lördag 31 december 2011

Följ USA: Rasera välfärdssystemen!


Den här kluriga bilden är nr 4 av 4 i en klurig artikeln om hur man kan göra för att rasera välfärdssystem.Jag har tänkt mycket på det här. Vart vi är på väg. Hur samhället utvecklas. (Bilden borttagen för att minska bloggens storlek.)

Jag tycker ju inte om vad jag ser i samhället. Vi bygger upp större klyftor. Fler rika som blir rikare, fler fattiga som blir fattigare. I stället för att se till att alla har en grundläggande trygghet och en dräglig levnadsstandard så slänger man ut sjuka ur välfärdssystemet. Avgifterna till sjukvården höjs trots att många redan idag inte anser sig har råd med sjukvård, tandvård eller läkemedel. Vi vet att att sjukvårdsbehovet hos de lågavlönade är högre än hos de högavlönade - men vi ser till att de lågavlönade får svårare att sköta om sig.

En gång, när jag som facklig förtroendeman (SACO) satt i dåvarande Sydöstra sjukvårdsstyrelsen, ordnades ett seminarium med en kanadensare. Han visade antagligen på fördelarna med ett jämlikt samhälle. Efter lunch delades vi upp i grupper. Först fick vi i uppgift att bygga upp ett samhälle som tog hand om sina barn, som gav dem de bästa förutsättningar. Det var ett mödosamt arbete, vi förstod att det kostade resurser och tid. Därefter fick vi i uppgift att rasera systemet - det gick på några röda minuter till inga kostnader alls, snarare till mindre kortsiktiga utgifter.

Och så är det. Det tar lång tid att bygga en skyskrapa - men det kan gå väldigt fort att rasera den om man har rätt verktyg, t.ex. bomber eller självmordspiloter. Och även om det är en enda sak som raseras så kan det ha verkningar långt ut i samhället - precis som raserandet av skyskrapor i USA och Norge har haft långt gående verkningar. Både raserande av skyskrapor och raserande av komponenter i välfärdssystemet drabbar tilliten - tilliten till samhället, till mina medmänniskor, till min framtid.

Jag samlar på små bitar, försöker lägga ihop pusslet. Men bilden verkar mycket negativ. En ekonomisk kris som kanske bara är i sitt inledningsskede - kanske hela västvärlden drabbas på samma sätt som USA på 30-talet. När arbetslösa blev hemlösa och drog över landet i jakt på försörjning. Det är inte helt omöjligt.

Sjukvården verkar ha börjat krackelera. Långsamt - men säkert. Lite i taget så det är svårt att se helheten. Stora sparbeting i Skåne. Ransonering av behandlingar har börjat - vissa läkemedel får inte längre användas. Alltfler vakanta distriktsläkartjänster för att fler går i pension och för att arbetsförhållandena gör att man flyr. Allt större press på dem som "producerar", dvs vårdar sjuka - öka "produktionen"! (Vad är produktion i sjukvården? Bot, lindring tröst? eller betalda patientavgifter? eller antal personer som sovit i en säng?) Den ökade produktionen, utan ökade resurser (kanske snarare minskade resurser) ger lägre kvalitet - mest synligt inom äldrevården.

Nej, det känns inte alls roligt att lägga pussel. Så dimper det ner en julartikel i BMJ (British Medical Journal) som beskriver precis det samma - i Storbritannien. The ssault on universalism: how to destroy the welfare state. Martin McKee and David Stuckler watch aghast as American examples are followed to destroy the European model of the welfare state. Författarna är folkhälsovetare.

Och vad ska jag säga om detta? Tja, det verkar bara verifiera mina misstankar om vart vi är på väg. Ett samhälle som blir svårare att leva i för många. Där kapitalism ersätter solidaritet. Där den kortsiktiga egennyttan tillåts gå ut över det gemensamma. Där tilliten minskar och samhället blir mer människofientligt.

Samtidigt finns det bromskrafter. Det finns människor med insikt som kämpar emot de starka ekonomiska kortsiktiga intressena. Kanske kan de i någon mån åtminstone mildra fallet. Skydda några mot raserande byggnadsdelar. Erbjuda ett annat sorts skydd. Bygga upp en skyddad vrå i kaos.

Nu ska jag fundera över en text till mina yngre kollegor. Vilka råd ska jag ge dem om framtidsyrket? Flexibilitet, bredd och oberoende av högteknologi är nog alltid bra. Jobb för läkare kommer alltid att finnas.

Själv önskar jag mig ett barnbidrag till alla, hela befolkningen. Tillräckligt mycket för att kunna ha mat (bönor) i magen, kläder (second hand) på kroppen och tak över huvudet (inneboende). Jobbar man så kan man få högre levnadsstandard.

Nätverket för gemensam välfärd
Gemensam på wordpress 
Socialistiska läkare - en annan vård är möjlig   
Tillit och välfärd  25.3.2011

VAD ANDRA SKRIVIT ELLER BLOGGAT
http://gemensam.wordpress.com/2011/12/30/stiglitz-massiva-investeringar-for-att-komma-ur-krisen/
http://www.commondreams.org/headline/2011/12/23-7
http://www.utredarna.nu/rogermortvik/2011/12/21/om-privata-sjukvardsforsakringar/
http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/22/jag-var-naiv-n-r-det-g-llde-friskolornas-vinst
http://dackecountry.blogspot.com/2011/12/vad-ar-skillnaden-mellan-en-spermie-och.html
http://jonassjostedt.se/?p=4293
http://nymax.wordpress.com/2011/11/08/privatisering-ett-kapitalt-fiasko/
http://pestosilvestri.blogspot.com/2011/12/bjorklund-satter-eld-i-baken-pa.html
http://danne-nordling.blogspot.com/2011/09/frihet-genom-privatisering.html
http://www.zaramis.nu/blog/2011/10/16/vinststyrd-valfard-kan-helt-enkelt-inte-fungera-bra/
http://www.dn.se/debatt/hur-far-vi-konkurrensutsatt-valfard-att-fungera-optimalt
http://www.dn.se/debatt/mer-religion-leder-inte-till-hogre-offentlig-etik
http://pestosilvestri.blogspot.com/2011/10/vardval-i-primarvarden-daligt-for.html
http://larsbjurstrom.wordpress.com/2011/10/16/satsa-pa-demokratin/
http://www.zaramis.nu/blog/2011/10/16/vinststyrd-valfard-kan-helt-enkelt-inte-fungera-bra/
http://moderatlotta.wordpress.com/2011/09/07/vi-maste-folja-upp-resultat-battre/
http://www.dn.se/sok/?s=v%C3%A4lf%C3%A4rd

Jul 2011

http://intressant.se/intressant

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar