onsdag 21 september 2011

Inte poppis forska fram fel resultat!

Nu bråkar man rejält på SNS. Vad blir nästa steg? Vi som på 60-talet hade en eller två fötter till vänster trodde aldrig på SNS troopartiskhet. Nu har vi fått vatten på vår kvarn.
SNS har fallit undan för näringslivets påtryckningar  Dess eget förtroenderåd, som utser styrelsen, tar till orda i DN Debatt 24.9.2011.

Vd ber om ursäkt  I ekonomidelen samma dag ber VD Anders Vredin Laura Hartman och Olof Petersson om ursäkt.

"Äntligen" sägs det på bloggarna och kommentarerna om debattartikeln i DN 7.9.2011 som handlar om SNS rapport Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?

Så började jag min blogg Privatisering saknar fördelar? 7.9.2011. Sedan dess har det skrivits mycket om denna artikel och denna rapport. Vissa har tagit den som bevis för att privatisering är dåligt. Andra har sagt att rapporten har fel eftersom den inte visar att privatisering är bra. Somliga anser att den "förödmjukar entreprenörerna". (Vad den säger är att det saknas bevis för att privatisering och konkurrens ger bättre och billigare verksamheter.)

Tydligen har rapporten och de slutsatser den dragit orsakat turbulens inom SNS. I vilket fall som helst har huvudredaktören Laura Hartmann sagt upp sig med omedelbar verkan för att tillträda en forskartjänst vid Uppsala universitet. Hon bedömer det som att hon får bättre förutsättningar där bland annat då det gäller att presentera sina forskningsresultat. Olof Petersson, f.d. forskningsledare vid SNS för att "den nuvarande SNS-ledningen har agerat på ett sätt som strider  mot den akademiska friheten".

Så här säger Anna-Reet Gillblad, omvärldsanalytiker och managementkonsult: "Jag vill verka i ett samhälle och ett näringsliv som sätter kunskap i centrum utan att göra avkall på grundläggande humanistiska värderingar - inte ett samhälle styrt av rädsla och ytliga ideologiska preferenser. Forskningens roll kan inte vara att förstärka olika ideologiska ställningstaganden. Det är att sätta det sekulariserade samhället på undantag."

Min upplevelse av moderaterna är att de är extremt kunskapsfientliga. De är duktiga på att lägga ner kunskapsgenererande institutioner, den ena efter den andra. SNS är en moderatstödd (eller moderatstödjande?) organisation. Så det är väl inte så konstigt att det blir så här?

Jag är lite stolt över att ha varit bland de första som påpekat att vi inte vet om privat vård är bättre än offentligt ägd. Det skedde i en artikel i Läkartidningen 1996. Tyvärr finns den inte på nätet.

LÄS MER
SNS har fallit undan för näringslivets påtryckningar  DN Debatt 24.9.2011
Kritiserat SNS ber om ursäkt  DN 23.9.2011
Därför lämna Laura Hartman SNS  Dagens Arena 21.9.2011
Därför lämnar jag SNS  olofpetersson.se 21.9.2011
Den hätska debatten efter vår rapport är häpnadsväckande  Forskargruppen bakom rapporten, Newsmill 21.9.2011
Avhopp från SNS  SvD Näringsliv 21.9.2011
Intellektuell konkurs eller rekonstruktion?  Gemensam 21.9.2011
SNS - ett varumärke i fritt fall  Ulf Bjereld 21.9.2011
Kalabalik i SNS  Den hälsosamme ekonomisten 20.9.2011
Politiseringen av kunskapsindustrin skapar farliga tabun  Anna-Reet Gillblad, Newsmill 19.9.2011
Reviderad historiebeskrivning  Storstad 13.9.2011
Förrädisk politisering av forskning  Finn Bengtsson (m), Newsmill 12.9.2011
SNS-rapporten visar högerns syn på privatiseringar  Alliansfritt Sverige 10.9.2011
SNS förolämpar entreprenörerna med sin rapport  Hans Bergström, Newsmill 9.9.2011
Högern och vetenskapen  Storstad 8.9.2011
Rätt att välja  DN ledare 8.9.2011


MINA BLOGGAR
Privatisering saknar fördelar?  7.9.2011
Effektivitetsskillnad mellan offentlig och privat drift? Belägg saknas! Läkartidningen 1996;93:3659-60.

KOMMENTARER TILL DISKUSSIONEN OM RAPPORTEN

Majoritet mot avreglering av järnvägen  Dagens Arena 16.9.2011. Miljöpartiet vill ha en så kallad ”time out” för fortsatt avreglering av järnvägen. Förslaget får stöd av en majoritet i trafikutskottet. Man tycker att avregleringen medfört alltför många negativa effekter. Vice ordföranden (m) anser att mer konkurrens är lösningen.

Arbetsmarknadseffekter av konkurrensutsättning är en rapport från IFAU som publicerades 14.9.2011. Enligt denna har ökad konkurrens genom avregleringar lett till fler sysselsatta i berörda branscher. Ökningen har varit störst bland utrikes födda, unga och äldre.

Fler aktörer i vården ger valfrihet och patientmakt  Den borgerliga majoriteten i Stockholms läns landsting anser att det finns positiva effekter även om de inte är bevisade. DN 7.9.2011

Högern och vetenskapen  En intressant sammanfattning av debatten i bloggen Storstaden 8.9.2011. Många som inte tycker om forskarnas resultat accepterar dem heller inte och vill hellre ha rapporten omskriven.

Den fria världen? Nä, allt var visst bara ett enda stor illiusionstrick  Lars Linder i DN 8.9.2011 beskriver väl den tveksamma nyttan vi haft av privatiseringarna. "Marknadens vinnare är ju nästan alltid de som har den större kunskapen, förlorare de som inte har det. Och det är en sak i rena affärer, en helt annan när det gäller vård, skola och pensioner."

Rätt att välja är rubriken på ledaren i DN 8.9.2011. Här förväxlar man återigen privatisering med valfrihet. Man kan styras till privat vård via försäkringsbolag, via utbud (om det inte finns någon offentligägd verksamhet inom räckhåll), via remisser, via marknadsföring mm, precis som man kan styras till offentligägd verksamhet. Eller man kan välja efter kvalitet, geografiskt avstånd, bemötande, kommunikationer, telefontillgänglighet mm.
När det gäller sjukvård är det nog få som väljer efter privat/offentligt ägt. Det gäller nog skolval också. I dåvarande Sydöstra sjukvårdsstyrelsen kunde invånarna välja vilken vårdcentral de ville, långt innan husläkarreformen med vårdval lagstiftades.


Länkat till Intressant. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar