två miljarderna i världen. Kommer de någonsin att få den tvättmaskin som Hans Rosling önskar dem? Eller får de stanna kvar i fattigdom?

Om vi använder back-casting ska vi ställa oss i den hållbara framtiden och se hur det hållbara ekonomiska systemet ser ut. Sedan blickar vi tillbaka för att se hur vägen från idag till dit gick. Kan någon göra det där framtidsjobbet och berätta för mig?

LYSSNA
Chris Martensen 
Nicole Foss
Tim Jackson

LÄS MER
Vi behöver en kapitalism som är mer ansvarstagande  DN 14.1.2012
Hållbarhetstrenderna som formar 2012  CSR i praktiken 14.1.2012
Finansiell systemkris största hotet  DN 12.1.2012 (ej på nätet)
Sociala orättvisor största riskerna 2012  DN 11.1.2012
Sopfritt kretslopp  Om cradle to cradle (C2C), SvD 8.1.2012
2012 - en förvärrad kris eller uppsving?  SvD 5.1.2012
De som hinner först med omställningen blir stora vinnare  Karl Hallding, Expressen/Global utmaning 12.12.2011
Tillväxt utan gränser eller välfärd utan tillväxt?  Global utmaning 17.2.2011
Jakten på ett nytt paradigm  Johan Danielsson 17.2.2011
Ekonomi och hälsa  Läkare för Miljön
New generosity 
Omställning Sverige 

ANDRAS BLOGGAR
Anders Romelsjö 
Jonas Sjöstedt 
Fredrik Bengtsson
claesleo
Johan Hedin
Högberg
Johan Sjölander

MINA BLOGGAR
Alla inlägg om ekonomi
När ska vi börja dela med oss?  11.1.2012 
Hazardpokerspel om världen  8.10.2011
Det globala systemet vacklar  30.8.2011
Tillit och välfärd  25.3.2011 

http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar