onsdag 23 november 2011

The girl who silenced the world for 5 minutes

Denna flicka talar vid klimatmötet 2008. Barnen har säkert fått hjälp att sätta ihop talet - men troligen utifrån vad de själva uttryckt. Dessa barn är inga dumbomar.

Hon har antagligen alldeles rätt. Dagens och framtidens barn är inte på beslutsfattarnas agenda.

Lyssna på flickan på Youtube.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar