torsdag 17 november 2011

Joakim Larsson om vad jag kan välja

1934.jpgI ett brev 8 november till Joakim Larsson (m), ordförande i Stockholms stads äldrenämnd, ställde jag några frågor om vilka valmöjligheter jag kommer att ha:

  1. Om jag skulle behöva: skulle jag kunna välja ett äldreboende med tillräckligt mycket personal för att ge mig god vård?
  2. Kommer jag, även framgent, att kunna välja ett offentligtägt äldreboende?
  3. Kommer jag att, som alternativ, att kunna välja ett äldreboende som ägs av personalen, en stiftelse eller en ideell förening?
Idag har jag via hans sekreterare fått följande svar:

"Stockholms äldreomsorg ska erbjuda och leverera en god vård och omsorg med hög kvalitet till alla äldre som har det behovet.

Offentligt ägda äldreboenden kommer att finnas kvar i framtiden, men vi tycker att det viktiga är att våra äldreboenden håller hög kvalitet, oavsett utförare.

Vi anser även att det är mycket viktigt att det finns äldreboenden som ägs av personalen, stiftelser eller ideella föreningar så det är ett alternativ som du också kommer att kunna välja."

I mitt svar till sekreteraren skriver jag:

Hur kommer ni att säkerställa att jag kan välja äldreboenden med andra driftsformer än vinstdrivande företag? Hur ser planen ut? Hur såg den ut förra veckan, före presskonferensen?

Det behövs fler händer i vården.

I Stockholms läns landsting forsätter man att auktionera ut människor, vilket blev förbjudet i lag 1918.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar