måndag 26 september 2011

Konkurrens - dyrare och sämre?

Nu bråkar man rejält på SNS. Vi som på 60-talet hade en eller två fötter till vänster trodde aldrig på SNS opartiskhet. Nu har vi fått vatten på vår kvarn.

Dess eget förtroenderåd, som utser styrelsen, tar till orda i DN Debatt 26.9. I ekonomidelen samma dag ber VD Anders Vredin Laura Hartman och Olof Petersson om ursäkt. Och idag avgår Anders Vredin!

Dessutom råkade jag på en artikel i DN om avregleringen av elmarknaden. Där finns det bevis för att konkurrens leter till dyrare utan att bli bättre, i motsats till vad vi vet om konkurrensutsättning av vård, skola och omsorg. Det intressanta är att rapporten När folkhemselen blev internationell också är utgiven av SNS. Titlarna i artiklarna om rapporten har ord som "skräckexempel" och "kriminell".

Ett annat exempel på att privatisering blivit dyrare och sämre är förstås tågen. Konkurrensutsättning och privatisering av apoteken har haft en rad negativa effekter som dagens beslutsfattare gärna vill förneka. Utförsäljningen av sjukvården har medfört svårigheter som man inte ville förutse.

Min egen upplevelse av moderaterna och deras stödtrupper är att de är kunskapsfientliga. De har lagt ner den ena kunskapsgenererande institutionen efter den andra, alternativt minskat anslagen. Nu har SNS genererat kunskap som inte faller stödtrupperna i smaken. Vad blir nästa steg?

Och jag vidhåller - utförsäljningen av folkets gemensamma egendomar har varit till väldigt liten nytta för folket. Det finns individer som har vunnit, ja. Och detta har bidragit till att Sverige är ett av de mest ojämlika länderna i Europa. På 70-talet var vi det mest jämlika landet i världen.

Jag fruktar den dag vi måste bygga en mur med glassplitter ovanpå runt vårt kollektivhus. Och jag måste sätta in skottsäkra rutor i bilen. Ett ojämlikt samhälle är ett osäkert samhälle.

LÄS MER
Rätt att SNS vd avgår - men han bär inte ensam skulden SvD ledarblogg 27.9.2011
SNS vd avgår - försökte tysta forskare  DN.se 27.9.2011
SNS vd Anders Vredin avgår - uttalande från styrelsen  SNS 26.9.2011
Fri forskning måste tåla kritik  Almegabloggen 26.9.2011
SNS har fallit undan för näringslivets påtryckningar  DN Debatt 24.9.2011
När ekonomiska intressen får styra forskningen  Jonatan Hermansson 24.9.2011
Anders Vredin: Mitt agerande var fel  SNS 23.9.2011
Kritiserat SNS ber om ursäkt  DN 23.9.2011

SNS sprider myter om valfrihet  Timbro 21.9.2011
Varför denna vilja att utvärdera?  Lars Hemingstam 8.9.2011

Äldre texter

Kan ekonomerna stå emot tidsandan?  Ekonomisk debatt 2008:36
När folkhemselen blev kriminell  Elbloggen 18.9.2007

Elavregleringen är ett skräckexempel  DN 19.6.2007
När folkhemselen blev internationell  blev internationell. Elavregleringen i historiskt perspektiv  SNS 2007

MINA BLOGGAR
Privatisering saknar fördelar?  7.9.2011
Reglera apoteken mera!  8.8.2011
SJ:s enda uppgift är att ge avkastning till staten  30.1.2011
Offentlig vård ger oss skattebetalare demokratiskt inflytande  13.9.2010


Länkat till intressant. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar