tisdag 8 november 2011

Människor säljs på auktion till riskkapitalbolagen

Är det effektivt att låta våra skattepengar gå till skatteparadisen? Är det bästa sättet att få tillräckliga resurser för en human skola, sjukvård, omsorg? 

Ju mer jag tänker på det, desto mer känns det som att gamlingar, skolbarn, psykiskt sjuka m.fl. säljs till dem som bjuder lägst, för att de ska kunna göra vinst.

När jag tänker ytterligare ett varv inser jag att jag känner igen detta. Det brukade kallas fattigvårdsauktioner och fanns fram till 1918. Socknen eller kommunen ackorderade ut föräldralösa barn, gamlingar m.fl. till den bonde som begärde lägst ersättning. Bonden fick inte bara gratis arbetskraft (många utnyttjades hårt), de fick dessutom kontant ersättning för detta. Först 1945 fick de som tog emot fattigvård fulla medborgerliga rättigheter.

Årets företagerska, Helena Casserlöv-Kvist, beskrev häromdagen målande vad riskkapitalism egentligen innebär. Hon är konsult, förmedlar arbetskraft. Jag citerar: "Mjuka värderingar måste stå åt sidan när ägarnas kapital ska öka så snabbt som möjligt." - "Riskkapitalbolagens enda uppgift är att öka värdet på ett företag så mycket som möjligt under en viss tidsperiod, oftast inte längre än fem år."

Nånstans känns det som om politikerna inte förstått detta. Eller kanske de förnekar det? Industrin kan kanske utveckla sin kvalitet utan att ge avkall på vinsten genom att byta lönekrävande personal mot maskiner och robotar. Men i skola, vård och omsorg är det personalen som utgör kvaliteten. Väl utbildad personal, tillräckligt mycket personal. Inga maskiner kan ersätta detta. Samtidigt är det lönekostnaderna som är de stora utgifterna. Vill man öka vinsterna så är det i första hand personalkostnaderna man måste minska på.

En gång i tiden talade de om mångfald - att vi skulle kunna välja mellan en mängd utförare av olika slag i stället för att vara hänvisade till dem i offentlig drift. I själva verket går vi med rasande fart mot oligopol, dvs några få företag delar på verksamheten.

Jag hörde en miljöpartist, som var med och drev fram friskolorna, säga: "Inte hade vi en tanke på att folk skulle vilja starta skolor för att tjäna pengar!" Hur naiv får en politiker vara? Trodde de verkligen att folk skulle starta företag av ideella skäl?

En annan fråga, som ofta förnekas, är hur vi ska klara av en människovärdig skola, sjukvård och omsorg framöver. Det blir allt färre arbetande i "hård" sektor (produktion av prylar och mat) som ska ge jobb åt tjänstearbetarna och betala för skolbarn, gamla, sjuka, arbetslösa, studenter etc. I min värld skulle de ev vinster som genereras i skola, vård och omsorg återinvesteras i detta - eller gå till andra angelägna gemensamma områden, t.ex. minskade utsläppa av växthusgaser.

Jag har ställt tre frågor till borgarrådet Joakim Larsson (m):
1. Om jag skulle behöva: skulle jag kunna välja ett äldreboende med tillräckligt mycket personal för att ge mig god vård?
2. Kommer jag, även framgent, att kunna välja ett offentligägt boende?
3. Kommer jag, som alternativ, att kunna välja ett äldreboende som ägs av personalen, en stiftelse eller en ideell förening?

Vad tror ni han kommer att svara?

LÄS MER
Riskkapitalister vill ha hjälp - av staten  SvD 10.11.2011
Carema säger upp tidningen efter DNs granskning  DN 10.11.2011
Caremas ökande vinster hamnar i skatteparadis  DN 9.11.2011
Driftform spelar roll, och regelverk kan ändras  Lena Sommerstadt 9.11.2011
Apoteksavregleringen en skandal  Ylva Johansson 9.11.2011
Hårdare kontroller löser inte problemen i äldreomsorgen  DN Sthlm Debatt 8.11.2011
Passar du som CFO i ett riskkapitalägt företag?  Helena Casserlöv-Kvist, CFO World 3.11.2011
Fattigvård tur och retur?  Äldre i centrum 1/2010
Äldreomsorg hotar gå tillbaka till fattigvård  Expressen 30.5.2007
Barnhemshistorik från Gefle stad 1772 -  

MINA BLOGGAR
Politikerna gör Sverige till ett skatteparadis  7.10.2011
Mångfald i vårdens drift  (från 2000)
Konkurrens 

ANDRAS BLOGGAR
Varför privatisering?  Johan Ehrenborg, Planka Nu
Skatt på riskkapitalet är inte lösningen  Olas blogg 10.11.2011
Modern kapitalism  U&W 10.11.2011
Vi borde bojkotta Medstop och Hjärtat  Kultur-Sören, HD 9.11.2011
Det händer något trist med Sverige  Peter Andersson 9.11.2011
Valfrihet med köptvång  Saturnalier 8.11.2011
Om jag fick bestämma?  Anybody's place 8.11.2011
Efter vårdskandalen - regeringen utser Caremachef till GD  Alliansfritt Sverige 7.11.2011
Den fuskande välfärden  Olas tankar 7.11.2011
En dag som vårdbiträde i ett demensboende  Iniskogen 7.11.2011
Mörda en gammal så får du bonus!  HumanLabRat 7.11.2011
Privatiseringens följd. Riskkapitalisterna går över lik för att öka vinsterna  Bo Widergren 6.11.2011
Våra äldre är bättre värda  Jonas Sjöstedt 2.11.2011
SNS om privatisering borde inte överraska  Tidskrifte Libertas 14.9.2011
Fler händer i offentlig vård  LO-bloggen 7.9.2011
Privatisering och offentliga regler  Juridikbloggen 23.7.2011
Carema, ett exemplariskt företag  Lennes blogg

Bloggsamling

Länkat till intressant. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar